Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
životopis predsedu
Kategória: Informácie Vydané dňa:24.04.2017 (429x prečítané)

Peter Mihók je na čele SOPK od jej založenia v roku 1992. Od roku 1990 pôsobil v Československej obchodnej a priemyselnej komore a ako jej podpredseda pripravoval rozdelenie tejto inštitúcie a vytvorenie samostatnej Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Už o rok na to ho slovenská vláda poverila viesť rokovania o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii a parafovať v mene vlády túto dohodu. V čase vstupu Slovenska do eurozóny a zavedenia eura vláda rozhodla o jeho vymenovaní za predsedu tzv. Cenovej rady, ktorej úlohou bolo dohliadať na to, aby sa zavedenie spoločnej európskej meny na Slovensku nezneužívalo na bezdôvodné zvyšovanie cien.

Je historicky prvým Slovákom na čele významnej celosvetovej organizácie. V septembri 2012 ho zvolili za predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, trojročný mandát mu začal plynúť od 1. januára 2013. Na zasadnutí Generálnej rady, najvyššieho orgánu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré sa uskutočnilo 1. októbra 2015 v Bratislave, ho jednomyseľne schválili do funkcie predsedu federácie na ďalšie trojročné obdobie, ktoré začalo plynúť od 1. januára 2016. Svetová komorová federácia Medzinárodnej obchodnej komory ((ICC WCF – International Chamber of Commerce World Chambers Federation) je jediná globálna štruktúra, ktorá združuje podnikateľské subjekty a obchodné komory vo svete. Reprezentuje sieť viac ako 12-tisíc obchodných a priemyselných komôr na celom svete. Sú to národné komory, regionálne komory a veľké transnacionálne komory (Eurochambres – Združenie európskych obchodných a priemyselných komôr, Združenie latinskoamerických komôr..., napr. Eurochambres združuje zhruba 1 300 obchodných komôr, ktoré zastupujú záujmy približne 14 miliónov firiem).

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora