Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Ste podnikateľ v Banskobystrickom regióne a podnikáte/plánujete podnikať na zahraničnom trhu?
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:07.01.2019 (229x prečítané)

Máte sídlo v Banskobystrickom kraji a rozmýšľate nad podnikaním resp. už podnikáte na zahraničnom trhu? Čo Vás k tomu motivuje/motivovalo? Aké boli najväčšie výzvy, ktoré ste museli prekonať? Využili ste nejaké služby (poradenstvo, účasť na podujatiach, úver atď) podporujúce rozvoj Vašich cezhraničných podnikateľských aktivít alebo práve naopak, nejaké služby Vám v tejto oblasti chýbali?

Radi by sme vás požiadali o sprostredkovanie vašich skúsenosti, prekážok a potrieb v tejto oblasti vyplnením krátkeho dotazníka. Z nasledujúcich troch kategórií si vyberte tú, ktorá vám zodpovedá (dotazníky sa líšia):

Prieskum je realizovaný v rámci projektu Crossing Bridges with the Help of Ambassadors (CORD), programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Aj Vaše odpovede prispejú nielen k zostaveniu príručky mapujúcej podporné služby v prihraničnom regióne, príručky pre vás, budúcich i existujúcich podnikateľov/ky (MSP), zamýšľajúcich podnikať v Maďarsku/zahraničí, ale aj naštartovať, či zintenzívniť tieto služby. Účelom je pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť atraktivitu regiónu a prispieť k jeho ekonomickému rozvoju. Ďakujeme

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora