Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
VEREJNÁ VÝZVA SOPK NA PODANIE PONÚK NA: DEMONŠTRAČNÉ PROJEKTY PILOTNÉHO OVERENIA FINANČNEJ PODPORNEJ SCHÉMY TRANSFERU SMART FACTORY INOVÁCIÍ V RÁMCI PROJEKTU SMART FACTORY HUB
Kategória: Projekt - Interreg - Smart Factory HUB Vydané dňa:16.11.2018; Aktualizované:22.11.2018 (633x prečítané)

Predmetom verejnej výzvy je vypracovanie DEMONŠTRAČNÉHO PROJEKTU NA PILOTNÉ OVERENIE TRANSFERU „SMART FACTORY“ INOVÁCIÍ S PODPORNOU FINANČNOU SCHÉMOU (KUPÓNY/VOUCHERY) V RÁMCI PROJEKTU SMART FACTORY HUB (SFH) vo forme ponuky predloženej ad hoc konzorciom, tvoreným výrobne orientovaným malým alebo stredným podnikom, registrovaným v Slovenskej republike, a zahraničným poskytovateľom „smart factory“ inovácie, ktorý je podnikateľským subjektom registrovaným v jednej zo zvyšných deviatich partnerských krajín dunajského regiónu, zapojených do projektu SFH (AT, BG, CZ, DE, HU, HR, RO, RS a SI).

Cieľom demonštračného projektu je vyriešiť špecifický problém vo výrobne orientovanom MSP zo SR, ktorý bude mať vplyv na: 1) nákladovú efektívnosť, (2) zabezpečenie kvality alebo (3) riadenie rizík, a následne podporí prechod tohto MSP na Priemysel 4.0.

Ponuka na demonštračný projekt musí obsahovať záverečnú správu – Štúdiu uskutočniteľnosti (Feasibility study) pilotného transferu „smart factory“ inovácie, ktorá patrí do aspoň jednej zo schválených oblastí v rámci projektu Smart Factory HUB.

Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora