Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
14.09.
2011
Pozvánka na konferenciu: Príklady dobrej praxe výskumnej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry
Kategória: Projekt EEN - podujatie Vydané dňa:16.09.2011 (3307x prečítané)

Pozvánka na konferenciu „Príklady dobrej praxe výskumnej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry“

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Sekcia výskumu a vývoja) si Vás ako partner projektu Enterprise Europe Network v spolupráci s Výskumným ústavom zváračským – Priemyselným inštitútom SR a s Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave dovoľuje pozvať na konferenciu Príklady dobrej praxe výskumnej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry, ktorá sa uskutoční 14. septembra 2011 o 8.30 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1.

Účasť je bezplatná.

Konferencia je určená pre: podniky, výskumné organizácie, akademickú sféru, prijímateľov Agentúry MŠ SR, zástupcov univerzít a Slovenskej akadémie vied.

Program: 2 bloky:

  1. Štrukturálne fondy (Operačný program Výskum a vývoj)
  2. Medzinárodné programy (Siedmy rámcový program)
08,30 – 09,00Registrácia
09,00 – 09,10Otvorenie
P. Klamo, predseda Sekcie výskumu a vývoja SOPK
09,10 – 09,30Predstavenie projektu Enterprise Europe Network a jeho služieb
J. Paľa, riaditeľ útvaru EÚ, SOPK
09,30 – 09,50Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií, CVTI SR
09,50 – 10,10Prečo má štát podporovať výskum a vývoj – Stratégia Fénix
P. Mederly, poradca Ministra školstva SR
BLOK I. – Štrukturálne fond
10,10 – 10,35Podpora výskumno-vývojových centier z OP Výskum a vývoj
K. Kellenbergerová, riaditeľka Sekcie implementácie OPVaV, Agentúra MŠVVaŠ pre ŠF EÚ
10,35 – 10,55Prestávka s občerstvením
10,55 – 11,20Príklad dobrej praxe – Od výbuchu k sériovej výrobe komponentov pre BMW – Spolupráca ÚMMS SAV so SAPA Profily a. s., Žiar nad Hronom v oblasti vývoja lisovaných profilov z práškového hliníka
F. Simančík, riaditeľ
11,20 – 11,45Príklad dobrej praxe – Vďaka štrukturálnym fondom Slovensko na špici aplikovaného výskumu v oblasti materiálov pre ultrasuperkritické zariadenia klasických elektrární
M. Srnka – Vedúci odboru technického a investičného rozvoja, Železiarne Podbrezová, a. s.; Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR;
11,45 – 12,10Príklad dobrej praxe – Projekt Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov
D. Košický – E S P R I T, spol. s r. o.
12,10 – 12,35Príklad dobrej praxe – Projekt Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov
J. Sedláková – hameln rds, a. s.
12,35 – 13,00Príklad dobrej praxe – Inteligentné textílie – projekt výskumnej spolupráce medzi VUTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina a Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline
J. Šesták, riaditeľ VUTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.
13.00 – 14,00Obed
BLOK II. – Medzinárodné programy
14,00 – 14,20Postavenie Slovenska v 7. RP EÚ – možnosti účasti
D. Janičkovič, kontaktný bod pre Siedmy rámcový program, oblasť NMP
14,20 – 14,40Príklad dobrej praxe – Ako na financovanie inovácií v FP7? Success story
Miroslav Konečný – ARDACO, a. s.
14,40 – 15,00Príklad dobrej praxe – Demonštrácia žiarupevných materiálov pre energetické zariadenia budúcnosti
P. Brziak, riaditeľ Divízie výskumu a vývoja, Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
15,05Záver

Kontakt: Ing. Ingrid Neuwirthová, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Sekcia výskumu a vývoja
č.tel.: 02/67202615

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora