Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Úspech SOPK a Klubu 500 pri obhajobe záujmov podnikateľov. Citlivé údaje o nich banky nemusia štátu posielať
Kategória: Informácie Vydané dňa:27.09.2018 (127x prečítané)

Banky nebudú musieť štátu posielať plošne informácie z účtov podnikateľov. Rezort financií upustil od tohto návrhu v novele zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorú v stredu 26. 9. 2018 schválila vláda. Úsilie SOPK chrániť záujmy podnikateľov tak v tomto prípade bolo úspešné.

Ministerstvo pôvodne v novele navrhovalo, aby mal štát viac informácií o účtoch podnikateľov, čím chcelo zintenzívniť boj proti daňovým podvodom. K návrhu však mali zásadné výhrady viaceré subjekty, medzi nimi aj SOPK a Klub 500. V spoločnom stanovisku, ktoré zverejnili 1. 8. 2018, argumentovali, že plošné poskytovanie bankových údajov je porušením bankového tajomstva, ale aj zásadným porušením súkromia paradoxne v čase prijatia prísnej európskej ochrany osobných údajov v podobne GDPR. „Úradníci budú mať prístup k informáciám nielen o obchodných spoločnostiach, ale aj o politických stranách, cirkvách a náboženských spoločnostiach, samospráve, občianskych združeniach, odborových organizáciách. Sú to aj informácie týkajúce sa politickej príslušnosti, príslušnosti k odborovej organizácii, o náboženskom presvedčení, ale napríklad aj o zdravotnom stave či nákupných zvyklostiach občanov po spustení systému e-kasa,“ argumentoval vtedy predseda SOPK Peter Mihók. Tým by podľa neho prišlo k bezprecedentnému zásahu do základných práv a slobôd a zvýšilo by sa riziko zneužitia.

Predstavitelia oboch podnikateľských inštitúcií, predseda SOPK Peter Mihók a predseda Klubu 500 Vladimír Soták, v stanovisku ďalej upozornili, že tiež hrozí, že po schválení zákona vzrastie objem čiernej ekonomiky, pretože ak ministerstvo argumentuje, že „sprístupnenie bankových údajov povedie k dobrovoľnému zlepšeniu daňovej morálky, lebo daňovník si bude vedomý efektívnej kontroly skutočných aktivít“, tak subjekty, ktoré doposiaľ obchádzali zákon, ho budú obchádzať ešte vo väčšej miere. Výsledok tak bude presne opačný, ako je deklarovaný cieľ návrhu, teda boj proti daňovým únikom. Problémom je tiež, že sa opatrenia budú týkať iba slovenských bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. „Nebude sa týkať zahraničných bánk. Ďalším dôsledkom bude, že časť finančných tokov sa prirodzene presmeruje do zahraničia,“ upozornil v stanovisku Vladimír Soták.

V platnosti teda zostáva aktuálna legislatíva, podľa ktorej má finančná správa na vyžiadanie prístup k bankovým údajom konkrétneho subjektu, teda právnickej alebo fyzickej osoby. Plošné žiadosti o údaje nebudú naďalej teda možné.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora