• logo SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • logo mapka
V databáze sa nenachádza žiaden platný tender

Staršie výzvy a tendre na podávanie návrhov:

Číslo výzvy / tendra Výzva / Tender (text)
Dátum vyhlásenia Dátum ukončenia Typ projektu Špecifický program Počet zobrazení
1. 1144/2013-CSVV Verejná výzva – investorom k dispozícii 317 lokalít na výstavbu malých vodných elektrární
 19.02.2013  04.04.2013 6525
2. 1147/2013-BESD Výberové konanie na dodávky kancelárskych potrieb pre ústredie NATO v Bruseli
 18.02.2013  08.03.2013 6474
3. 6767-IFT-41222 Bodrum Water Project
 29.08.2012  12.10.2012 6477
4. 1500/2012-CSVV Verejná výzva na výstavbu regionálneho vodovodu v oblasti rieky Morava
 01.08.2012  29.10.2012 6608
5. ERC-2012-ADG_20120411 7RP: Rozšírený grant pre výskumníkov (Advanced Investigators Grant)
 16.11.2011  11.04.2012 Idei 6457
6. ERC-2012-ADG_20120314 7RP: Rozšírený grant pre výskumníkov (Advanced Investigators Grant) – časť 2
 16.11.2011  14.03.2012 Idei 6435
7. ERC-2012-ADG_20120216 7RP: Rozšírený grant pre výskumníkov (Advanced Investigators Grant) – časť 3
 16.11.2011  16.02.2012 Idei 6419
8. ERC-2012-SyG 7RP: Synergický grant
 25.10.2011  25.01.2012 Idei 6494
9. FP7-PEOPLE-2012-CIG 7RP: Marie Curie – Grant na integráciu do povolania (Career Integration Gran – CIG)
 20.10.2011  18.09.2012 Ľudia 6586
10. FP7-PEOPLE-2012-IAPP 7RP: Marie Curie Priemysel - Akadémia partnerstiev a ciest (Academia Partnerships and Pathways - IAPP)
 19.10.2011  19.04.2012 Ľudia 6593
11. FP7-PEOPLE-2012-COFUND 7RP: Marie Curie – Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov
 19.10.2011  15.02.2012 Ľudia 6426
12. ERC-2012-Support-1 7RP: Rodové aspekty v kariérnych štruktúrach a profesijných dráhach
 12.10.2011  12.01.2012 Idei 6421
13. FP7-PEOPLE-2012-NIGHT 7RP: Marie Curie –Noci výskumníkov
 27.09.2011  10.01.2012 Ľudia 6542
14. FP7-ICT-2011-8 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Informačné a komunikačné technológie – časť 4“
 20.07.2011  17.01.2012 Spolupráca 6435
15. FP7-ENERGY-2012-2 7RP: Energy
 20.07.2011  08.03.2012 Spolupráca 6459
16. FP7-ERANET-2012-RTD 7RP: Eranet – Zdravie, potraviny, nanotechnológie, energia, doprava
 20.07.2011  28.02.2012 Spolupráca 6444
17. FP7-NMP-2012-CSA-6 7RP: Nanoveda, nanotechnológie, nové materiály a nová výroba
 20.07.2011  24.01.2012 Spolupráca 6337
18. FP7-SSH-2012-1 7RP: Socio-ekonomické vedy a humanitné odbory
 20.07.2011  02.02.2012 Spolupráca 6539
19. FP7-SSH-2012-2 7RP: Socio-ekonomické vedy a humanitné odbory – časť 2
 20.07.2011  02.02.2012 Spolupráca 6455
20. FP7-AAT-2012-RTD-L0 7RP: Aeronautika a letecká doprava
 20.07.2011  14.03.2012 Spolupráca 6470
21. FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1 7RP: Doprava
 20.07.2011  01.03.2012 Spolupráca 6334
22. FP7-REGPOT-2012-2013-1 7RP: Integrácia výskumných subjektov z konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch v európskom výskumnom priestore a zvýšenie ich inovačného potenciálu
 20.07.2011  03.01.2012 Kapacity 6555
23. FP7-SME-2012 7RP: Výskum na podporu malých a stredných podnikov
 20.07.2011  06.12.2012 Kapacity 6368
24. FP7-REGIONS-2012-2013-1 7RP: Nadnárodná spolupráca medzi regionálnymi klastrami zameranými na výskum
 20.07.2011  31.01.2012 Kapacity 6296
25. FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 7RP: Veda v spoločnosti 2012
 20.07.2011  22.02.2012 Kapacity 6721
26. FP7-COH-2012-Procurers 7RP: Podpora nadnárodných sietí obstarávateľov
 20.07.2011  05.01.2012 Kapacity 6509
27. FP7-PEOPLE-2012-IRSES 7RP: Marie Curie –Medzinárodná schéma výmeny výskumných pracovníkov (International Research Staff Exchange Scheme - IRSES)
 20.07.2011  18.01.2012 Ľudia 6650
28. FP7-PEOPLE-2012-ITN 7RP: Marie Curie –Úvodné tréningové siete 2012 (Initial Training Networks - ITN)
 20.07.2011  12.01.2012 Ľudia 6244
29. ENIAC-2011-2 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Spoločné technologické iniciatívy – časť 3“
 27.06.2011  15.09.2011 Spolupráca 6533
30. FCH-JU-2011-1 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Spoločné technologické iniciatívy – časť 2“
 03.05.2011  18.08.2011 Spolupráca 6488
31. 2011/S 84-137102 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Výskum infraštruktúr – časť 2“
 30.04.2011  20.06.2011 Kapacity 6299
32. SP1-JTI-CS-2011-02 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Spoločné technologické iniciatívy – časť 1“
 28.04.2011  28.07.2011 Spolupráca 6720
33. 2011/S 75-122115 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Informačné a komunikačné technológie – časť 3“
 16.04.2011  31.05.2011 Spolupráca 6547
34. 2011/S 75-122111 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Výskum infraštruktúr – časť 1“
 16.04.2011  01.06.2011 Kapacity 6251
35. 2011/S 70-113035 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Informačné a komunikačné technológie – časť 2“
 09.04.2011  20.05.2011 Spolupráca 6551
36. FP7-PEOPLE-2011-IOF 7RP: Výzva na predkladanie projektov „International outgoing fellowships for career development (IOF)
 16.03.2011  11.08.2011 Ľudia 6580
37. FP7-PEOPLE-2011-IIF 7RP: Výzva na predkladanie projektov „International incoming fellowships (IIF)
 16.03.2011  11.08.2011 Ľudia 6596
38. FP7-PEOPLE-2011-IEF 7RP: Výzva na predkladanie projektov „Intra-European fellowships for career development (IEF)
 16.03.2011  11.08.2011 Ľudia 6405
39. 2011/S 42-067447 7RP: Výzva pre informačné a komunikačné technológie „Guidelines for public procurement of ICT systems“
 02.03.2011  15.04.2011 Spolupráca 6377
40. ARTEMIS-2011-1 7RP: Výzva spoločnej technologickej iniciatívy ARTEMIS-2011-1
 01.03.2011  01.09.2011 Spolupráca 6552
41. SP1-JTI-CS-2011-01 7RP: Výzva na predkladanie projektov v rámci Clean Sky
 10.02.2011  03.05.2011 Spolupráca 6472
42. FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II 7RP: Výzva Marie-Curie Actions – časť 2
 15.12.2010  30.03.2011 Ľudia 6504
43. FP7-PEOPLE-2011-CIG 7RP: Výzva Marie-Curie Actions – časť 1
 20.10.2010  06.09.2011 Ľudia 6494
44. FP7-ICT-2011-C 7RP: Výzva na predkladanie projektov "Informačné a komunikačné technológie – časť 1"
 20.07.2010  12.03.2013 Spolupráca 6497
Úrad SOPK
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora