Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Ekonomický prieskum SOPK 2017 – 2018
Kategória: Informácie Vydané dňa:02.10.2017 (485x prečítané)

na základe doterajších poznatkov a požiadaviek hospodárskej sféry možno konštatovať, že včasná informácia o možnom vývoji ekonomiky v reálnom čase, ako dôsledok realizácie hospodárskej politiky štátnych orgánov, má svoj význam pre formovanie a stabilitu podnikateľských aktivít. Platí však aj obrátený princíp, keď očakávania a názory podnikateľskej sféry pozitívne vplývajú na hospodársku politiku.

Aj preto Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne od roku 1999 organizuje každý rok dotazníkový prieskum, v ktorom majú manažmenty firiem možnosť vyjadriť sa k očakávanému vývoju svojich firiem i slovenskej ekonomiky ako celku v bežnom a budúcom roku. Svojimi odpoveďami v ankete manažéri zároveň monitorujú podnikateľské prostredie, hospodársku politiku vlády a identifikujú riziká pre podnikateľskú činnosť vrátane rizík v podnikaní na trhu Európskej únie. Tohtoročný dotazník opätovne monitoruje oblasť využívania eurofondov a získava názory podnikateľov na problémy v eurozóne a názory na pôsobenie meny euro v Slovenskej republike.

Prezentované názory a očakávania po spracovaní poslúžia SOPK pri identifikácii nálad, postojov a situácie jej členov, ako aj ďalších podnikateľských subjektov tak, aby komora mohla vystupovať kvalifikovane a dôveryhodne. Takéto kvalifikované poznanie, ktoré mapuje nálady a pozície podnikateľského sektora v jeho trendoch za viacročné obdobie, môže efektívne slúžiť Vám pri formulovaní strategických zámerov a orgánom SOPK pri spracúvaní odporúčaní a návrhov relevantným inštitúciám nielen v Slovenskej republike, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Tieto očakávania hospodárskej sféry budú po spracovaní analýzy zverejnené, tak ako v predošlých rokoch, v publikácii Prognóza vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia v roku 2018 z pohľadu podnikateľov, ktorá bude obsahovať aj analýzu budúcoročného vývoja a očakávaný vývoj v Európskej únii. Výsledky analýzy budú koncom januára 2018 prezentované na odbornej konferencii za účasti podnikateľských subjektov, predstaviteľov vlády, NBS, štátnych orgánov a verejnej správy a následne publikované v komorovom mesačníku SOPK „Obchod, priemysel, hospodárstvo“ a na web stránke SOPK.

Sme presvedčení, že podporíte zámer SOPK poskytnúť podnikateľskej sfére erudované informácie a svojimi odpoveďami prispejete k vytvoreniu zdroja poznatkov k riešeniu problémov ekonomiky v Slovenskej republike. Pre spracovanie fundovanej analýzy je dôležitá aj dostatočná vzorka respondentov.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komory
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora