• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka

Výber aktuálnych ponúk a dopytov z databázy BCD:

Poznámka: pre výpis ponúk kliknite na názov zvolenej kategórie.

Kód
kategórie
Názov kategórie Počet ponúk a dopytov
pridaných po 1.5.2017
Celkový počet
ponúk a dopytov
Počet
zobrazení
A.01 Pestovanie plodín 8 2413
C.10 Výroba potravín 21 5252
C.11 Výroba nápojov 9 1966
C.13 Výroba textilu 3 2011
C.14 Výroba odevov 6 2679
C.15 Výroba kože a kožených výrobkov 2 1650
C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 4 2978
C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov 7 1992
C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 3 1294
C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 10 2358
C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 8 1356
C.24 Výroba a spracovanie kovov 6 2054
C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 15 3859
C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 8 1441
C.27 Výroba elektrických zariadení 11 2208
C.28 Výroba strojov a zariadení i. n. 22 3101
C.30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 2 1243
C.31 Výroba nábytku 11 2657
C.32 Iná výroba 33 7939
C.33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 1525
E.36 Zber, úprava a dodávka vody 2 1507
E.38 Zber spracúvanie a likvidácia tovarov 1 1408
F.41 Výstavba budov 7 1713
F.43 Špecializované stavebné práce 2 1916
G.45 Veľkoobchod a maloobchod 3 2250
G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 18 3932
G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 1934
H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím 1 1503
J.61 Telekomunikácie 1 1494
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti 5 1936
K.64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 1104
L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 1462
M.69 Právne a účtovnícke činnosti 1 1247
M.70 Vedenie firiem 1 1798
M.71 Architektonické a inžinierske činnosti 2 1420
M.72 Vedecký výskum a vývoj 3 1458
M.73 Reklama a prieskum trhu 1 1522
M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 2 1470
N.77 Prenájom a lízing 1 996
N.80 Bezpečnostné a pátracie služby 1 1077
P.85 Vzdelávanie 2 1437
Q.86 Zdravotníctvo 5 1349
Úrad SOPK Projekt EEN Databáza BCD Databáza BBS Aktuálne tendre
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora