Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.04.
2019
Zhromaždenie delegátov SOPK 25. 4. 2019 - Ocenenia pre tých najlepších
Kategória: Veľká cena SOPK Vydané dňa:26.04.2019 (470x prečítané)

Tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou slávnostnej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK je vyhlásenie výsledkov súťaže „Veľká cena SOPK“ a vyhlásenie výsledkov súťaže Junior Achievement Slovensko, neziskovej organizácie – „TOP študentský tím aplikovanej ekonómie“.

Výsledky 17. ročníka súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2018

Slovenská obchodná a priemyselná komora od roku 2002 vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK, ktorá je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní. SOPK je pritom jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku, ktorá oceňuje etické správanie sa podnikateľov.

Veľká cena SOPK je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne, že etika je samozrejmou súčasťou podnikateľského života. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.

Víťazné firmy spolu s Veľkou cenou SOPK dostávajú právo celý rok (do vyhlásenia nových víťazov) používať logo tejto súťaže vo všetkej svojej komunikácii. Aby aj takto propagovali svoje dobré meno v podnikateľskej i širokej občianskej verejnosti doma aj vo svete. Je to prirodzený a logický spôsob, ako dať okoliu vedieť, že ste iní, že podnikáte s rozumom, ale i s citom. S citom pre zodpovednosť, slušnosť a morálku.

„Tento ročník Veľkej ceny SOPK potešil veľkým záujmom podnikateľských subjektov, ktoré sa do súťaže prihlásili, čo naznačuje, že etika v podnikaní sa stáva nosnou témou pre podniky pôsobiace na Slovensku bez ohľadu na to, či sú domáce, alebo zahraničné,“ konštatoval predseda SOPK Peter Mihók.

SOPK sa po 15 ročníkoch súťaže rozhodla zmeniť vizualizáciu odovzdávaného ocenenia. Autorom nového vizuálu Veľkej ceny SOPK je umelecký sklár Achilleas Sdoukos.

Do 17. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní „Veľká cena SOPK“ za rok 2018 sa zapojilo 20 spoločností.

Hodnotiaca komisia súťaže s prihliadnutím na vlastné hodnotenia prihlásených spoločností, na úroveň plnenia jednotlivých kritérií, ako aj na regionálne zastúpenie prihlásených spoločností, odporučila udeliť Veľkú cenu SOPK za rok 2017 dvom spoločnostiam:

 • U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
 • PROMA, s.r.o., Žilina

Ceny prevzali: Alexander Zemančík, riaditeľ globálneho marketingu a plánu, U. S. Steel Košice, s.r.o, a Ján Majerský, konateľ spoločnosti PROMA, s.r.o.

Ostatným zúčastneným spoločnostiam, ktoré splnili podmienky a kritériá súťaže, odporučila hodnotiaca komisia udeliť Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2018:

 • ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica
 • Applied Meters, a.s., Prešov
 • BAYERN CENTER s.r.o., Bratislava
 • BOMAT s.r.o., Veľké Orvište
 • CELOX spol. s r.o., Viničné
 • CRT ELECTRONIC s.r.o., Oravská Lesná
 • Danfoss Power Solutions a.s., Považská Bystrica
 • ENERGONET NITRA, s.r.o., Nitra
 • KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o., Nové Zámky
 • OPTIMA a.s., Nitra
 • QSCert, spol. s r.o., Zvolen
 • Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., Žilina
 • SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Sereď
 • SLOVTHERMAE, kúpele Diamant Dudince, š.p., Dudince
 • Spojená škola, Československej armády 24, Martin
 • thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica
 • T R I T O N spol. s r. o., Bratislava
 • UEZ s.r.o., Humenné


Výsledky súťaže Junior Achievement Slovensko, n.o. – Top študentský tím aplikovanej ekonómie

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie je cenou za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko ocenenie udeľuje každoročne študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce a umiestnenia na súťažiach pri zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu v riadení firmy.

V školskom roku 2018/2019 bude ocenenie udelené JA Firme Ironic zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky pod vedením učiteľky Ing. Henriety Takácsovej.

Študentská firma Ironic získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu – ekologickým diagnostickým plienkam –, ktorý študenti vyrábali, a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy.

JA Firma Ironic získala aj ocenenie na JA Veľtrhu podnikateľských talentov – 1. miesto v kategórii Úžitkový produkt. Porota posudzovala podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy berúc do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené boli študentské firmy s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný v bežnom živote.

Ironic – Ekologické diagnostické plienky

Hlavným produktom študentskej firmy Ironic sú ekologické diagnostické plienky, ktoré sú výnimočné tým, že súčasťou látkovej ekologickej plienky je testovací vymeniteľný indukčný papierik, ktorý uľahčuje včasnú diagnostiku dieťaťa, ktorého Ph sa vymyká norme.

Ocenenie si prevzali:

 • Viktória Kóňová, prezidentka
 • Rebeka Mandáková, viceprezidentka marketingu
 • Marcela Zeleňáková, viceprezidentka ľudských zdrojov
 • Nina Vidovičová, viceprezidentka financií
 • Paula Sárkoziová, viceprezidentka výroby

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora