Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nestačí o inováciách len hovoriť
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:02.06.2014 (1867x prečítané)

Nestačí o inováciách len hovoriť

Zaoberá sa Vaša firma novými technológiami, inováciami a know-how? Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network – siete na podporu podnikateľov v oblasti obchodu, inovácií a výskumu a vývoja prináša pre podnikateľov nielen možnosť vyhľadávania zahraničných partnerov prostredníctvom Databázy technologických ponúk a dopytov, ale aj formou účasti v inovatívnych súťažiach vyhlásených Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s jej kanceláriou v Lučenci (predtým Lučeneckou regionálnou komorou SOPK) o inováciách len nehovorí, ale už 7 rokov organizuje súťaž o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr“ s cieľom prispieť k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti výskumu, vývoja a inovácií vo firmách a na stredných školách a povzbudiť ich do ďalších inovačných aktivít. Veda a technika sú a vždy boli jedným z najväčších a najvzrušujúcejších dobrodružstiev ľudského ducha. Sú produktom tvorivého úsilia, ktoré sa nesmie vytratiť z našej krajiny.

Názov ocenenia je odvodený zo starorímskej mytológie, podľa ktorej bol boh Merkúr patrónom obchodníkov a trhovníkov. Merkúr (lat. Mercurius) bol starorímsky boh obchodu a zisku, ochranca obchodníkov a trhovníkov, prisudzovali mu schopnosť liečiť, ale okrem toho bol tiež bohom remesiel, vied aj ochranca pútnikov.

Súťaž o Krištáľový Merkúr sa zrodila v Lučeneckej regionálnej komore SOPK. Hlavným zámerom súťaže o najúspešnejšie firmy bolo vytvoriť užšie komunikačné väzby medzi podnikateľskými subjektmi regiónu, SOPK, štátnou správou a samosprávou. V prvých rokoch súťažili firmy v kategóriách priemyselná výroba, výroba spotrebného tovaru, stavebná výroba a obchod a služby. Prvýkrát bola cena udelená v roku 1994. Základnými hodnotiacimi kritériami boli nárast tržieb, zvýšenie exportu, zvýšenie pridanej hodnoty a rast počtu zamestnancov za posledné tri roky.

V záujme orientovať pozornosť firiem na aplikáciu inovácií vo výrobe, technoló­giách, systémoch riadenia a predaja sa pristúpilo v roku 2007 k zmene kritérií a rozhodlo odmeňovať firmy, ktoré dosiahli najvýraznejší pokrok v tejto oblasti. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby sa inovácie stali jedným z hlavných nástrojov rozvoja regiónu a krajiny. Oceňované boli najlepšie inovatívne firmy v troch kategóriách – produktová inovácia, technologická inovácia a inovácia v oblasti riadenia a marketingu.

Ďalšia inovácia súťaže bola zavedená v roku 2010, keď sme do nej zaradili novú kategóriu, určenú mladým inovátorom do 30 rokov. Zaradenie kategórie Mladý inovátor do súťaže sa nám veľmi osvedčilo. Každý rok máme v nej najviac nominácií, čo nás utvrdzuje v tom, že mladí ľudia viacej popustia uzdu svoje fantázii, hoci ich riešenia zvyčajne treba ešte dopracovať, aby sa mohli využiť v praxi.

Na jeseň tohto roka začneme s prípravou 21. ročníka súťaže „Krištáľový Merkúr 2014“. V tomto ročníku chceme povzbudiť viac malých a stredných podnikov, aby sa zapojili do súťaže, a to rozdelením produktovej inovácie do dvoch kategórií – produktová inovácia nižšieho radu a vyššieho radu.

Všetci záujemcovia sa môžu informovať a prihlásiť v Banskobystrickej regionálnej komore SOPK, Ing. Marína Spirová, riaditeľka. E-mail: marina.spirova@sopk.sk

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora