Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Volené orgány: Dozorná rada SOPK

Dozorná rada SOPK
6.volebné obdobie (2017 - 2022)

Predsesa:
Ing. Jozef Tkáč - J&T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka, Bratislava

Podpredseda:
Ing. Jaroslava Maceková - SLZ NOVA a.s., Hnúšťa

Členovia:
Ing. Vladimír Bakeš - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Bratislava
Jozef Gál - MICROCOMP-Computersystém s.r.o., Nitra
Ing. Vladimír Kestler - OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka, Bratislava


:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora