Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.04.
2018
Zvolanie Zhromaždenia delegátov SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.02.2018 (632x prečítané)

Na základe § 9, ods. 4 zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov Predstavenstvo SOPK zvolalo Zhromaždenie delegátov SOPK dňa 26. apríla 2018 v Bratislave s týmto programom:
Registrácia delegátov09.00 – 09.30 hod.
I. časť rokovania09.30 - 11.30 hod.
 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Voľba člena Predstavenstva SOPK, kooptácie do Zhromaždenia delegátov SOPK
 4. Výročná správa SOPK za rok 2017
 5. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2017
 6. Správa Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2017
 7. Návrh plánu aktivít SOPK na rok 2018
 8. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2018
 9. Diskusia
 10. Schválenie návrhu uznesenia a komuniké
II. časť rokovania za účasti hostí12.00 - 13.30 hod.
 1. Vystúpenie predsedu SOPK
 2. Vystúpenie pozvaných hostí
 3. Diskusia
 4. Odovzdanie „Veľkej ceny SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2017
 5. Odovzdanie ocenení SOPK
 6. Odovzdanie ocenenia JAS „TOP študentský tím aplikovanej ekonómie“
Recepcia13.30 - 15.00 hod.

Miesto rokovania: Hotel Double Tree by Hilton, Bratislava

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora