Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SME panel o nutričnom zložení potravín, na ktorých sa uvádzajú tvrdenia
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:30.05.2017 (332x prečítané)

Chcete ovplyvniť zmeny právnych predpisov o nutričnom zložení potravín, na ktorých sa uvádzajú tvrdenia? Pozývame Vás zapojiť sa do SME panela vyplnením DOTAZNÍKA (príloha). Vaše odpovede nám zasielajte do 22. júna 2017.

Základné informácie
Nariadením (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach sa stanovujú pravidlá EÚ o týchto tvrdeniach o potravinách. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia dodržiavať tieto pravidlá, keď chcú zdôrazniť výživové alebo zdravotné výhody svojich výrobkov prostredníctvom tvrdení, ktoré sú uvedené na označení výrobku alebo v reklame na takýto výrobok. Pravidlá sa vzťahujú na: výživové tvrdenia ako napríklad „nízkotučný“, „s vysokým obsahom vlákniny“ alebo vo forme log a symbolov a zdravotné tvrdenia ako napríklad „vitamín D je potrebný pre normálny rast a vývoj detských kostí“.

V nariadení o výživových a zdravotných tvrdeniach sa naplánovala úroveň určitých živín, ktoré má potravina obsahovať, aby spĺňala podmienku pre používanie výživových a zdravotných tvrdení. Na tento účel by sa mali prostredníctvom tzv. nutričných zložení vymedziť maximálne úrovne určitých živín, akými sú napríklad tuky, nasýtené tuky, soľ a/alebo cukor, ktorých prekročenie by viedlo k obmedzeniu výživových tvrdení a zákazu zdravotných tvrdení. Cieľom bolo zabrániť tomu, aby tvrdenie zakrylo celkovú nutričnú hodnotu potravinového výrobku, čo by mohlo zavádzať spotrebiteľov, ktorí sa snažia vybrať si zdravé výrobky v rámci vyváženej stravy. „Nutričné zloženia“ sa stanovia na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa v celej Únii uplatňovali rovnaké pravidlá. Vzhľadom na zložitosť následných diskusií sa však nutričné zloženia v rámci EÚ dodnes nestanovili.

Na čo slúži tento prieskum?
Komisia vyhodnocuje otázku nutričných zložení a zameriava sa predovšetkým na to, či nutričné zloženia stále spĺňajú svoj účel alebo či možno uvažovať o inej alternatíve na dosiahnutie rovnakých cieľov. Vďaka konzultácii má vaša firma príležitosť ovplyvniť možné zmeny právnych predpisov o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách podľa nariadenia o výživových a zdravotných tvrdeniach).

Kto by sa mal zapojiť? Cieľovou skupinou prieskumu sú podniky v ktoromkoľvek sektore alebo výrobky, ktoré spĺňajú vymedzenie pojmu potraviny. Tento dotazník je určený všetkým prevádzkovateľom potravinárskych/krmivárskych podnikov v celom dodávateľskom reťazci (z farmy na stôl).

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora