• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka

Výber aktuálnych ponúk a dopytov z databázy BCD:

Poznámka: pre výpis ponúk kliknite na názov zvolenej kategórie.

Kód
kategórie
Názov kategórie Počet ponúk a dopytov
pridaných po 1.9.2020
Celkový počet
ponúk a dopytov
Počet
zobrazení
A.01 Pestovanie plodín 8 3107
C.10 Výroba potravín 21 6276
C.11 Výroba nápojov 9 2515
C.13 Výroba textilu 3 2572
C.14 Výroba odevov 6 3267
C.15 Výroba kože a kožených výrobkov 2 2204
C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 4 3588
C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov 7 2546
C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 3 1820
C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 10 3040
C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 8 1878
C.24 Výroba a spracovanie kovov 6 2609
C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 15 5145
C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 8 1944
C.27 Výroba elektrických zariadení 11 2773
C.28 Výroba strojov a zariadení i. n. 22 3910
C.30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 2 1732
C.31 Výroba nábytku 11 3356
C.32 Iná výroba 33 11614
C.33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 2073
E.36 Zber, úprava a dodávka vody 2 2047
E.38 Zber spracúvanie a likvidácia tovarov 1 1961
F.41 Výstavba budov 7 2283
F.43 Špecializované stavebné práce 2 2463
G.45 Veľkoobchod a maloobchod 3 2886
G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 18 4685
G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 2469
H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím 1 2034
J.61 Telekomunikácie 1 2085
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti 5 2514
K.64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 1597
L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 1991
M.69 Právne a účtovnícke činnosti 1 1765
M.70 Vedenie firiem 1 2428
M.71 Architektonické a inžinierske činnosti 2 1934
M.72 Vedecký výskum a vývoj 3 1993
M.73 Reklama a prieskum trhu 1 2026
M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 2 2003
N.77 Prenájom a lízing 1 1537
N.80 Bezpečnostné a pátracie služby 1 1573
P.85 Vzdelávanie 2 2027
Q.86 Zdravotníctvo 5 1927
Úrad SOPK Projekt EEN Databáza BCD Databáza BBS Aktuálne tendre
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora