• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka

Späť na výpis tendrov

Výzva / Tender č.: (51) - 1500/2012-CSVV

Výzva na podávanie návrhov: Verejná výzva na výstavbu regionálneho vodovodu v oblasti rieky Morava
Číslo výzvy / Kód výzvy: 1500/2012-CSVV
Dátum vyhlásenia výzvy: 01.08.2012
Dátum ukončenia výzvy: 29.10.2012
Základné údaje / Anotácia: Verejná výzva je rozčlenená na 3 komponenty:
1. Výstavba 3 nových studní v Smederevskej Palanke, nádrže na skladovanie vody v lokalite “Vlajica brdo“ a spojovacieho potrubia.
2. Návrh a výstavba úpravne vody Trnovce - I. fáza s kapacitou 200 l/s, vrátane čerpacej stanice a nádrže.
3. Návrh/servis a výstavba: Program identifikácie únikov a rehabilitácia časti vodovodného potrubia v Smederevskej Palanke a Velikej Plane.
Rozpočet / Finančný limit: Výstavba bude financovaná cez IPA program EÚ.
Viac informácií: http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html
Úrad SOPK
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora