Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.01.
2016
Jubilejný 20. ročník konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017
Kategória: semináre Vydané dňa:24.01.2017 (835x prečítané)

SOPK zorganizovala 24. januára 2017 jubilejný, už 20. ročník konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017.

Na tejto konferencii SOPK, tak ako každý rok, predstavila (ako jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku) vlastnú prognózu vývoja ekonomiky v práve sa začínajúcom roku a tiež výsledky exkluzívneho ekonomického prieskumu, ktorý realizovala v závere roka 2016 medzi svojimi členmi. Manažéri firiem hodnotili končiaci sa rok 2016 a vyjadrovali sa k očakávanému vývoju svojich spoločností z hľadiska ich výkonnosti (obrat, príjmy z predaja na domácom trhu, hospodársky výsledok, export, počet zamestnancov, priemerná mzda, úroveň investícií, atď.). Hodnotili tiež hospodársku politiku vlády, podnikateľské prostredie, charakterizovali najväčšie riziká v podnikaní a formulovali opatrenia, ktoré by podľa ich názoru podnikateľské prostredie na Slovensku zlepšili.

Prognózu vývoja slovenskej ekonomiky a výsledky ekonomického prieskumu vydala SOPK knižne, záujemcovia si ju môžu kúpiť v ktorejkoľvek z regionálnych komôr SOPK alebo v Úrade SOPK.

Na konferencii vystúpili s prezentáciami autori prognózy a rozboru výsledkov ekonomického prieskumu – prof. Pavol Ochotnický z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru SOPK – a ďalší hostia

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora