Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Súbory na prevzatie:Mesačník OPH SOPK v médiách Dokumenty SOPK Služby SOPK
Aktivity SOPK Ekonomický prieskum Projekty
 
 Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - PL
Dátum vydania: 20.9.2017344x stiahnutéveľkosť súboru: 240.15 kB
 
 Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - HU
Dátum vydania: 20.9.2017355x stiahnutéveľkosť súboru: 225.76 kB
 
 Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - AT
Dátum vydania: 12.4.2017632x stiahnutéveľkosť súboru: 254.59 kB
 
 Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - CZ
Dátum vydania: 12.4.2017637x stiahnutéveľkosť súboru: 245.65 kB
 
 Country profile - Latvia
Dátum vydania: 12.10.20161311x stiahnutéveľkosť súboru: 253.07 kB
 
 Country profile - Lithuania
Dátum vydania: 7.9.20161337x stiahnutéveľkosť súboru: 0.26 MB
 
 Country profile - Francúzsko
Dátum vydania: 4.11.20153011x stiahnutéveľkosť súboru: 0.48 MB
 
 Country profile - Taliansko
Dátum vydania: 9.10.20152556x stiahnutéveľkosť súboru: 0.48 MB
 
 Ako úspešne exportovať do krajín Európskej únie
Dátum vydania: 18.5.20152775x stiahnutéveľkosť súboru: 0.54 MB
 
 Podnikanie, poradenstvo, inovácie, technológie, výskum, horizon 2020, COSME
Dátum vydania: 2.3.20152738x stiahnutéveľkosť súboru: 0.62 MB
 
 Využívanie prostriedkov z fondov
Dátum vydania: 7.12.20104961x stiahnutéveľkosť súboru: 0.55 MB
 
 7RP - Schémy financovania
Dátum vydania: 8.10.20104693x stiahnutéveľkosť súboru: 1.06 MB
 
 7RP - základné údaje, rozpočet, financovanie
Dátum vydania: 8.10.20104696x stiahnutéveľkosť súboru: 1.17 MB
 
 Národný strategický rámec
Dátum vydania: 6.10.20104604x stiahnutéveľkosť súboru: 1.91 MB
 
 Fondy Európskej únie
Dátum vydania: 6.10.20104650x stiahnutéveľkosť súboru: 0.46 MB
 
 Kohézny fond
Dátum vydania: 21.9.20105181x stiahnutéveľkosť súboru: 0.46 MB
 
 Fondy EÚ a programy
Dátum vydania: 8.7.20104955x stiahnutéveľkosť súboru: 0.44 MB
 
 Podpora EÚ pre MSP
Dátum vydania: 23.6.20105138x stiahnutéveľkosť súboru: 0.55 MB
 
 Podávanie projektov 7RP
Dátum vydania: 12.2.20104685x stiahnutéveľkosť súboru: 1.61 MB
 
 Základné informácie o 7RP
Dátum vydania: 12.2.20104704x stiahnutéveľkosť súboru: 1.50 MB
 
 Finančná politika v roku 2010
Dátum vydania: 28.1.20105354x stiahnutéveľkosť súboru: 0.49 MB
 
 Financie pre MSP z EÚ
Dátum vydania: 28.1.20105014x stiahnutéveľkosť súboru: 0.38 MB
 
 Informačný leták BBS
Dátum vydania: 15.7.20094971x stiahnutéveľkosť súboru: 176.06 kB
 
 Informačný leták BCD
Dátum vydania: 13.7.20094835x stiahnutéveľkosť súboru: 175.22 kB
 
 Investovanie do našej budúcnosti
Dátum vydania: 8.4.20095509x stiahnutéveľkosť súboru: 1.57 MB
 
 Možnosti financovania na roky 2007 - 2013
Dátum vydania: 8.4.20095667x stiahnutéveľkosť súboru: 1.56 MB
 
 Rozpočet EÚ na rok 2009
Dátum vydania: 5.2.20095607x stiahnutéveľkosť súboru: 0.35 MB
 
 Zásady fiškálnej politiky
Dátum vydania: 29.1.20097909x stiahnutéveľkosť súboru: 0.46 MB
 
 Fondy EÚ
Dátum vydania: 17.12.20086717x stiahnutéveľkosť súboru: 0.74 MB
 
 Podpora z EÚ pre MSP
Dátum vydania: 17.10.20086691x stiahnutéveľkosť súboru: 0.60 MB
 
 Zakladanie klastrov
Dátum vydania: 8.10.20087407x stiahnutéveľkosť súboru: 1.25 MB
 
 Projektovanie a programovanie, 2.časť
Dátum vydania: 19.6.20085839x stiahnutéveľkosť súboru: 0.38 MB
 
 Projektovanie a programovanie, 1.časť
Dátum vydania: 19.6.20085713x stiahnutéveľkosť súboru: 0.39 MB
 
 Návrh inovatívnych finančných nástrojov
Dátum vydania: 18.6.20087024x stiahnutéveľkosť súboru: 0.72 MB
 
 Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku
Dátum vydania: 7.2.20086797x stiahnutéveľkosť súboru: 0.71 MB
 
 7. rámcový program výskumu a tech. vývoja
Dátum vydania: 7.2.20085536x stiahnutéveľkosť súboru: 1.49 MB
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora