Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Projekt: BIC - Business and Innovation Centre - základné informácie

BIC - Business and Innovation Centre
základné informácie

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991 z iniciatívy Európskej Komisie - DG Regional Policy. BIC Bratislava, s.r.o. sa stal plným členom EBN ako prvý z krajín strednej a východnej Európy v roku 1992. BIC Bratislava, s.r.o. je koordinátorom Centra na prenos inovácií - Innovation Relay Centre - IRC Slovakia. Je expertnou a kontaktnou organizáciou pre 6. rámcový program a zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Celoeurópska sieť na prenos inovácií:

  • 71 Innovation Relay Centres (IRC)
  • 33 krajín (EÚ, Turecko, Chile, Island, Izrael, Nórsko, Švajčiarsko)
  • 15 hlavných priemyselných sektorov
  • 243 vzájomne prepojených kancelárií

BIC Bratislava, s.r.o. sa zameriava na podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný transfer technológií, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora v 6. rámcovom programe, projektový manažment a investičné poradenstvo.

Partneri:

  • BIC Bratislava
  • BIC Group
  • NARMSP
  • SOPK

Aktivity BIC Bratislava:

  • Podnikateľské poradenstvo
  • Financovanie firiem
  • Transfer technológií
  • Regionálny rozvoj
  • Štrukturálne fondy
  • Investičné poradenstvo
  • Výskumno-vývojové programy
  • BBS - elektronický systém na výmenu technologických ponúk a požiadaviek

Technologické odvetvia:

  • Automobilový priemysel
    • Nástroje a formy,
    • Softverové riešenia,
    • Plastové diely, vstrekovanie plastov,
    • Člen ATG
  • ICT
    • E-commerce, M-commerce,
    • Telekomunikácie,
    • Mikroelektronika
  • Energia a životné prostredie
    • Obnoviteľné zdroje energií,
    • Recycling,
    • TGRE
  • Drevársky priemysel
    • Drevospracujúci priemysel,
    • Nábytkársky priemysel
  • Biotechnológie
    • Energetické využitie biomasy,
    • Molekulárna biológia,
    • Virológia
  • Agropotravinárstvo
    • Bezpečnosť potravín,
    • Agro technológie

Kontakt:
BIC Bratislava, spol. s r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava
č. tel.: +421 2 5441 7515
č. faxu: +421 2 5441 7522
e-mail: bic@bic.sk

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora