Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.04.
2019
Zhromaždenie delegátov SOPK 25. 4. 2019
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:26.04.2019 (784x prečítané)

Delegáti výročného Zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) schválili 25. 4. 2019 v Bratislave dôležité vnútrokomorové dokumenty – Výročnú správu SOPK za rok 2018, Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2018 a Správu Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2018, Plán aktivít SOPK na rok 2019, Rozpočet SOPK na rok 2019, Uznesenia zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK a Komuniké zo zasadania. Okrem toho zvolili nového člena Predstavenstva SOPK – Dušana Hajdíka, výkonného riaditeľa spoločnosti RONA, a.s., Lednické Rovne.

V rámci slávnostnej časti zhromaždenia delegátov boli vyhlásené výsledky súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní (za rok 2018), ktorou komora ako jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku oceňuje etické správanie sa firiem. Ocenenie získali spoločnosti U. S. Steel Košice a PROMA Žilina. Okrem toho, ako každý rok, boli vyhlásené výsledky súťaže Junior Achievement Slovensko, neziskovej organizácie – „TOP študentský tím aplikovanej ekonómie“.

Hosťom slávnostnej verejnej časti sa prostredníctvom videa prihovoril predseda vlády Peter Pellegrini, Osobne sa na slávnostnej časti zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK zúčastnil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, zástupcovia podnikateľskej sféry, partnerských podnikateľských inštitúcií, predstavitelia diplomatického zboru a mnohí ďalší hostia.

Fotka 1
Predsednícky stôl počas pracovnej časti zasadania: zľava generálny tajomník SOPK Martin Hrivík, podpredseda SOPK Vladimír Slezák, predseda Dozornej rady SOPK Jozef Tkáč, predseda SOPK Peter Mihók, podpredsedovia SOPK Július Kostolný a Miloslav Karaffa

Fotka 2
Pohľad do rokovacej sály

Fotka 4
Nový člen Predstavenstva SOPK: Dušan Hajdík, výkonný riaditeľ spoločnosti RONA, a.s., Lednické Rovne

Fotka 3
Predsednícky stôl počas slávnostnej verejnej časti zasadania: zľava predseda Dozornej rady SOPK Jozef Tkáč, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, predseda SOPK Peter Mihók, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek

Fotka 5
Víťazi súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní: PROMA Žilina a U. S. Steel Košice. Zľava podpredseda vlády Richard Raši, konateľ spoločnosti PROMA Ján Majerský, riaditeľ globálneho marketingu a plánu Alexander Zemančík, predseda SOPK Peter Mihók

Fotka 6
Zástupcovia niektorých firiem, ktoré sa prihlásili do súťaže Veľká cena SOPK, splnili jej podmienky a kritériá a dostali Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Ocenenie im odovzdal predseda SOPK Peter Mihók spolu s vicepremiérom Richardom Rašim

Fotka 7
TOP tím aplikovanej ekonómie: Toto ocenenie si tento rok prevzala študentská firma Ironic zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky pod vedením učiteľky Ing. Henriety Takácsovej. Diplomy im odovzdal predseda SOPK Peter Mihók a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora