Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Úvod: Príhovor

Vážení priatelia,


365 dní v dnešnej hektickej dobe ubehne veľmi rýchlo. Tak to bolo aj v tomto roku 2017. Mnohé veci nás prekvapili, viaceré možno aj zaskočili a niektoré určite potešili. Taký je kolobeh života, v ktorom žijeme, pracujeme a podnikáme.

Pre Slovensko bol tento rok určite rokom úspešným, najmä v oblasti ekonomiky. Verím, že dobré hospodárske výsledky navodili aj pozitívnu atmosféru v osobnom živote. Avšak súčasne sú tu nové výzvy, na ktoré musíme reagovať, lebo najhoršie je zaspať dobu, ktorá nám rýchlo utečie, a dohnať ju je často nemožné.

My v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore sme v tomto roku zaznamenali dve významné udalosti. Tou prvou je 25. výročie jej vzniku a druhou voľby do riadiacich orgánov Komory pre 6. volebné obdobie. Preto sme sa koncentrovali nielen na rekapituláciu našej histórie, ale najmä na budúcnosť, na nové výzvy a perspektívy našej činnosti. Osobne si vysoko cením aktívnu participáciu vás, našich členov, na príprave programu činnosti tak na regionálnej, ako aj celoštátnej úrovni. Som presvedčený, že máme dostatočný potenciál pokračovať v úspešnom príbehu a dostať v budúcom období našu činnosť na ešte vyššiu úroveň.

Dovoľte mi preto, aby som sa vám za vašu podporu a pomoc úprimne poďakoval a zaželal vám šťastné a pokojné sviatky Vianoc v kruhu vašich najbližších a priateľov. Nech sú Vianoce najmä obdobím pokoja a oddychu, ako aj obdobím inšpirácie a nabratia nových síl do budúceho roku.


Bratislava, december 2017
Peter Mihók
predseda SOPK

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora