Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Inzercia v mesačníku OPH

VIII. Ceny za inzerciu v periodiku SOPK - Obchod, priemysel, hospodárstvo:

Predstavujeme Obchod, priemysel, hospodárstvo aj ako sprostredkovateľa informácii, ktoré sú pre podnikateľské subjekty prostriedkom k realizácii ich predmetu činnosti.

Náklad a distribúcia: OPH vychádza v náklade 2 600 kusov a je priamo zasielaný na adresy podnikateľských subjektov podľa pravidelne aktualizovanej databázy členov komory. Obchod, priemysel, hospodárstvo podnikatelia vnímajú hlavne ako poradenské periodikum, ktoré pravidelne sprostredkováva informácie o chystaných stretnutiach (misie podnikateľov, veľtrhy ap.) či konkrétne ponuky výrobnej alebo obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami.

Prečo inzerovať v periodiku SOPK?

 • Cielená skupina – priama distribúcia periodika podnikateľom.


INZERCIA – rozmery a cena
Zľavy:

 • z uvedených cien poskytujeme členom SOPK základnú zľavu 50 %.
 • tri opakovania za sebou: 8 %
 • štyri a viac opakovaní za sebou: 10 %

Technické údaje:

 • Technika tlače: hárkový ofset.
 • Raster: 60 liniek.
 • Podklady na médiách: (e-mail, CD), kompozitný PDF súbor na 300 dpi v CMYKu.

Nová forma inzercie – VIZITKA:

 • rozmer štandardnej vizitky
 • obojstranná potlač
 • predná strana – logo firmy, obchodný názov, sídlo, ďalšie identifikačné údaje
 • zadná strana – predmet činnosti (výber) – max. 10 riadkov

Termín dodania podkladov - rok 2017:
ČísloUzávierka (články + inzercia)Inzercia (objednávky)Vychádza
2017-220.01.201716.01.201706.02.2017
317.02.13.02.06.03.
417.03.13.03.03.04.
513.04.10.04.02.05.
619.05.15.05.05.06.
716.06.12.06.03.07.
820.07.16.07.07.08.
916.08.11.08.04.09.
1015.09.11.09.02.10.
1120.10.16.10.06.11.
1216.11.13.11.04.12.
2018-113.12.201711.12.201708.01.2018

Kontakt:
Ing. Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK,
č.tel.: +421 2 67202614
e-mail: bibiana.gunisova@sopk.sk

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora