Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Sekcie SOPK

Sekcie pôsobiace pri SOPK

Sekcia bánk a poisťovní

 • predseda sekcie: Ing. Andrej Zaťko, Poštová banka, a.s., Bratislava
 • tajomník sekcie: Ing. Viliam Gonda
  č.tel.: 02/62410147
  e-mail: viliam.gonda@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
 • dokument: Stanovy sekcie


Sekcia energetiky

 • podpredseda sekcie: Ing. Ondrej Studenec, Slovnaft, a.s., Bratislava
 • tajomník sekcie: Ing. Viliam Gonda
  č.tel: 02/62410147
  e-mail: viliam.gonda@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
 • dokument: Stanovy sekcie


Sekcia cestovného ruchu

 • predseda sekcie: JUDr. Juraj Pivovárči, TATRATOUR Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
  č.tel: 02/67202615
  e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava


Sekcia veľtrhov a výstav

 • predseda sekcie: Ing. Alexander Rozin, Incheba, a.s., Bratislava
 • tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
  č.tel: 02/67202615
  e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava


Sekcia logistiky a zasielateľstva

 • predseda sekcie: Ing. František Komora, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Bratislava

 • tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
  č.tel: 02/67202615
  e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava


Sekcia cestnej dopravy

 • predseda sekcie: Ján Jurica, JAAS, s.r.o., Senica

 • tajomník sekcie: Mgr. Peter Kovář
  č.tel: 033/5512744
  e-mail: peter.kovar@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Trnava, Trhová 2, 917 01 Trnava


Sekcia nerudných surovín

 • predseda sekcie: Ing. Martin Dováľ, Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec
 • tajomník sekcie: Ing. Marína Spírová, PhD.
  č.tel: 048/4125633
  e-mail: marina.spirova@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Banská Bystrica, Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica


Sekcia dodávateľov investičných celkov

 • predseda sekcie: Ing. Ján Kukučka, ALTIA s.r.o., Levice
 • tajomník sekcie: Martin Plško
  č.tel: 032/6520035
  e-mail: martin.plsko@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín


Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

 • člen VV sekcie: Stanislav Šuška, DAS, s.r.o., Makov
 • tajomník sekcie: Ing. Ľudovít Mičuda
  č.tel: 032/6525275
  e-mail: ludovit.micuda@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín


Sekcia výrobných strojov a náradia

 • predseda sekcie: Ing. Jozef Guspan, ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., Košice
 • tajomník sekcie: Martin Plško
  č.tel: 032/6520035
  e-mail: martin.plsko@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín


Agro-potravinárska sekcia

 • predseda sekcie: Ing. Dušan Janíček, Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď
 • tajomník sekcie: Ing. Eva Tománková
  č.tel: 033/5512588
  e-mail: eva.tomankova@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Trnava, Trhová 2, 917 01 Trnava


Sekcia odborného, ďaľšieho a celoživotného vzdelávania


Sekcia výskumu a vývoja

 • podpredseda sekcie: Ing. Jaromír Jezný, ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.
 • tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
  č.tel: 02/67202615
  e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava


Elektrotechnická sekcia

 • predseda sekcie: Ing. Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia s.r.o. Galanta
 • tajomník sekcie: Ing. Natália Štrbíková
  č. tel.: 033/55 12 745
  email: natalia.strbikova@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Trnava, Trhová 2, 917 01 Trnava


Sekcia výrobcov obranného priemyslu Slovenskej republiky

 • predseda sekcie: JUDr. Martin Dušanič, Letecké opravovne Trenčín
 • tajomník sekcie: Ing. Eva Tománková
  č.tel: 033/5512588
  e-mail: eva.tomankova@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Trnava, Trhová 2, 917 01 Trnava


Sekcia odpadového hospodárstva

 • predseda sekcie: RNDr. Michael Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a.s. Bratislava
 • tajomník sekcie: Mgr. Daniela Grznárik
  č.tel.: 02/48291297
  e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Bratislava, Jašíková 6, 826 73 Bratislava


Sekcia kultúry a podpory podnikania v kultúre

 • predseda sekcie: Ing. Jaroslav Horečný, VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1 Ing. Jaroslav Horečný, Žilina
 • tajomník sekcie: Katarína Machovičová
  č.tel: 041/7646966
  e-mail: colnezaza@za.scci.sk
 • pracovisko SOPK: RK SOPK Žilina, Halkova 31, 010 01 Žilina

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora