• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka

Výber aktuálnych ponúk a dopytov z databázy BCD:

Poznámka: pre výpis ponúk kliknite na názov zvolenej kategórie.

Kód
kategórie
Názov kategórie Počet ponúk a dopytov
pridaných po 1.8.2018
Celkový počet
ponúk a dopytov
Počet
zobrazení
A.01 Pestovanie plodín 8 2708
C.10 Výroba potravín 21 5764
C.11 Výroba nápojov 9 2212
C.13 Výroba textilu 3 2262
C.14 Výroba odevov 6 2923
C.15 Výroba kože a kožených výrobkov 2 1890
C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 4 3210
C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov 7 2235
C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 3 1509
C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 10 2647
C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 8 1572
C.24 Výroba a spracovanie kovov 6 2329
C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 15 4472
C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 8 1665
C.27 Výroba elektrických zariadení 11 2453
C.28 Výroba strojov a zariadení i. n. 22 3474
C.30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 2 1454
C.31 Výroba nábytku 11 2943
C.32 Iná výroba 33 9872
C.33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 1754
E.36 Zber, úprava a dodávka vody 2 1727
E.38 Zber spracúvanie a likvidácia tovarov 1 1643
F.41 Výstavba budov 7 1958
F.43 Špecializované stavebné práce 2 2156
G.45 Veľkoobchod a maloobchod 3 2512
G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 18 4232
G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 2166
H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím 1 1716
J.61 Telekomunikácie 1 1737
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti 5 2179
K.64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 1319
L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 1703
M.69 Právne a účtovnícke činnosti 1 1461
M.70 Vedenie firiem 1 2086
M.71 Architektonické a inžinierske činnosti 2 1644
M.72 Vedecký výskum a vývoj 3 1686
M.73 Reklama a prieskum trhu 1 1736
M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 2 1692
N.77 Prenájom a lízing 1 1242
N.80 Bezpečnostné a pátracie služby 1 1280
P.85 Vzdelávanie 2 1694
Q.86 Zdravotníctvo 5 1588
Úrad SOPK Projekt EEN Databáza BCD Databáza BBS Aktuálne tendre
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora