Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Úvod: Príhovor

Vážení priatelia,

rok 2018, ktorého koniec sa nezadržateľne blíži, bol rokom veľmi protichodným. Na jednej strane bol rokom politických a spoločenských turbulencií, snáď najvýznamnejších za 25 rokov samostatnosti Slovenskej republiky. Súčasne však bol ekonomicky a finančne jedným z najúspešnejších za to isté obdobie. Je pozitívnym znakom slovenskej spoločnosti, že domáca politika nemá až taký dominantný dopad na ekonomické procesy a pozíciu slovenskej ekonomiky.

Slovenská obchodná a priemyselná komora má za sebou na jednej strane štandardný, avšak súčasne aj úspešný rok, v ktorom sa nám podarilo naplniť hlavné zámery našej činnosti tak v oblasti služieb, ako aj v zastupovaní záujmov našich členov.

Záver roka je však pre nás všetkých nielen príležitosťou na bilancovanie, ale aj na poďakovanie vám všetkým za vašu podporu a aktivity. Želám vám, vašim blízkym a spolupracovníkom šťastné a pokojné prežitie sviatkov Vianoc, ako aj veselý záver tohto roka.


Váš
Peter Mihók
predseda SOPK

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora