Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.04.
2019
POZVÁNKA na záverečný workshop k projektu smart factory hub
Kategória: Projekt - Interreg - Smart Factory HUB Vydané dňa:10.04.2019 (132x prečítané)

Pozývame vás na záverečný workshop k projektu Smart Factory HUB (SFH), ktorého cieľom je skvalitnenie rámca podmienok pre inovácie v oblasti „smart factory“, tiež známej ako Priemysel 4.0.

Organizuje ho Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Budú na ňom prezentované výsledky projektu SFH, príklady dobrej praxe a medzinárodnej spolupráce firiem pri zavádzaní „smart factory“ riešení. Zároveň budú predstavené aktivity Národného centra robotiky, projekt digitálneho inovačného centra a systém „Pocket TestBed,“ určený na transfer inovácií v rámci konceptu Priemysel 4.0.

V druhej polovici workshopu budú zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR hovoriť o aktuálnej výzve zameranej na podporu realizácie inteligentných inovácií v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI). Na záver Slovenská inovačná a energetická agentúra predstaví projekt inovujme.sk.

Workshop sa uskutoční v utorok 16. apríla 2019 od 9:00hod. v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava.

Kontaktná osoba: Mgr. Igor Paulíček, PhD., e-mail: igor.paulicek@sopk.sk, tel.: 0944 975 045

Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora