Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Oznámenie o vyhodnotení verejnej súťaže NA DEMONŠTRAČNÉ PROJEKTY PILOTNÉHO OVERENIA FINANČNEJ PODPORNEJ SCHÉMY TRANSFERU SMART FACTORY INOVÁCIÍ V RÁMCI PROJEKTU SMART FACTORY HUB
Kategória: Projekt - Interreg - Smart Factory HUB Vydané dňa:05.02.2019 (453x prečítané)

Výzva verejnej súťaže na vypracovanie a dodanie: „Demonštračných projektov na pilotné overenie podpornej finančnej schémy (vouchery) transferu „smart factory“ inovácií“, bola vyhlásená dňa 16.11.2018, s termínom podania ponúk do 18.01.2019. Do tohto termínu boli doručené štyri ponuky. Hodnotenie prijatých ponúk expertnou komisiou, na základe pravidiel hodnotenia verejnej súťaže, bolo ukončené dňa 25.01.2019. Z rozhodnutia tejto komisie bolo určené poradie jednotlivých ponúk. V súlade s pravidlami verejnej súťaže vznikne prihlasovateľom prvých troch najvyššie hodnotených ponúk právny nárok na finančnú podporu po doručení záverečnej správy, tzv. Feasibility study, a to v termíne do 31.03.2019.

Prihlasovateľ, ktorého ponuka sa umiestnila na 4. mieste, sa stáva náhradníkom a v prípade, že by niektorý z úspešných žiadateľov nesplnil podmienky súťaže na udelenie finančnej podpory, vzniká po splnení týchto podmienok nárok na finančnú podporu tomuto prihlasovateľovi.

Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora