Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.04.
2017
Predsedom SOPK je opäť Peter Mihók
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.04.2017 (1054x prečítané)

Predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory bude aj nasledujúcich päť rokov Peter Mihók. Rozhodli o tom delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK na ustanovujúcom zasadaní pre 6. funkčné obdobie na roky 2017 – 2022, ktoré sa konalo 20. 4. 2017 v Bratislave.

Do funkcie podpredsedov SOPK boli zvolení Vladimír Slezák, Július Kostolný a  Miloslav Karaffa a do funkcie generálneho tajomníka SOPK Martin Hrivík. Zvolení boli tiež ďalší členovia predstavenstva a členovia dozornej rady SOPK.

Delegáti okrem toho schválili zásadné dokumenty – Výročnú správu a Správu o plnení rozpočtu za rok 2016, plán aktivít a rozpočet na tento rok, komuniké a tiež Program činnosti SOPK na 6. volebné obdobie (2017 – 2022).

Počas druhej slávnostnej časti zhromaždenia vystúpil predseda SOPK Peter Mihók a niektorí z pozvaných hostí – minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec – a hodnotili stav a vývoj slovenskej ekonomiky.

Tak ako každý rok bolo súčasťou slávnostnej časti zasadnutia vyhlásenie výsledkov už 15. ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní (tentoraz za rok 2016) a odovzdanie Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie.Delegáti si v úvode zasadnutia minútou ticha uctili pamiatku zosnulého člena SOPK, delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK prof. Vladimíra Čopa zo spoločnosti SPINEA Prešov.

Úvod zasadnutia – za predsedníckym stolom sedia (sprava): predseda SOPK Peter Mihók, predseda Dozornej rady SOPK Ladislav Dobrodenka, generálny tajomník SOPK Martin Hrivík.

Pracovná časť zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK.

Volebná komisia riadi voľby do orgánov SOPK (sprava): Zita Zemková, Milan Oravec, predseda volebnej komisie Milan Hrdlík, Štefan Bratko, Vít Pavlovič.

Nové vedenie SOPK na 6. volebné obdobie na roky 2017 – 2022 (sprava): podpredsedovia SOPK Miloslav Karaffa, Július Kostolný a Vladimír Slezák, predseda SOPK Peter Mihók, Ladislav Dobrodenka ako predseda Dozornej rady SOPK do momentu, keď si členovia novozvolenej Dozornej rady SOPK zvolia spomedzi seba predsedu, a generálny tajomník SOPK Martin Hrivík.

Diskusia po vystúpení novozvoleného predsedu SOPK

Diskusia po vystúpení novozvoleného predsedu SOPK

Diskusia po vystúpení novozvoleného predsedu SOPK

Diskusia po vystúpení novozvoleného predsedu SOPK

Diskusia po vystúpení novozvoleného predsedu SOPK

Diskusia po vystúpení novozvoleného predsedu SOPK

Hostia slávnostnej časti Zhromaždenia delegátov (zľava): minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, predseda SOPK Peter Mihók, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Vystúpenie predsedu SOPK Petra Mihóka.

Víťazi 15. ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní: konateľka spoločnosti AGROKARPATY Plavnica Helena Petrusová a personálny riaditeľ spoločnosti ZVS Holding Dubnica nad Váhom Michal Baláž.

Zástupcovia spoločností, ktoré splnili podmienky a kritériá súťaže Veľká cena SOPK, si preberajú Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

Ocenenie TOP tím aplikovanej ekonómie – ceny za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu Junior Achievement Aplikovaná ekonómia – si odniesla študentská firma FORCE zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom pod vedením učiteľa aplikovanej ekonómie Ing. Michala Janča.
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora