Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Chcete inovovať? Požiadajte o voucher
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:05.04.2011 (2768x prečítané)

Chcete inovovať? Požiadajte o voucher

Zaoberá sa Vaša firma novými technológiami, inováciami a know-how? Hľadáte možnosti ako získať finančné prostriedky na inováciu? Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network – siete na podporu podnikateľov v oblasti obchodu, inovácií a výskumu a vývoja prináša pre podnikateľov zaujímavú možnosť ako získať finančné prostriedky z EÚ.

Inovačné vouchery alebo, zjednodušene povedané, finančné poukážky, šeky vystavené na určitú sumu umožňujú firmám inovovať výrobky, výrobné procesy, služby a tiež získať kontakty na vedcov. Slovenské firmy môžu o inovačné vouchery požiadať dokonca aj mimo Slovenska. Napríklad Juhomoravské inovačné centrum v Brne.

Juhomoravské inovačné centrum v posledných dvoch výzvach rozdalo 93 voucherov v hodnote viac ako 12 miliónov českých korún. Od 7. 3. do 28. 4. 2011 majú firmy opäť možnosť požiadať o inovačný voucher v hodnote až 150-tisíc českých korún (kryje 75 % hodnoty zákazky). Na spoluprácu inovatívnych firiem s brnianskymi výskumníkmi mesto Brno vyčlenilo v tomto roku 7,2 milióna korún. Hlavnou novinkou je, že o voucher môžu po prvý raz požiadať firmy z celej Európskej únie. Žrebovanie a distribúcia voucherov sa uskutočnia v polovici mája 2011. Firmy ich môžu použiť do konca júna 2012.

Inovačný voucher môžu firmy použiť na znalosť zakúpenú od poskytovateľa znalostí, ktorá je pre ňu nová, nie je bežne dostupná a posilní konkurencieschopnosť spoločnosti. Takou znalosťou môže byť napríklad:

 • Vývoj produktu/procesu/služby
 • Testovanie a meranie
 • Štúdia uskutočniteľnosti
 • Prístup k výskumnému zariadeniu
 • Navrhnutie prototypu
 • Analýza vhodnosti použitia materiálu
 • Dizajn produktu
 • Tvorba biznis plánu k inovatívnemu produktu
 • Posúdenie ekonomického dopadu
 • Analýza trhu/marketingová stratégia
 • Inovačný/technologický audit
 • Nastavenie nového biznis alebo manažment modelu firmy
 • Optimalizácia operačných procesov firmy a ďalšie

Inovačné vouchery nemožno použiť na:

 • Štandardné tréningové a školiace kurzy
 • Nákup softvéru
 • Reklamné materiály – dizajn a produkcia (vrátane tvorby webových stránok)
 • Štandardne sa opakujúce služby (napr. audítorské služby, účtovníctvo, predajné aktivity a pod.)
 • Právne služby
 • Dotačné poradenstvo
 • Stáže pre študentov
 • Podpora exportu
 • Nákup materiálu (ktorý nie je potrebný pre realizáciu zákazky)

Informácie o výzve nájdete na stránke /www.inovacnivouchery.cz aj s projektovým manuálom, vzormi a prípadovými štúdiami zrealizovaných voucherov  z predchádzajúcich výziev. Juhomoravské inovačné centrum ponúka záujemcom  o inovačný voucher konzultácie v oblasti inovácií zdarma.

Zdroj článku: SOPK, Útvar Éurópskej ÚnieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora