• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka

Výber aktuálnych ponúk a dopytov z databázy BCD:

Poznámka: pre výpis ponúk kliknite na názov zvolenej kategórie.

Kód
kategórie
Názov kategórie Počet ponúk a dopytov
pridaných po 1.11.2018
Celkový počet
ponúk a dopytov
Počet
zobrazení
A.01 Pestovanie plodín 8 2743
C.10 Výroba potravín 21 5836
C.11 Výroba nápojov 9 2250
C.13 Výroba textilu 3 2294
C.14 Výroba odevov 6 2957
C.15 Výroba kože a kožených výrobkov 2 1928
C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 4 3249
C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov 7 2270
C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 3 1543
C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 10 2698
C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 8 1605
C.24 Výroba a spracovanie kovov 6 2356
C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 15 4537
C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 8 1707
C.27 Výroba elektrických zariadení 11 2487
C.28 Výroba strojov a zariadení i. n. 22 3529
C.30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 2 1486
C.31 Výroba nábytku 11 2985
C.32 Iná výroba 33 10130
C.33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 1793
E.36 Zber, úprava a dodávka vody 2 1755
E.38 Zber spracúvanie a likvidácia tovarov 1 1680
F.41 Výstavba budov 7 2017
F.43 Špecializované stavebné práce 2 2186
G.45 Veľkoobchod a maloobchod 3 2542
G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 18 4288
G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 2208
H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím 1 1758
J.61 Telekomunikácie 1 1764
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti 5 2219
K.64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 1347
L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 1736
M.69 Právne a účtovnícke činnosti 1 1501
M.70 Vedenie firiem 1 2119
M.71 Architektonické a inžinierske činnosti 2 1678
M.72 Vedecký výskum a vývoj 3 1716
M.73 Reklama a prieskum trhu 1 1763
M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 2 1724
N.77 Prenájom a lízing 1 1272
N.80 Bezpečnostné a pátracie služby 1 1305
P.85 Vzdelávanie 2 1740
Q.86 Zdravotníctvo 5 1630
Úrad SOPK Projekt EEN Databáza BCD Databáza BBS Aktuálne tendre
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora