• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka

Výber aktuálnych ponúk a dopytov z databázy BCD:

Poznámka: pre výpis ponúk kliknite na názov zvolenej kategórie.

Kód
kategórie
Názov kategórie Počet ponúk a dopytov
pridaných po 1.7.2017
Celkový počet
ponúk a dopytov
Počet
zobrazení
A.01 Pestovanie plodín 8 2449
C.10 Výroba potravín 21 5338
C.11 Výroba nápojov 9 1995
C.13 Výroba textilu 3 2043
C.14 Výroba odevov 6 2713
C.15 Výroba kože a kožených výrobkov 2 1679
C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 4 3009
C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov 7 2021
C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 3 1317
C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 10 2388
C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 8 1384
C.24 Výroba a spracovanie kovov 6 2092
C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 15 3925
C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 8 1472
C.27 Výroba elektrických zariadení 11 2242
C.28 Výroba strojov a zariadení i. n. 22 3137
C.30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 2 1270
C.31 Výroba nábytku 11 2693
C.32 Iná výroba 33 8151
C.33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 1549
E.36 Zber, úprava a dodávka vody 2 1536
E.38 Zber spracúvanie a likvidácia tovarov 1 1438
F.41 Výstavba budov 7 1744
F.43 Špecializované stavebné práce 2 1946
G.45 Veľkoobchod a maloobchod 3 2284
G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 18 3968
G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 1964
H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím 1 1531
J.61 Telekomunikácie 1 1522
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti 5 1964
K.64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 1129
L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 1494
M.69 Právne a účtovnícke činnosti 1 1274
M.70 Vedenie firiem 1 1838
M.71 Architektonické a inžinierske činnosti 2 1446
M.72 Vedecký výskum a vývoj 3 1481
M.73 Reklama a prieskum trhu 1 1548
M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 2 1497
N.77 Prenájom a lízing 1 1030
N.80 Bezpečnostné a pátracie služby 1 1103
P.85 Vzdelávanie 2 1472
Q.86 Zdravotníctvo 5 1378
Úrad SOPK Projekt EEN Databáza BCD Databáza BBS Aktuálne tendre
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora