Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.06.
2017
POZVÁNKA NA X. ROČNÍK FÓRA: RUSKO – EURÓPA: SPOLUPRÁCA BEZ HRANÍC
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:12.05.2017 (88x prečítané)

Moskovská asociácia podnikateľov vás pozýva na 10. ročník B2B fóra „Rusko – Európa: spolupráca bez hraníc“ (Russia – Europa: Cooperation without Frontiers), ktoré sa uskutoční v dňoch 29. – 30. júna 2017 v Moskve. Na predchádzajúcom ročníku sa zúčastnilo 1 314 ruských a 463 európskych firiem, ktoré spolu absolvovali vyše 3-tisíc bilaterálnych rokovaní.

Fórum poskytuje európskym firmám možnosť prezentovať svoje podnikateľské aktivity a investičné zámery, rovnako ako i možnosť nadviazať spoluprácu s potenciálnymi biznis partnermi. Podnikateľským subjektom zároveň môže pomôcť pri konkrétnych problémoch súvisiacich s ich podnikateľskými aktivitami v Rusku.

Predbežný program zahŕňa okrúhly stôl s témou podnikania a pôsobenia európskych firiem v Rusku (European SMEs in Russia. Doing business in Russia). Na to nadväzuje plenárne zasadnutie venované prehlbovaniu rusko-európskej spolupráce v oblasti priemyslu (Fostering Russia – European Union industrial cooperation). Ďalej sú naplánované bilaterálne rokovania medzi európskymi a ruskými firmami.

Všetky potrebné informácie o podujatí a registrácii nájdete na stránke: www.regionomica-moscow.ru.

Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráce
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora