Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Rozhodcovský súd SOPK
Štatút Rokovací poriadok Zoznam rozhodcov Sadzobník
Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131168, č.faxu: 02/54418439, email: rozsud@sopk.sk

Sadzobník trov rozhodcovského konania

1) RS SOPK - Vnútroštátne spory

Hodnota sporu Poplatok za konanie pred rozhodcami
bez DPH
Paušál na správne náklady
bez DPH
do 331,94€ 114,52€ 95,43€
do 1 659,70€ 229,04€ 114,52€
do 3 319,39€ 267,21€ 152,69€
do 8 298,48€ 267,21€ +
+ 7% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 3 319,39€
458,08€
najviac však 706,20€
do 16 596,96€ 706,20€ +
+ 6% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 8 298,48€
877,98€
najviac však 1 278,80€
do 33 193,92€ 1 278,80€ +
+ 5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 16 596,96€
1 526,92€
najviac však 2 233,12€
do 165 969,59€ 2 233,12€ +
+ 3.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 193,92€
3 874,56€
najviac však 7 577,34€
do 331 939,19€ 7 247,89€ +
+ 2% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 165 969,59€
7 028,81€
najviac však 10 926,61€
do 1 659 695,94€ 10 926,61€ +
+ 1.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 331 939,19€
11 757,29€
najviac však 26 262,20€
do 3 319 391,89€ 26 262,20€ +
+ 1% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 1 659 695,94€
16 357,96€
najviac však 39 041,86€
do 16 596 959,44€ 39 041,86€ +
+ 0.75% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 3 319 391,89€
20 958,64€
najviac však 115 719,81€
do 33 193 918,87€ 115 719,81€ +
+ 0.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 16 596 959,44€
25 559,32€
najviac však 179 618,10€
nad 33 193 918,88€ 179 618,10€ +
+ 0.25% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 193 918,87€
25 559,32€

2) RS SOPK - Medzinárodné spory

Hodnota sporu Poplatok za konanie pred rozhodcami
bez DPH
Paušál na správne náklady
bez DPH
do 331,94€ 305,38€ 114,52€
do 1 659,70€ 343,56€ 152,69€
do 3 319,39€ 381,73€ 190,87€
do 8 298,48€ 381,73€ +
+ 9% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 3 319,39€
496,25€
najviac však 954,33€
do 16 596,96€ 954,33€ +
+ 8% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 8 298,48€
916,15€
najviac však 1 717,79€
do 33 193,92€ 1 717,79€ +
+ 6.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 16 596,96€
1 526,92€
najviac však 2 958,41€
do 165 969,59€ 2 958,41€ +
+ 5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 193,92€
5 535,09€
najviac však 10 593,01€
do 331 939,19€ 10 132,44€ +
+ 3% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 165 969,59€
10 041,16€
najviac však 15 609,44€
do 1 659 695,94€ 15 609,44€ +
+ 1.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 331 939,19€
16 796,12€
najviac však 37 517,43€
do 3 319 391,89€ 37 517,43€ +
+ 1% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 1 659 695,94€
23 368,52€
najviac však 55 774,08€
do 16 596 959,44€ 55 774,08€ +
+ 0.75% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 3 319 391,89€
29 940,91€
najviac však 165 314,01€
do 33 193 918,87€ 165 314,01€ +
+ 0.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 16 596 959,44€
36 513,31€
najviac však 256 597,29€
nad 33 193 918,88€ 256 597,29€ +
+ 0.25% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 193 918,87€
36 513,31€
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora