Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.02.
2018
Košická RK SOPK má nové vedenie
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:22.02.2018 (651x prečítané)

Dňa 20. februára 2018 sa v Košiciach uskutočnilo zasadanie Valného zhromaždenia Košickej regionálnej komory SOPK. Po potvrdení uznášaniaschopnosti zhromaždenia a schválení vnútrokomorových dokumentov sa uskutočnili voľby predsedu a podpredsedu predstavenstva Košickej RK SOPK a voľby delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK pre 6. funkčné obdobie SOPK do roku 2022.

Za nového predsedu Predstavenstva Košickej RK SOPK bol zvolený JUDr. Igor Cap, MBA, doterajší podpredseda Predstavenstva Košickej RK SOPK, ktorý sa aktívne podieľa na riadení a manažovaní činností Košickej RK SOPK. JUDr. Igor Cap, MBA, je predsedom predstavenstva spoločnosti Wagon Slovakia Košice, a.s., spoločnosti uplatňujúcej systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 a systém HACCP, ktorá sa pod jeho vedením stala členom medzinárodných organizácií FTE (Forum Trade Europe) a IRCG (International Rail Catering Group), pod jeho vedením získala národnú cenu kvality a spoločnosť Bisnode s.r.o. ktorá hodnotí dôveryhodnosť firiem, jej udelila certifikát dôveryhodnej firmy za roky 2012 – 2015.

Za nového podpredsedu Predstavenstva Košickej RK SOPK bol zvolený Dipl. Volksw. Thomas Jan Hejcman, generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice. Svoju doterajšiu profesionálnu kariéru spojil s koncernom RWE, kde pôsobí na najvyšších manažérskych pozíciách už vyše 12 rokov. Od roku 2002 sa aktívne podieľal na transformácii skupiny RWE v Česku, úspešne zvládol výzvy zavedenia centrálneho nákupu, call centra, optimalizácie fakturácie a IT služieb naprieč všetkými spoločnosťami RWE v Česku. Pod jeho vedením došlo k zavedeniu početných procesov zameraných na zefektívnenie a zvyšovanie kvalitatívneho štandardu poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Pre Skupinu VSE začal pracovať v januári 2012, zároveň je od septembra 2015 konateľom dcérskej spoločnosti innogy Slovensko a od roku 2016sa stal členom vedenia innogy South East Europe.

Novozvoleným delegátom Zhromaždenia delegátov SOPK pre 6. volebné obdobie sa stal Ing. Alexander Zemančík, riaditeľ globálneho marketingu a plánu spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. Na pozície náhradníkov boli zvolení nasledovní kandidáti v uvedenom poradí: Ing Marek Antal, manažér spoločnosti GlobalLogic s.r.o. Košice, Ing. Rudolf Mičuda, spoločník a konateľ spoločnosti CWT Metal s.r.o. Brzotín a JUDr. Marta Budišová, spoločníčka a konateľka spoločnosti MARBU s.r.o. Košice.

Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora