Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily – podpora nájomného bývania
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:11.01.2018 (500x prečítané)

Dňa 11.1.2018 sa z iniciatívy SOPK a Asociácie priemyselných zväzov (APZ) konalo prvé stretnutie na pôde Ministerstve dopravy a výstavby SR na tému Nájomné bývanie v súkromnom sektore ako súčasť Štátnej bytovej politiky.

Predmetom rokovania boli návrhy zástupcov podnikateľov a podnikateľských zoskupení na riešenie témy nájomného bývania ako jedného zo základných problémov pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového ale nielen automobilového priemyslu na Slovensku. Široká účasť súkromného sektora ale aj zástupcov štátu, kde okrem zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby na úrovni štátneho tajomníka sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu potvrdila vážnosť témy.

Všetci zúčastnení potvrdili akútnosť problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily s potrebou riešenia podpory mobility práce aj prostredníctvom podpory nájomného bývania. Ministerstvo dopravy a výstavby zároveň ponúklo možnosť bilaterálnych rokovaní so zúčastnenými subjektmi o konkrétnych návrhoch riešení.

V prípade záujmu členov SOPK, ktorých sa problematika dotýka, ponúkame možnosť zorganizovať priame rokovanie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby o konkrétnych návrhoch riešenia. Stretnutia by sa mali konať do polovice februára 2018.


Kontakt: JUDr. Korduliaková, renata.korduliakova@sopk.sk, 02/54433846

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora