Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - konzultácia panela pre MSP
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:07.09.2017 (437x prečítané)

Európska Komisia nedávno ukončila tzv. „kontrolu vhodnosti“ právnych predpisov EÚ v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu a hodnotenie smernice o právach spotrebiteľov. Na základe výsledkov sa potvrdilo, že vo všeobecnosti spotrebiteľské právo EÚ naďalej spĺňa svoj účel. Pri ich účinnom uplatňovaní riešia existujúce pravidlá problémy, s ktorými sa spotrebitelia v súčasnosti stretávajú aj na online trhoch.

Avšak zistenia poukazujú aj na potrebu zlepšiť informovanosť, presadzovanie predpisov a možnosti nápravy s cieľom čo najlepšie využiť existujúce právne predpisy. Prostredníctvom tohto prieskumu chce Komisia zistiť názory osobitne od malých a stredných podnikov, aby porozumela prípadným vplyvom, ktoré plánované legislatívne zmeny môžu mať na malé a stredné podniky, ktoré predávajú tovar alebo služby spotrebiteľom v Európe.


Tento prieskum pre malé a stredné podniky je rozdelený do troch častí:

  1. Prvá časť obsahuje „otázky o vás“ (maximálne 10 otázok)
  2. Druhá časť obsahuje „všeobecný dotazník“ (7 otázok). Pozostáva z dvoch častí: - Možnosti odškodnenia spotrebiteľov a možné prostriedky nápravy pre spotrebiteľov, ktorí sa stali obeťami nekalých obchodných praktík a Lepšie presadzovanie práva – posilnenie sankcií za porušenie spotrebiteľských predpisov
  3. Tretia časť pozostáva z troch osobitných dotazníkov zameraných na tieto oblasti: Možné zjednodušenie existujúcich predpisov týkajúcich sa elektronických transakcií, predovšetkým práva odstúpiť od zmluvy, Cielená revízia predpisov s cieľom zvýšiť transparentnosť online trhov, Cielená revízia predpisov týkajúcich sa „bezplatných“ online služieb

Ďakujeme za váš čas, ktorým Komisii pomôžete navrhnúť účinnejšie predpisy pre spotrebiteľov aj podnikateľské subjekty.

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora