Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:22.03.2018 (664x prečítané)

1. GDPR

Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sa týka väčšiny podnikateľských subjektov, vrátane našich členov. Sankcie idú až do výšky 20 mil. € alebo 4 % celosvetového obratu, je riziko možných súdnych sporov.

Zabezpečenie súladu s GDPR je zložitá záležitosť. Ku GDPR a zákonu sa pridávajú usmernenia, výklady a postupne ďalšie relevantné dokumenty z úrovne nášho Úradu na ochranu osobných údajov aj z úrovne EÚ – pracovnej skupiny WP 29. Vyznať sa v nich a efektívne vyhľadávať je pomerne komplikované.

Preto SOPK v spolupráci s firmou Lewik pripravila pre členov komory informačnú podporu pre zabezpečovanie súladu s GDPR v inovačnej forme Webu 3.0 – stromov vedomostí, ktoré spolu vytvárajú vedomostnú základňu. V strome vedomostí je identifikované a pomenované všetko dôležité, čo sa v danom právnom akte nachádza a umožňuje sémantické vyhľadávanie.

Aplikácia, v ktorej sa stromy vedomostí prezentujú je v cloude, takže používateľ si nepotrebuje nič inštalovať na svoj počítač, tablet alebo smartfón. Stačí mu poznať linku na webovú aplikáciu. Ovládanie je intuitívne, návod na použitie je priamo v aplikácii.

Vedomostná základňa o ochrane osobných údajov (SK)
Nakoľko je časť dokumentov z úrovne EÚ len v angličtine a partnermi SOPK sú aj zahraničné subjekty, pripravili sme aj anglickú verziu vedomostnej základne, ktorá je podstatne širšia ako slovenská.

2. Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť je vážnou výzvou pre všetkých podnikateľov a osobitne pre tých, ktorí poskytujú svoje služby na Internete. Táto oblasť je už aj legislatívne pokrytá najmä novým zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Okrem legislatívneho rámca je potrebné poznať riziká pre kybernetický priestor a vhodné prístupy k ich minimalizácii.

Preto SOPK v spolupráci s firmou Lewik pripravila pre členov komory informačnú podporu aj pre túto oblasť v rovnakom web 3.0 formáte, ako pre ochranu osobných údajov.

3. Budúcnosť EÚ

Budúcnosť EÚ je aktuálna téma na úrovni nielen Európskej komisie a parlamentu, ale aj členských krajín. Stratégie, smerovania a rozhodnutia v tejto oblasti majú vážny dopad aj na naše podnikateľské subjekty. Vyznať sa v prioritách aj jednotlivých dokumentoch je dosť obtiažne, nakoľko je ich pomerne veľa a sú publikované na rôznych webových sídlach EÚ.

Preto SOPK v spolupráci s firmou Lewik pripravila pre členov komory informačnú podporu aj pre túto tému v rovnakom web 3.0 formáte, ako pre ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť.

Vedomostná základňa ohľadom budúcnosti EÚ je v angličtine, keďže významná časť dokumentov nie je preložená do slovenčiny.

O našom partnerovi - firme Lewik

Náš partner pre oblasť vedomostných základní je firma Lewik – startup v oblasti Web 3.0, ktorý vytvára stromy vedomostí a vedomostné základne z právne relevantných dokumentov SR, EÚ či OSN; vzdelávacích dokumentov, príručiek a manuálov.

Zdroj článku: SOPK, Útvar informatiky a komunikácieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora