Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Databáza pre spoluprácu podnikateľov - Business Cooperation Database (BCD)
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:06.10.2010 (4486x prečítané)

Databáza pre spoluprácu podnikateľov - Business Cooperation Database (BCD)

V rámci projektu Enterprise Europe Network Vám Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka bezplatné zverejnenie profilu Vašej firmy a tým propagáciu ponuky Vašich výrobkov alebo služieb prostredníctvom Databázy pre spoluprácu podnikateľov.

Databázu aktualizuje viac ako 570 partnerov siete Enterprise Europe Network v Európe, Amerike a Áziiu a tým je umožnené neustále vyhľadávanie kooperačných partnerov v 45 štátoch sveta.

Databáza pre spoluprácu podnikateľov je elektronický systém vytvorený a spravovaný Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel, určený pre podporné inštitúcie pre podnikanie a podnikateľov. Systém umožňuje podnikateľským subjektom publikovať svoje ponuky na spoluprácu a obsahuje kooperačné profily firiem z celého sveta.

Databáza ponúka dve možnosti:

  • zverejnenie ponuky Vašej firmy v databáze v anglickom jazyku
  • získanie kontaktov na zverejnené ponuky zahraničných podnikateľov v databáze

Podmienkou vstupu do systému je:

  • byť podnikateľom, resp. zástupcom firmy (fyzická alebo právnická osoba)
  • ovládať aspoň jeden svetový jazyk, resp. jazyk krajiny, s ktorou máte záujem spolupracovať
  • mať jasnú predstavu o požadovanej spolupráci

Ako zverejniť svoju požiadavku?
Na zaradenie profilu Vašej firmy do databázy je potrebné vyplniť Formulár BCD, kde špecifikujete ponúkané výrobky alebo služby prostredníctvom NACE kódov a uviesť, v ktorých krajinách má byť žiadosť zverejnená. Kooperačné ponuky v systéme majú ročnú platnosť, teda v priebehu 12 mesiacov je ponuka k dispozícii potenciálnym záujemcom - členom systému. Po uplynutí tejto lehoty treba v prípade záujmu o ďalšie zotrvanie v systéme ponuku obnoviť.

Výber z databázy uverejnených profilov
Slovenská obchodná a priemyselná komora vytvorila pre podnikateľov špeciálnu webovú stránku kde sú mesačne aktualizované najnovšie profily zahraničných firiem v takmer 70 odvetviach. Po otvorení konkrétneho odvetvia uvidíte zoznam aktuálnych ponúk. Pre získanie kontaktu je potrebné zaslať e-mailom na adresu: sopkueu@sopk.sk číslo ponuky, o ktorú máte záujem a Váš plný kontakt (názov firmy, kompletná adresa, telefón, fax, e-mail, web). Následne Vám bude zaslaný požadovaný kontakt na zahraničnú firmu.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora