Gorkého 9  pozor zmena od 1.3.2019: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Projekt: BIC - Business and Innovation Centre - základné informácie

BIC - Business and Innovation Centre
základné informácie

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991 z iniciatívy Európskej Komisie - DG Regional Policy. BIC Bratislava, s.r.o. sa stal plným členom EBN ako prvý z krajín strednej a východnej Európy v roku 1992. BIC Bratislava, s.r.o. je koordinátorom Centra na prenos inovácií - Innovation Relay Centre - IRC Slovakia. Je expertnou a kontaktnou organizáciou pre 6. rámcový program a zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Celoeurópska sieť na prenos inovácií:

 • 71 Innovation Relay Centres (IRC)
 • 33 krajín (EÚ, Turecko, Chile, Island, Izrael, Nórsko, Švajčiarsko)
 • 15 hlavných priemyselných sektorov
 • 243 vzájomne prepojených kancelárií

BIC Bratislava, s.r.o. sa zameriava na podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný transfer technológií, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora v 6. rámcovom programe, projektový manažment a investičné poradenstvo.

Partneri:

 • BIC Bratislava
 • BIC Group
 • NARMSP
 • SOPK

Aktivity BIC Bratislava:

 • Podnikateľské poradenstvo
 • Financovanie firiem
 • Transfer technológií
 • Regionálny rozvoj
 • Štrukturálne fondy
 • Investičné poradenstvo
 • Výskumno-vývojové programy
 • BBS - elektronický systém na výmenu technologických ponúk a požiadaviek

Technologické odvetvia:

 • Automobilový priemysel
  • Nástroje a formy,
  • Softverové riešenia,
  • Plastové diely, vstrekovanie plastov,
  • Člen ATG
 • ICT
  • E-commerce, M-commerce,
  • Telekomunikácie,
  • Mikroelektronika
 • Energia a životné prostredie
  • Obnoviteľné zdroje energií,
  • Recycling,
  • TGRE
 • Drevársky priemysel
  • Drevospracujúci priemysel,
  • Nábytkársky priemysel
 • Biotechnológie
  • Energetické využitie biomasy,
  • Molekulárna biológia,
  • Virológia
 • Agropotravinárstvo
  • Bezpečnosť potravín,
  • Agro technológie

Kontakt:
BIC Bratislava, spol. s r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava
č. tel.: +421 2 5441 7515
č. faxu: +421 2 5441 7522
e-mail: bic@bic.sk

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora