• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka

Výber aktuálnych ponúk a dopytov z databázy BCD:

Poznámka: pre výpis ponúk kliknite na názov zvolenej kategórie.

Kód
kategórie
Názov kategórie Počet ponúk a dopytov
pridaných po 1.9.2017
Celkový počet
ponúk a dopytov
Počet
zobrazení
A.01 Pestovanie plodín 8 2503
C.10 Výroba potravín 21 5422
C.11 Výroba nápojov 9 2032
C.13 Výroba textilu 3 2088
C.14 Výroba odevov 6 2748
C.15 Výroba kože a kožených výrobkov 2 1720
C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 4 3039
C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov 7 2052
C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 3 1345
C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 10 2450
C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 8 1408
C.24 Výroba a spracovanie kovov 6 2129
C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 15 4000
C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 8 1503
C.27 Výroba elektrických zariadení 11 2273
C.28 Výroba strojov a zariadení i. n. 22 3184
C.30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 2 1303
C.31 Výroba nábytku 11 2741
C.32 Iná výroba 33 8452
C.33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 1591
E.36 Zber, úprava a dodávka vody 2 1571
E.38 Zber spracúvanie a likvidácia tovarov 1 1477
F.41 Výstavba budov 7 1779
F.43 Špecializované stavebné práce 2 1981
G.45 Veľkoobchod a maloobchod 3 2320
G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 18 4002
G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 1994
H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím 1 1560
J.61 Telekomunikácie 1 1573
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti 5 2006
K.64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 1162
L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 1529
M.69 Právne a účtovnícke činnosti 1 1296
M.70 Vedenie firiem 1 1891
M.71 Architektonické a inžinierske činnosti 2 1479
M.72 Vedecký výskum a vývoj 3 1520
M.73 Reklama a prieskum trhu 1 1588
M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 2 1530
N.77 Prenájom a lízing 1 1068
N.80 Bezpečnostné a pátracie služby 1 1125
P.85 Vzdelávanie 2 1507
Q.86 Zdravotníctvo 5 1415
Úrad SOPK Projekt EEN Databáza BCD Databáza BBS Aktuálne tendre
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora