Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.04.
2019
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK ktoré sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2019 v Bratislave
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:26.04.2019 (320x prečítané)

Zhromaždenie delegátov SOPK schválilo nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 1: Vzalo na vedomie zmeny v orgánoch SOPK od zasadania ZD SOPK v roku 2018
RK BRATISLAVA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:

 • Mgr. Ivana Zelizňáková, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
 • Ing. Róbert Gálik, MBA, Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
 • Ing. Pavol Kovačič, I.D.C. Holding, a.s., Bratislava
 • Ing. Juraj Šmatlík, BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Bratislava
Náhradník:
 • Ing. Katarína Biela, riaditeľka, Hotelová akadémia Bratislava
 • Ing. Milan Michalík obchodný riaditeľ, PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
 • Štefan Baumann, konateľ, BAYERN CENTER s.r.o., Bratislava
 • Robert Hančák, podpredseda predstavenstva, eustream, a.s., Bratislava
Návrh na kooptáciu:
 • Mgr. Peter Helexa, generálny riaditeľ, Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica

RK BANSKÁ BYSTRICA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
 • Ing. Ján Villim, ŽIAROMAT a.s., Kalinovo
Náhradník:
 • Ing. Ľubomír Zán, riaditeľ, IOP-plus, s.r.o., Poltár

RK KOŠICE
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
 • Ing. Jozef Perháč, PhD., ZINKOZA, a.s., Krompachy
Náhradník:
 • Ing. Marek Antal, manažér, GlobalLogic s.r.o., Košice

RK NITRA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
 • Ing. Ľubomír Buday, Ing. Ľubomír Buday GEKO, Nitra
Náhradník:
 • Ing. Dušan Kurucz, konateľ, AGMA, s.r.o., Bratislava

RK TRENČÍN
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
 • Ing. Ľubomír Pecha, Rona, a.s., Lednické Rovne
Náhradník:
 • Petra Kováčiková, obchodná riaditeľka, Logman – Považan, a.s., Púchov
Návrh na kooptáciu:
 • Ing. Dušan Hajdík, výkonný riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne

RK TRNAVA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
 • Ing. Peter Halabrín, NAD – RESS Senica, a.s., Senica
Náhradník:
 • Mgr. Lenka Jozefovičová, zástupkyňa riaditeľky, Súkromná stredná odborná škola Via Humana, Skalica

RK ŽILINA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
 • Ing. Richard Duda, MBA, HERN s.r.o., Námestovo
 • Ing. Jaroslav Hanzel, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
Náhradník:
 • Ing. Marián Choma, člen dozornej rady, RIGHT POWER, a.s., Žilina
 • Mario De Wilde, prokurista, DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o., Predmier

Uznesenie č. 2:
Vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadania ZD SOPK konaného dňa 26. 4. 2018 a konštatovalo ich plnenie

Uznesenie č. 3: Zvolilo

 1. mandátovú komisiu v zložení:
  • JUDr. Ing. Ján Bílek, predseda komisie
  • JUDr. Juraj Pivovárči
  • JUDr. Jozef Hrobák
 2. návrhovú komisiu v zložení:
  • Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., predseda komisie
  • Ing. Adrián Ďurček
  • Ing. Július Kostolný
  • Ing. Vladimír Mužila
  • Jozef Gál
 3. volebnú komisiu v zložení:
  • Ing. Milan Hrdlík, CSc., predseda komisie
  • Ing. Milan Vašanič, PhD.
  • Ing. Vít Pavlovič
  • Ing. Štefan Bratko
  • Ing. Dušan Haluška

Uznesenie č. 4: Kooptovalo

 • Ing. Dušana Hajdíka, výkonného riaditeľa spoločnosti RONA, a.s., Lednické Rovne, za delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK za región Trenčín
 • Mgr. Petra Helexu, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, za delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK za región Bratislava

Uznesenie č. 5: Zvolilo do funkcie člena Predstavenstva SOPK Ing. Dušana Hajdíka, výkonného riaditeľa spoločnosti RONA, a.s.

Uznesenie č. 6: Schválilo Výročnú správu SOPK za rok 2018

Uznesenie č. 7: Schválilo Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2018

Uznesenie č. 8: Schválilo Správu Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2018 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018

Uznesenie č. 9: Schválilo

 1. Plán aktivít a činnosti SOPK na rok 2019
 2. Uložilo Predstavenstvu SOPK aktualizovať plán aktivít SOPK podľa vývoja a požiadaviek členov

Uznesenie č. 10: Schválilo Rozpočet SOPK na rok 2019

Uznesenie č. 11: Schválilo

 1. Uznesenia zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK v zmysle diskusie
 2. Komuniké zo zasadania

Uznesenie č. 12: Uložilo Predstavenstvu SOPK

 1. zapracovať pripomienky z diskusie do plánu aktivít na rok 2019
 2. schválené komuniké poslať prezidentovi SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR, predsedom parlamentných politických strán, zverejniť ho a zoznámiť tak s jeho znením celú verejnosť


V Bratislave, dňa 25. apríla 2019

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora