Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Možnosť získať ocenenie SENIOR FRIENDLY
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:04.09.2017 (237x prečítané)

Má Vaša spoločnosť aktívny a cieľavedomý prístup k starším zamestnancom alebo je v kontakte s bývalými pracovníkmi? Vyrábate produkty alebo poskytujete služby, ktoré sú prínosom pre seniorov, prípadne poskytujete výhody a pomoc klientom vo vyššom veku? V tom prípade máte možnosť získať ocenenie Senior Friendly.

Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a Občianske združenie Bagar ako hlavní organizátori vyhlásili v druhej polovici februára 2. ročník súťaže o ocenenie Senior Friendly pre rok 2017. Zámerom je oceniť subjekty, ktoré ponúkajú výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov.

Naša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Nejde však iba o seniorov samotných. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom. Je to významná výzva pre celú spoločnosť a privítame všetkých, ktorí sa zapoja.

Prvý, pilotný ročník súťaže Senior Friendly v minulom roku priniesol veľký ohlas a záujem a desiatky prihlášok. To umožnilo udeliť v štyroch kategóriách spolu až deväť ocenení Senior Friendly a 13 čestných uznaní. Teraz pre rok 2017 opäť vyhlasujeme možnosť prihlásiť sa v štyroch kategóriách. Prvou sú veľké a stredné spoločnosti, druhou malé firmy vrátane živnostníkov, treťou miestne a regionálne samosprávy a napokon štvrtou médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie , zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 29. septembra 2017. Ocenených vyberie zo všetkých nominácií odborná porota. Organizátori súťaže a projektu privítajú prihlášky do súťaže od subjektov, ktoré sú ústretové k seniorom a robia pre starších viac než je ich povinnosťou. Viac informácie a tiež podmienky a prihlášku do súťaže o ocenenie Senior Friendly možno nájsť na stránke www.seniorfriendly.sk.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora