• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka

Výber aktuálnych ponúk a dopytov z databázy BCD:

Poznámka: pre výpis ponúk kliknite na názov zvolenej kategórie.

Kód
kategórie
Názov kategórie Počet ponúk a dopytov
pridaných po 1.5.2020
Celkový počet
ponúk a dopytov
Počet
zobrazení
A.01 Pestovanie plodín 8 3045
C.10 Výroba potravín 21 6171
C.11 Výroba nápojov 9 2459
C.13 Výroba textilu 3 2513
C.14 Výroba odevov 6 3197
C.15 Výroba kože a kožených výrobkov 2 2144
C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 4 3516
C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov 7 2490
C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 3 1761
C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 10 2966
C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 8 1819
C.24 Výroba a spracovanie kovov 6 2551
C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 15 4987
C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 8 1880
C.27 Výroba elektrických zariadení 11 2695
C.28 Výroba strojov a zariadení i. n. 22 3830
C.30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 2 1677
C.31 Výroba nábytku 11 3281
C.32 Iná výroba 33 11309
C.33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 2012
E.36 Zber, úprava a dodávka vody 2 1986
E.38 Zber spracúvanie a likvidácia tovarov 1 1900
F.41 Výstavba budov 7 2221
F.43 Špecializované stavebné práce 2 2404
G.45 Veľkoobchod a maloobchod 3 2819
G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 18 4611
G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 2408
H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím 1 1972
J.61 Telekomunikácie 1 1991
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti 5 2456
K.64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 1535
L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 1932
M.69 Právne a účtovnícke činnosti 1 1703
M.70 Vedenie firiem 1 2345
M.71 Architektonické a inžinierske činnosti 2 1877
M.72 Vedecký výskum a vývoj 3 1932
M.73 Reklama a prieskum trhu 1 1972
M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 2 1940
N.77 Prenájom a lízing 1 1479
N.80 Bezpečnostné a pátracie služby 1 1493
P.85 Vzdelávanie 2 1967
Q.86 Zdravotníctvo 5 1871
Úrad SOPK Projekt EEN Databáza BCD Databáza BBS Aktuálne tendre
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora