Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Doterajšie výsledky súťaže Veľká cena SOPK

Doterajšie výsledky súťaže „Veľká cena SOPK“

Doteraz sa uskutočnilo 16 ročníkov súťaže pre roky 2001 až 2006 a pre roky 2008 až 2017. Súťaž pre rok 2007 nebola vyhlásená. Celkovo bolo v uvedených 16-ich ročníkoch hodnotených 232 podnikateľských subjektov, niektoré spoločnosti sa prihlasovali do súťaže aj opakovane.

 1. ročník: V roku 2002 (za rok 2001) bolo hodnotených 19 spoločností, v tom 11 výrobných a 8 poskytujúcich služby. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – ZIPP, s.r.o. Bratislava a EVPÚ, a.s. Nová Dubnica.
 2. ročník: V roku 2003 (za rok 2002) bolo hodnotených 15 spoločností, v tom 9 výrobných, 3 obchodné a 3 podnikajúce v službách. Odovzdané boli 3 Veľké ceny SOPK – Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava, COOP Jednota, s.d. Bratislava, Hotel Lux B&B, s.r.o. Banská Bystrica.
 3. ročník: V roku 2004 (za rok 2003) bolo hodnotených 13 spoločností, v tom 6 výrobných a 7 podnikajúcich v službách. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – CEMMAC, a.s. Horné Srnie a FORWARD, s.r.o. Považská Bystrica.
 4. ročník: V roku 2005 (za rok 2004) bolo hodnotených 9 spoločností, v tom 8 výrobných a 1 podnikajúca v službách. Odovzdaná bola 1 Veľká cena SOPK – UNICORN – ESK, s.r.o. Tornaľa.
 5. ročník: V roku 2006 (za rok 2005) sa do súťaže zapojilo najviac podnikov – 22 spoločností, v tom 13 výrobných, 2 obchodné a 7 podnikajúcich v službách. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – SMZ, a.s. Jelšava a UNION poisťovňa, a.s. Bratislava.
 6. ročník: V roku 2007 (za rok 2006) bolo hodnotených 11 spoločností, v tom 6 výrobných, 1 obchodná a 4 podnikajúce v službách. Predseda SOPK rozhodol neudeliť Veľkú cenu SOPK.
 7. ročník: V roku 2009 (za rok 2008) bolo hodnotených 13 spoločností, z ktorých 12 splnilo podmienky a kritéria súťaže, v tom 8 v kategórii výroba a 4 v kategórii obchod a služby. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – spoločnosti Minerálne vody, a. s. Prešov a spotrebnému družstvu COOP Jednota Slovensko, s. d.
 8. ročník: V roku 2010 (za rok 2009) sa prihlásilo do súťaže 8 spoločností, z ktorých 7 splnilo podmienky a kritériá súťaže. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – spoločnosti Siemens, s.r.o. Bratislava a spoločnosti I.TRAN, s.r.o. Turzovka.
 9. ročník: V roku 2011 (za rok 2010) bolo hodnotených 15 spoločností. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice a spoločnosti VUJE, a.s., Trnava.
 10. ročník: V roku 2012 (za rok 2011) bolo hodnotených 14 spoločností. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – spoločnosti Microcomp-computersystém, s.r.o., Nitra a spoločnosti Vetropack Nemšová, s.r.o., Nemšová.
 11. ročník: V roku 2013 (za rok 2012) bolo hodnotených 11 spoločností. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – spoločnosti Agrofinal, s.r.o., Hlohovec a spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom.
 12. ročník: V roku 2014 (za rok 2013) bolo hodnotených 14 spoločností. Odovzdané boli 2 Veľké ceny SOPK – spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová a spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta, jedno Čestné uznanie SOPK za trvalé uplatňovanie etických princípov v podnikaní – spoločnosti I.TRAN, s.r.o., Turzovka, ktorá sa zapojila do všetkých 12-tich ročníkov súťaže.
 13. ročník: V roku 2015 (za rok 2014) bolo hodnotených 18 spoločností. Odovzdané boli 2 veľké ceny SOPK – spoločnosti Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica a spoločnosti GeLiMa, a.s., Liptovský Mikuláš. S prihliadnutím na účasť vo všetkých trinástich ročníkoch súťaže bola spoločnosti I.TRAN, s.r.o., Turzovka, udelená osobitná cenu za trvalé uplatňovanie etických princípov v podnikaní za roky 2001 až 2014.
 14. ročník: V roku 2016 (za rok 2015) bolo hodnotených 19 spoločností. Odovzdané boli 2 veľké ceny SOPK – spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava a spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s., Lučenec.
 15. ročník: V roku 2017 (za rok 2016) bolo hodnotených 14 spoločností. Odovzdané boli 2 veľké ceny SOPK – spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica a spoločnosti ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom.
 16. ročník: V roku 2018 (za rok 2017) bolo hodnotených 17 spoločností. Odovzdané boli 2 veľké ceny SOPK – spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo a spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., Košice.
 17. ročník: V roku 2019 (za rok 2018) bolo hodnotených 20 spoločností. Odovzdané boli 2 veľké ceny SOPK – spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a spoločnosti PROMA, s.r.o., Žilina.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora