Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SME panel o zdravotných tvrdenia o rastlinách a prípravkoch z rastlín a regulačný rámec pre ich používanie v potravinách
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:30.05.2017 (390x prečítané)

Chcete ovplyvniť zmeny právnych predpisov, ktoré sa týkajú používania zdravotných tvrdení o rastlinných látkach v potravinách [podľa nariadenia (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách] a všeobecnejšieho regulačného rámca o používaní rastlinných látok v potravinách? Pozývame Vás zapojiť sa do SME panela vyplnením DOTAZNÍKA (príloha). Vaše odpovede nám zasielajte do 22. júna 2017.

Základné informácie
Rastlinné látky (ginko, cesnak, ľubovník, ženšen atď.) sú na trhu EÚ široko dostupné a používajú sa v rôznych potravinových výrobkoch vrátane výživových doplnkov. Výrobky sa všeobecne označujú ako prírodné potraviny a viažu sa s nimi rôzne tvrdenia v súvislosti s ich možnými prínosmi pre zdravie. Používanie rastlinných látok v potravinách nie je harmonizované na úrovni EÚ. Aj keď sa na potravinové výrobky s obsahom týchto látok vzťahujú všeobecné právne predpisy EÚ týkajúce sa potravín, vrátane výživových doplnkov, niektoré členské štáty prijali osobitné pravidlá. Výsledkom bolo používanie odlišných postupov v rôznych krajinách EÚ.

Niektoré rastlinné látky sa môžu používať ako súčasti rôznych kategórií výrobkov vrátane potravín a liekov. Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, či budú výrobok klasifikovať ako potravinu alebo liek na základe konkrétneho prípadu. V závislosti od spôsobu klasifikácie výrobkov sa uplatňujú odlišné pravidlá. Na rovnaké rastlinné látky, ktoré sa používajú v rovnakom výrobku, sa preto môžu v rámci EÚ vzťahovať odlišné pravidlá. V nariadení o výživových a zdravotných tvrdeniach sa vyžaduje, aby výrobcovia, ktorí chcú na svojich výrobkoch uvádzať akékoľvek zdravotné tvrdenia, predložili vedecké dôkazy o týchto tvrdeniach, ktoré zhodnotí Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Komisia na základe vedeckého stanoviska úradu EFSA prijme rozhodnutie, či povolí predmetné tvrdenie alebo nie.

Na čo slúži tento prieskum?
Cieľom tejto konzultácie je zistiť, akým spôsobom nariadenie (ES) č. 1924/2006 (pravidlá EÚ o používaní výživových a zdravotných tvrdení) ovplyvňuje menšie podniky v danom sektore. Komisia vyhodnocuje otázku zdravotných tvrdení o rastlinách, ktoré sa pridávajú do potravín. V tomto hodnotení sa zohľadňuje takisto všeobecnejší regulačný rámec pre používanie rastlín v potravinách. Pri hodnotení sa bude venovať osobitná pozornosť najmä primeranosti súčasných pravidiel, ktoré sa týkajú zdravotných tvrdení o rastlinách používaných v potravinách, a spôsobu, akým sa takéto tvrdenia navzájom ovplyvňujú so súčasným platným regulačným rámcom pre potraviny o rastlinách a prípravkoch z rastlín.

Kto by sa mal zapojiť?
Cieľovou skupinou sú podniky, ktoré vyrábajú potravinové výrobky alebo lieky a/alebo obchodujú s potravinovými výrobkami alebo liekmi s obsahom rastlinných látok.

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora