Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Projekt zameraný na materiálové technológie a inžinierstvo - FLAME
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:07.02.2012 (2399x prečítané)

Projekt zameraný na materiálové technológie a inžinierstvo - FLAME

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Entperprise Europe Network (www.een.sk) si Vás dovoľuje informovať, že naša RK SOPK Prešov je od marca 2010 jedným z partnerov projektu FLAME. Projekt zahŕňa 11 stredoeurópskych regiónov z 8 európskych krajín a slúži na podporu hráčov v oblasti materiálových vied pri preskúmavaní ich výskumného a komerčného potenciálu. Vedy o materiáloch a inžiniering sú významnými hybnými silami inovácie v oblasti Strednej Európy a tým kritické pre konkurencieschopnosť a ekonomický rast. Firmy všetkých zúčastňujúcich sa regiónov, najmä malé a stredné podniky, čelia bariéram pre spoluprácu naprieč národnými hranicami a tiež netransparentnosti trhu ohľadom aktívnych hráčov na širokom poli vied o materiáloch.

Zámerom je využiť plný potenciál všetkých typov firiem, od začínajúcich až po tradičné firmy, mikrofirmy a rodinné malé a stredné podniky a umožniť im priniesť znalosti a technológie firiem v oblasti materiálových technológií a inžinierstva na trh, internacionalizovať ich hodnotu a dodávateľské reťazce a tým zlepšiť ich rastový potenciál.

Jednou z úloh projektu je vybudovať tvz. future labs (budúce laboratóriá), ktoré budú centrami výmeny poznatkov, informácií, miestami pre spájanie partnerov medzi malými a strednými firmami z partnerských krajín. Práve sa zavŕšila etapa tréningov facilitátorov (facilitation coach). Niekoľkými slovami preto chceme priblížiť poslanie, ako aj budúcu činnosť facilitátorovpri spolupráci s firmami, resp. budúcimi laboratóriami.

Facilitátorov chápeme ako sprostredkovateľov spolupráce medzi firmami (malými a strednými) a výskumnými inštitúciami v oblasti materiálových technológií a inžinierstva, resp. ako spojky medzi uvedenými partnermi a tzv. future labs. Ich úlohou bude byť aktívnymi pri výmene informácií a posilňovaní spolupráce medzi výskumom (na univerzitách, v špecializovaných výskumných centrách) a podnikateľmi pri riešení technologických projektov a pri aplikácii výsledkov výskumu do konkrétnych výrobkov. Facilitátori z partnerských krajín, vyškolení v rámci projektu, pôsobia najmä v organizáciách pre technologický transfer a organizáciách poskytujúcich podnikateľom servis v oblasti inovácií a podpory podnikania.

Tréningy boli zamerané na témy, s ktorými sa facilitátori môžu stretnúť pri svojej „sprostredkovateľskej misii“.  Tréneri boli s praxou z výskumu i výroby, ale aj z organizácií poskytujúcich podnikateľom servis. Účastníci mali možnosť vidieť ako úspešne preniesť univerzitný výskum (Technická univerzita Ilmenau, SRN; Univerzita v Padove, Taliansko) do praxe, ako manažovať vzťahy medzi výskumnou základňou a malými a strednými firmami (tréner Paolo Gurisatti, Taliansko). Práve na toto boli zamerané aj prípadové štúdie ukazujúce úspechy, no aj zlyhania v tomto procese, keď aj aplikácia vynikajúceho výskumného výsledku môže viesť k neúspešnému výrobku, ktorý si nenájde svoje miesto na trhu (tréner Karol Litynski, Poľské inovačné centrum).

Jeden z tréningov bol zameraný na „mäkké zručnosti“ – umenie vyjednávať a pod. (trénerka Agnes Hüvös, Maďarsko), ďalší na možnosti financovania výskumu napr. rizikovým kapitálom (Paolo Anselmo a Luigi Amati, Taliansko) a na úlohu organizácií podporujúcich podnikateľov pri hľadaní možností financovania procesov prepájania výskumu s výrobou (Mara Tumiati a Ilaria Bonetti, Taliansko). Záverečný tréning hľadal odpovede na otázky budúcej podoby future labs a ich spolupráce s facilitátormi (Diego Basset a Roberto Frassine, Taliansko, Berenika Hausnerová, Česká republika). Až existencia future labs ukáže, či poznatky získané tréningmi dokážu facilitárori preniesť do života a pomôcť nájsť spoločnú reč medzi malými a strednými podnikateľmi a výskumom.

Bližie informácie o projekte nájdete na www.flameurope.eu alebo www.po.sopk.sk.

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej ÚnieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora