Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Zahranično-obchodný výbor pri SOPK

Zahranično-obchodný výbor pri SOPK

Predseda výboru: Ing. Július Kostolný
Martimex Holding, a. s. Martin
č.tel.: 043/4132331
č.faxu: 043/4224739
e-mail: kostolny@martimex.sk

Tajomník výboru: Ing. Jozef Rajtar
č.tel.. 02/62410148
e-mail: jozef.rajtar@sopk.sk

Členovia výboru:

 • Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., Krištáľové krídlo, s.r.o., Bratislava
 • Prof. Ing. Peter Baláž CSc. vedúci katedry medzinárodného obchodu EU v Bratislave
 • neobsadené, GR sekcie zahraničného obchodu, MH SR
 • Ing. Ingrid Brocková, GR sekcie SHSP, MZVaEZ SR
 • Ing. Vladimír Kestler, Omnia holding, a. s., Bratislava, Slovensko - tchajvanský výbor
 • Ing. Dušan Keketi, generálny riaditeľ a predseda Rady banky, Eximbanka SR
 • Ing. Marián Choma, Right power, a.s., Žilina, Slovensko-ukrajinský výbor
 • Ing. Igor Junas, Kerametal, a.s., Bratislava, Slovensko-indický výbor
 • Ing. Jozef Federič, VALIN Žilina, Slovensko-kórejský výbor
 • Ing. Robert Hančák, podpredseda predstavenstva, eustream, a.s., predseda Slovensko-český výbor
 • Ing. František Vizváry, Akida Construct, a.s., Bratislava, Slovensko-portugalský výbor
 • Ing. Pavol Antalič, Exima s.r.o. Banská Bystrica, Slovensko-čínska podnikateľská rada
 • Ing. Róbert Šimončič, generálny riaditeľ, SARIO,
 • Ing. Vladimír Soták, Železiarne Podbrezová, Slovensko-turecká podnikateľská rada
 • Ing. Martin Paštika, MBA, SES a.s. Tlmače, Slovensko-kubánska podnikateľská rada
 • Daniel Ruščák, Daniel Ruščák-Biztotrade, Vranov nad Topľou

Základné úlohy: výboru sú koncipované nasledovne:

 • zúčastňovať sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti,
 • podnikania, ak sa dotýkajú zahranično-obchodných vzťahov,
 • spolupôsobiť pri koordinácii a uskutočňovaní hospodárskych vzťahov SR so zahraničím,
 • v spolupráci so štátnymi orgánmi sa zúčastňovať na príprave koncepčných materiálov a na,
 • požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy vypracovávať stanoviská k týmto materiálom.

 • :: Reklama
  Kooperativa

  SPP

  PBK

  HN
  Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora