Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže VEĽKÁ CENA SOPK za rok 2013
Kategória: Veľká cena SOPK Vydané dňa:16.04.2014 (8356x prečítané)

Ocenenia udelené Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou slávnostnej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK je vyhlásenie výsledkov súťaže „Veľká cena SOPK“ a vyhlásenie výsledkov súťaže Junior Achievement Slovensko, neziskovej organizácie – „TOP študentský tím aplikovanej ekonómie“.


Vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ za rok 2013

Slovenská obchodná a priemyselná komora od roku 2001 vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK, ktorá je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní. Do 12. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní „Veľká cena SOPK“ za rok 2013, nad ktorou prevzal záštitu predseda vlády SR Robert Fico, sa zapojilo 14 spoločností.


Hodnotiaca komisia súťaže odporučila udeliť Veľkú cenu SOPK za rok 2013 dvom spoločnostiam:

 • Samsung Electronics Slovakia, s. r. o., Galanta
 • Železiarne Podbrezová, a. s., Podbrezová
Ceny prevzali: Kyung Jin Kim, prezident spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s. r. o., Galanta a Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s.


Hodnotiaca komisia súťaže s prihliadnutím na účasť v doterajších 12 ročníkoch súťaže odporučila udeliť Čestné uznanie za trvalé uplatňovanie etických princípov v podnikaní za roky 2001 až 2013 spoločnosti

 • I.TRAN, s. r. o., Turzovka


Ostatným zúčastneným spoločnostiam odporučila hodnotiaca komisia udeliť Čestné uznanie za splnenie podmienok a kritérií súťaže – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2013:

 • ENERGONET NITRA, s. r. o., Nitra
 • CHÉMIA – Servis, a. s., Bratislava
 • KIA Motors Slovakia, s. r. o., Teplička n/Váhom
 • KINEX BEARINGS, a. s., Bytča
 • Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava
 • KON–RAD, s. r. o., Bratislava
 • MOTOSAM, a. s., Myjava
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bratislava
 • Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
 • Volkswagen Slovakia, a. s., Bratislava
 • VUJE, a. s., Trnava
ZLATÁ MEDAILA SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania

Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie Zlatej medaily SOPK Klausovi Küsterovi, spolumajiteľovi spoločnosti Küster – Gruppe za jeho mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania, ako aj za rozvoj hospodárskej spolupráce so Slovenskou republikou pri príležitosti jeho viac ako 20-ročných podnikateľských aktivít na Slovensku.

Klaus Küster sa výrazným spôsobom podieľal na založení spoločného podniku Küster – Vlkanovské strojárne s. r. o., pred viac ako 20 rokmi. Príchodom tejto firmy do spoločného podniku na Slovensko sa podarilo zachovať výrobu bowdenových tiahel pre automobilový priemysel. Spoločný slovensko-nemecký podnik intenzívne rástol a bol postupne integrovaný do skupiny podnikov Küster Holding GmbH. Výrobky z Vlkanovej sa takto dostávajú do všetkých svetových automobiliek, ako sú firmy Mercedes, Volvo, Nissan, atď. Dnes firma Küster – automobilová technika s. r. o. vo Vlkanovej zamestnáva 550 pracovníkov a dosahuje ročný obrat na úrovni 50 miliónov €.

Významný prínos osoby pána Klausa Küstera vidí Predstavenstvo SOPK hlavne v tom, že ako jeden z prvých podnikateľov prišiel na Slovensko a pri jeho angažovanosti v oblasti rozvoja dodávateľských firiem pre automobilový priemysel na Slovensku prispel k veľmi dobrým výsledkom slovenského hospodárstva.

Zlatú medailu SOPK odovzdal predseda SOPK Peter Mihók.

ČESTNÉ UZNANIE SOPK za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania

 • spoločnosť SPINEA, s. r. o., Prešov
  SPINEA je moderná slovenská strojárska spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysoko presných reduktorov predávaných pod obchodnou značkou TwinSpin. Je jediným európskym výrobcom presných prevodoviek a konkurujú jej len tri japonské firmy. Spoločnosť bola založená v roku 1994 a podnetom pre jej vznik bol vynález slovenských konštruktérov. Prvý svetový patent bol udelený v roku 1995 a od roku 2001 sú prevodovky TwinSpin vyrábané sériovo.
  Produkty spoločnosti nachádzajú širokú škálu uplatnenia v robotike a automatizácii, v priemysle obrábacích strojov, zdravotníckej technike, obrannom priemysle a mnohých ďalších aplikáciách, ako je napríklad urýchľovač jadrových častíc vo švajčiarskom CERNe. K významným zákazníkom patria firmy KUKA, ABB, Comau, DMG, Trumpf, Swarovski, TetraPak a mnohé ďalšie.
  Spinea zamestnáva takmer 350 ľudí prevažne z oblasti Prešovského kraja, čím významne prispieva k znižovaniu nezamestnanosti, ktorá je v tomto regióne jednou z najvyšších na Slovensku.
 • Ing. Igor Kováč, PhD., generálny riaditeľ skupiny spoločností KINEX BEARINGS a predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Kinex Bearings, a. s., Bytča
  Kinex Bearings, a. s., s viac ako 100-ročnou tradíciou v strojárskom priemysle a pod vedením Ing. Igora Kováča patrí medzi významných exportérov valivých ložísk pre rôzne segmenty, pričom väčšina produkcie sa vyváža do celého sveta – na európske trhy, do Ázie i Ameriky. Ing. Igor Kováč sa počas svojho pôsobenia v strojárskom priemysle výrazne podieľal na jeho rozvoji, s čím úzko súvisí rozvoj zahraničnoobchodnej činnosti. Prispel k významnému rozvoju zamestnanosti, počas celosvetovej hospodárskej krízy prispel k udržateľnosti zamestnanosti v regióne.
  Čestné uznanie SOPK za jeho zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania mu predstavenstvo SOPK schválilo a odporučilo odovzdať pri príležitosti jeho životného jubilea – 50 rokov.
 • Najvyšší kontrolný úrad SR
  Národný kontrolný úrad SR, ktorý je nezávislým orgánom kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a s verejným majetkom, svojou kontrolnou činnosťou taktiež v nemalej miere prispieva k rozvoju a podpore podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. K zlepšovaniu podnikateľského prostredia prispieva najmä otvorenou informačnou politikou o svojej činnosti, a to poukazovaním na mnohé porušenia právnych predpisov a následným navrhovaním opatrení a odporúčaní príslušným orgánom vychádzajúcich z kontrolnej činnosti, a tým pôsobí aj na znižovanie miery korupcie.
  NKÚ SR teda svojou činnosťou napĺňa postavenie nezávislého štátneho orgánu, významnou mierou prispieva k hospodárnemu a efektívnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami a verejným majetkom a súčasne svojim vysoko aktívnym pôsobením na medzinárodnej úrovni prezentuje a vytvára pozitívny obraz o Slovenskej republiky.
Výsledky súťaže Junior Achievement Slovensko, n.o. – Top študentský tím aplikovanej ekonómie

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie – je ocenením Tvorivosti, Odvahy a Podnikavosti študentov zapojených do vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Junior Achievement Slovensko toto ocenenie udeľuje každoročne študentskej spoločnosti na základe výsledkov jej celoročnej práce, účasti a umiestnení na súťažiach, tvorivého a inovatívneho prístupu pri riadení spoločnosti.

V školskom roku 2013/2014 ocenenie udelili študentskej spoločnosti Balance z Obchodnej akadémie, Račianska 107, Bratislava pod vedením učiteľky Ing. Márie Mydlovej, ktorá je zároveň aj riaditeľkou školy. Študentská spoločnosť Balance získala ocenenie vďaka zaujímavému podnikateľskému nápadu, ktorý úspešne realizovali na škole. Balance získala tiež ocenenie – 1. miesto v súťaži JA Student Business Idea. Porota hodnotila originalitu, podnikavosť, schopnosť uplatniť sa s produktom na trhu, tvorivosť a prezentačné zručnosti.


Balance jedinečné balíčky

„Študentská spoločnosť Balance ponúka výrobok, ktorý je jedinečný, pretože ich balíček uspokojuje dve potreby – hlad a smäd zároveň. Spoločnosť sa zamerala na uponáhľaný životný štýl a stres, ktorý je s ním spojený. Zákazník si môže chvíľu oddýchnuť a dať si šálku ich čaju spolu so zdravou sušienkou. Sušienky sú vyrábané zo špaldovej múky, ktorá má zdraviu prospešné účinky. Čaje, ktoré ponúkajú, zákazník nenájde v obchodoch. Sú to čaje na vyššej úrovni, kvalitnejšie a vlastnoručne sypané zamestnancami spoločnosti. Táto kombinácia je jednoduchým riešením, ako podporiť svoje zdravie a myseľ. Spoločnosť ponúka 5 druhov balíčkov, v ktorých sú jedinečné kombinácie sušienok a čajov. Každý balíček uspokojí dve potreby naraz a taktiež má každý balíček iné účinky.“

Ocenenie si prevzali členovia študentského tímu Balance:

 • Patrícia Šišoláková – prezidentka študentskej spoločnosti
 • Nikola Kubovičová – zastupujúca viceprezidentka marketingu
 • Kristína Vašková – viceprezidentka výroby
 • Barbora Komendová – zastupujúca viceprezidentka ľudských zdrojov
 • Mária Víghová – viceprezidentka financií

Ocenenie študentom odovzdal prezident Ivan Gašparovič a predseda SOPK Peter Mihók.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komory
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora