Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Európska Centrálna Banka
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:03.03.2010 (3796x prečítané)

Európska Centrálna Banka

Európska centrálna banka (ECB) bola zriadená v roku 1998. Má sídlo vo Franfurte (Nemecko). Jej úlohou je riadiť euro – spoločnú menu EÚ a zabezpečovať cenovú stabilitu pre viac ako dve tretiny občanov EÚ, ktorí používajú euro. ECB zodpovedá aj za formuláciu a implementáciu hospodárskej a menovej politiky eurozóny.

Pri plnení svojej úlohy ECB spolupracuje s Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB), ktorý zahŕňa všetkých 27 krajín EÚ. Doteraz však prijalo euro iba 16 z týchto krajín. Týchto 16 krajín spoločne vytvára „eurozónu“ a ich centrálne banky spolu s Európskou centrálnou bankou vytvárajú „eurosystém“.

ECB pôsobí úplne nezávisle. Ani ECB, ani národné centrálne banky eurosystému alebo akýkoľvek člen ich orgánu s rozhodovacími právomocami nemôžu žiadať alebo prijímať pokyny od žiadneho iného orgánu. Inštitúcie EÚ a vlády členských štátov musia dodržiavať toto pravidlo a nesmú sa snažiť ovplyvňovať ECB ani národné centrálne banky.

ECB v úzkej spolupráci s národnými centrálnymi bankami pripravuje a implementuje rozhodnutia, ktoré prijali orgány s rozhodovacími právomocami eurosystému – Rada guvernérov, Výkonná rada a Generálna rada. V novembri 2003 sa prezidentom ECB stal Jean-Claude Trichet z Francúzska.


Čo robí Európska centrálna banka?

Jednou z hlavných úloh ECB je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne tak, aby nákupná sila eura nebola oslabená infláciou. Cieľom ECB je zabezpečiť, aby medziročný nárast spotrebiteľských cien bol nižší, ale blížil sa 2 % v strednodobom horizonte.

Uskutočňuje sa to dvoma spôsobmi:

  1. kontrolou peňažnej masy v ekonomike. Ak je peňažná masa v ekonomike príliš veľká v porovnaní s množstvom tovarov a služieb, vzniká inflácia.
  2. monitorovaním cenových trendov a hodnotením rizika, ktoré predstavujú pre cenovú stabilitu v eurozóne.

Kontrola peňažnej masy v ekonomike zahŕňa okrem iného stanovovanie úrokových sadzieb v rámci eurozóny. Toto je snáď najznámejšia činnosť banky.


Ako je organizovaná práca banky?

Prácu Európskej centrálnej banky organizujú tieto orgány s rozhodovacou právomocou:

  • Výkonná rada - Tvorí ju prezident ECB, viceprezident a štyria ďalší členovia, ktorí sú všetci menovaní na základe spoločnej dohody prezidentov a predsedov vlád krajín eurozóny. Členovia Výkonnej rady sú menovaní na obdobie ôsmich rokov, ktoré nemožno obnoviť. Výkonná rada je zodpovedná za implementáciu menovej politiky, ktorú určuje Rada guvernérov (pozri nižšie), a za vydávanie pokynov národným centrálnym bankám. Pripravuje taktiež zasadnutia Rady guvernérov a je zodpovedná za každodenné riadenie ECB.
  • Rada guvernérov - je najvyšším orgánom Európskej centrálnej banky s rozhodovacou právomocou. Skladá sa zo šiestich členov Výkonnej rady a z guvernérov 15 centrálnych bánk eurozóny. Jej predsedom je prezident ECB. Jej prvoradým poslaním je určovať menovú politiku eurozóny a najmä stanovovať úrokové sadzby, za ktoré môžu komerčné banky získať peniaze od centrálnej banky.
  • Generálna rada - je tretím orgánom ECB s rozhodovacou právomocou. Pozostáva z prezidenta, viceprezidenta a guvernérov národných centrálnych bánk všetkých 27 členských štátov EÚ. Generálna rada sa podieľa na poradnej a koordinačnej činnosti ECB a pomáha pripravovať budúce rozšírenie eurozóny.


Kontakty:
Ústredňa: Eurotower, Kaiserstrasse 29, D - 60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049-69-13440
E-mail: info@ecb.europa.eu

Vyžiadanie dokumentov:
Oddelenie štatistiky: E-mail: statistics@ecb.europa.eu
Oddelenie cezhraničných platieb E-mail: target.hotline@ecb.europa.eu
Oddelenie oprávnených aktív E-mail: eligible-assets.hotline@ecb.europa.eu

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora