Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
01.04.
2019
Otvorenie zastúpenia SOPK v Moskve
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:24.04.2019 (1554x prečítané)

Delegácia SOPK na čele s predsedom Petrom Mihókom navštívila začiatkom apríla Moskvu s hlavným cieľom – slávnostne otvoriť zastúpenie SOPK pre Ruskú federáciu. Uskutočnili sa rokovania s partnerskou Obchodnou a priemyselnou komorou Ruskej federácie o ďalšej komorovej spolupráci a jej podpore pre činnosť zastúpenia, ako aj o spolupráci v rámci medzinárodného komorového hnutia – Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (ICC WCF).

Otvorenie zastúpenia SOPK v Moskve

Predseda SOPK Peter Mihók viedol delegáciu SOPK, ktorá v dňoch 1. – 4. apríla 2019 navštívila Moskvu, hlavné mesto Ruskej federácie. Účelom návštevy bolo oficiálne otvorenie zastúpenia SOPK pre Ruskú federáciu. Ďalšími členmi delegácie boli: podpredseda SOPK Vladimír Slezák, predseda a podpredseda Žilinskej regionálnej komory SOPK Milan Vašanič a Pavel Balcárek, predstaviteľ SOPK pre Ruskú federáciu Jozef Dolník a riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK Jozef Rajtar.

Na rokovaniach s delegáciou Obchodnej a priemyselnej komory Ruskej federácie (OPK RF), ktorú viedol jej predseda Sergej Katyrin, sa prebrali otázky dvojstrannej spolupráce, najmä slovenská strana zopakovala návrh na užšiu spoluprácu rozhodcovských súdov oboch komôr, vrátane nominovania rozhodcov jednej strany do rozhodcovského zboru druhej strany. Druhý okruh otázok sa týkal spolupráce v rámci Svetovej komorovej federácie (WCF), keďže v septembri sa uskutoční v Moskve zasadnutie predstavenstva WCF a OPK RF sa uchádza o usporiadanie Svetového komorového kongresu v roku 2023.

Členovia slovenskej delegácie mali možnosť vypočuť si prezentácie o niektorých špecifických činnostiach partnerskej komory: Inšpekcia zásielok pred naložením a certifikácia (nie certifikácia pôvodu) pred odoslaním zásielky v Rusku alebo v zahraničí podľa požiadavky klienta. Inšpektori komory kontrolujú kvantitu a kvalitu odosielaného tovaru. Komora disponuje tiež príslušnými laboratóriami na kontrolu chemického zloženia výrobkov. Ďalšiu zaujímavú činnosť vyvíja komorový Inštitút vzdelávania, ktorý vzdeláva jednak zamestnancov komory a jednak záujemcov z vonkajšieho prostredia, najmä z podnikateľskej sféry. Posledná prezentácia sa týkala tzv. elektronických služieb, pod ktorými rozumejú hľadanie partnerov, previerku partnerov a analýzu trhov.

Absolvovali sme exkurziu hlavnej budovy OPK RF, ktorá sa nachádza neďaleko Červeného námestia, v samom centre Moskvy, a je vskutku reprezentatívna, tak jej fasáda, ako napr. aj sála, kde sa konajú, okrem iného, obchodné fóra za účasti prezidentov cudzích štátov.

Navštívili sme Expocentr Moskva, výstavný areál priamo v meste, ktorého kontrolný balík účastín vlastní OPK RF, a kde práve prebiehala výstava o stavebníctve a stavebných materiáloch.

Delegáciu SOPK prijal námestník ministra zahraničných vecí RF Alexander Pankin. Strany si vymenili názory na dvojstranné ekonomické a obchodné vzťahy a na postavenie SOPK a OPK RF v rámci medzinárodných komorových organizácií. Alexander Pankin uviedol, že ruské vládne orgány podporujú návrh komory na usporiadanie svetového komorového kongresu v RF. Zastúpeniu SOPK v Moskve zaželal veľa úspechov pri napomáhaní zvýšenia obchodnej výmeny.

V bohatom programe rokovaní delegácie bolo ústredným bodom oficiálne otvorenie zastúpenia SOPK na veľvyslanectve SR v Moskve 3. apríla za prítomnosti asi 70 hostí z podnikateľských, politických kruhov a verejných orgánov RF. Zaznamenali sme zástupcov Štátnej dumy, federálnych ministerstiev, regiónov, regionálnych komôr, medzinárodných bánk, ruských a slovenských podnikateľov. Otváracích príhovorov sa zhostili mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii Peter Priputen, predseda SOPK Peter Mihók a viceprezident OPK RF Vladimir Padalko. Všetci traja vyjadrili presvedčenie, že zastúpenie prispeje k zintenzívneniu hospodárskej spolupráce medzi SR a RF a zaželali predstaviteľovi SOPK v RF Ing. Jozefovi Dolníkovi úspech.


Symbolické prestrihávanie pásky, sprava Peter Mihók, Peter Priputen, Vladimir Padalko


Pohľad na časť prítomných hostí
Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora