Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Vzhľadom k súčasnej situácii Vás žiadame, aby Ste požadované dokumenty na overovanie zasielali vopred v elektronickej forme a telefonicky sa dohodli s našim pracovníkom na spôsobe vybavenia a vyzdvihnutia.
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:16.03.2020; Aktualizované:27.03.2020 (1362x prečítané)

Oznámenie o zmene pracovného času v dôsledku pandémie COVID-19

Rozhodnutím predsedu SOPK zo dňa 19.03.2020 o úprave pracovného času pracovníkov SOPK v období pandémie COVID-19 je nasledovne:

 • Pondelok – Piatok: od 8:00 hod do 14:00 hod.

  Pracoviská Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

  • V zmysle tohto opatrenia, Útvar medzinárodnej spolupráce(ÚMS SOPK), úrad komory SOPK, budova Incheby, 15. poschodie, Viedenská cesta 2-7, Ba – Petržalka spresňuje podmienky na podávanie žiadosti na vydanie osvedčení a podmienky na preberanie vystavených osvedčení SOPK o skutočnostiach dôležitých v medzinárodnom obchode (t.j. ONP/CO, MFSC, FSC a FNC do Alžírska, Osvedčenia o vyššej moci – OVM, atď), a to takto:

   • Podávanie žiadosti a predkladanie dokladov na osvedčenie je v tomto období výhradne elektronickou poštou - ŽoV ONP, MFSC a OVM, vrátane podporných dokladov (viac na web.sopk.sk).
   • Predkladanie iných dokladov na vidovanie alebo osvedčenie (pečiatka Seen) len poštou alebo kuriernou službou.
   • Vystavené osvedčenia ONP/CO, MFSC a OVM pre bratislavské podniky a organizácie je možné si prevziať osobne na ÚMS SOPK ( Incheba, 15.p) po tlf dohovore len v utorok alebo štvrtok v čase od 13:00 do 14:00 hod. Platba poplatkov v hotovosti je vtedy možná do pokladne SOPK.
   • Vystavené osvedčenia ONP/CO, MFSC a OVM pre mimo bratislavské podniky a organizácie budú, po zaplatení zálohovej faktúry za poplatok a kuriéra, zaslané poštovým kuriérom na adresu miestne príslušnej pošty k sídlu žiadateľa.

   Ďakujeme za porozumenie a dodržiavanie uvedených zásad a času na poskytovanie colno-certifikačných služieb ÚMS SOPK počas mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19.

  • Úrad SOPK
   Ing. Juraj Knopp, CSc., č.tel.: +421 2 62411763, e-mail: juraj.knopp@sopk.sk

  • Bratislavská regionálna komora SOPK
   Ing. Branislav Koukal, pracovisko: Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: +421 2 48291524, e-mail: branislav.koukal@sopk.sk

  • Banskobystrická regionálna komora SOPK
   Ing. Mária Dvořáčková, pracovisko: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel.: +421 48 4125 635, e-mail: maria.dvorackova@sopk.sk
   kancelária Lučenec
   Anna Čemanová, pracovisko: Námestie republiky 315/26, 984 01 Lučenec, č.tel.: +421 47 4333 938, e-mail: anna.cemanova@sopk.sk

  • Košická regionálna komora SOPK
   Ing. Zuzana Fečová, pracovisko: Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: +421 55 6220 640, e-mail: zuzana.fecova@sopk.sk

  • Nitrianska regionálna komora SOPK
   Ing. Jana Machatová, pracovisko: Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: +421 37 7336 730, e-mail: jana.machatova@sopk.sk

  • Prešovská regionálna komora SOPK
   Andrea Chromá, pracovisko: Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, č.tel.: č.tel.: +421 51 7731 230, e-mail: andrea.chroma@sopk.sk

  • Trenčianska regionálna komora SOPK
   Katarína Martišková, pracovisko: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: +421 32 6523 834, e-mail: katarina.martiskova@sopk.sk

  • Trnavská regionálna komora SOPK
   Ing. Natália Štrbíková, pracovisko: Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: +421 33 5512 745, e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

  • Žilinská regionálna komora SOPK
   Katarína Machovičová, pracovisko: Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: +421 41 7646 966, –655, e-mail: colneza@za.scci.sk
   kancelária Ružomberok
   Anna Kohútová, pracovisko: Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok, č.tel.: +421 44 4321 606, e-mail: sopkrbk@za.scci.sk

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora