Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* História volených orgánov SOPK - 5. volebné obdobie (2012 - 2017)

5. VOLEBNÉ OBDOBIE (2012 – 2017) - PREDSTAVENSTVO SOPK

Predseda:
MIHÓK Peter, doc. Ing., CSc. - SOPK Bratislava

Podpredsedovia:
SLEZÁK Vladimír, Ing. - SIEMENS s.r.o., Bratislava
KOSTOLNÝ Július, Ing. - Martimex – holding, a.s., Martin
LUČKANIČ Daniel - LUMARKT, s.r.o, Košice (31. 12. 2013 ukončil členstvo v SOPK a vzdal sa funkcie podpredsedu SOPK)
SMARŽÍK Imrich, Ing. - SEZ KROMPACHY, a. s., Krompachy (od 15. 4. 2014 – do konca volebného obdobia, do volieb 20. 4. 2017)

Generálny tajomník:
HRIVÍK Martin, Ing. - SOPK Bratislava

Členovia predstavenstva:
ANTALIČ Pavol, Ing. - EXIMA, s. r. o., Banská Bystrica
BRATKO Štefan, Ing. - NOMA Trenčín, a. s. / EXPO CENTER a.s., Trenčín
BRHEL Jozef, Ing. - PATRIA Consulting & Development, a. s., Bratislava
CSOLLÁR Gabriel, Ing. - COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava
ĎURČEK Adrián, Ing. - TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava
HANČÁK Robert, Ing. - eustream, a.s. (kooptovaný 11. 6. 2014)
HANZEL Jaroslav, Ing. - Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
KASSAY Štefan, prof. PhDr. Ing., DrSc. - I.D.C. Holding a.s. Bratislava
KATO Ján, RNDr. - Váhostav – SK, a.s., Žilina (ukončený mandát k 26. 9. 2014)
MURAJDA Matúš, Ing. - GEMOR Fashion, s.r.o., Prešov (spoločnosť ukončila členstvo v SOPK k 1. 4. 2014)
SCHULTZ Otto, Ing. - VUJE, a.s., Trnava
TKÁČ Jozef, Ing. - J&T FINANCE GROUP, a.s., Bratislava
VAŠKOVIČ Ladislav. Ing., CSc. - Krištáľové krídlo s. r. o., Bratislava (8. 10. 2013 ho Predstavenstvo SOPK kooptovalo za člena Predstavenstva SOPK)
VILÁGI, Oszkár, JUDr. - SLOVNAFT, a.s., Bratislava
HOLEČEK Jaroslav, Ing. - ZAP SR, Bratislava – predseda Výboru SOPK pre vzdelávanie

Stály hosť:
SIVÁK Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave

Predstavenstvo tvoria aj 8 predsedovia predstavenstiev regionálnych komôr SOPK:


(BB) KRIVÁŇ Július, Ing. - Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová
(BA) JUNAS Igor, Ing. - KERAMETAL, a.s., Bratislava
(KE) CHLEBO Vladimír, Ing., CSc. - OTMS, s.r.o., Košice (mandát ukončený 5. 3. 2013 )
(KE) GROCHOVÁ Mária, JUDr. - IQ SERVIS, a.s., Košice
Mária Grochová bola na Valnom zhromaždení Košickej regionálnej komory SOPK dňa 5. 3. 2013 zvolená za predsedníčku regionálnej komory; k 31. 12. 2013 bola zrušená Košická regionálna komora SOPK vrátane zániku mandátov predstavenstva regionálnej komory a zániku mandátu predsedníčky regionálnej komory)
(KE) DRABIK Ladislav, Ing., PhD. MBA - Kolonial Košice, a. s. (začiatok mandátu 3. 6. 2014)
(NR) ONDREJKA Viliam - ViOn, a.s., Zlaté Moravce
(PO) KARAFFA Miloslav, Ing. - Elcom, s.r.o., Prešov
(TN) PAULEN Boris, Ing., PhD. - Strojstav CM, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
(TT) GABRIEL Ján, Ing. - Plastic People, s.r.o., Bratislava / AGROPO s.r.o.,Zvončín
(ZA) HALUŠKA Dušan, Ing. - AFC–ZTS, a.s., Vysoká nad Kysucou / FBH, s. r. o. Čadca / AA++ s.r.o., Čadca (zmena obchodného názvu od 8. 9. 2016)

5. VOLEBNÉ OBDOBIE (2012 – 2017) - DOZORNÁ RADA SOPK

Predseda:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., PhD. - Program® spol. s r.o., Trenčín

Členovia:
KESTLER Vladimír, Ing. - OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka, Bratislava
LELKES Juraj, Ing. - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava
LÍŠKA Ján, Ing. - MONDI SCP, a.s., Ružomberok
MACEKOVÁ Jaroslava, Ing. - SLZ CHÉMIA, a.s., Hnúšťa

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora