Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Ocenenia: Čestné uznanie SOPK

Čestné uznanie SOPK

Čestné uznanie SOPK sa udeľuje slovenským organizáciám alebo aj jednotlivým občanom za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky, zahraničného obchodu a podnikania a zahraničným organizáciám alebo osobám za zásluhy o rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce so Slovenskou republikou.

Doteraz boli schválené a udelené Čestné uznania SOPK týmto organizáciám a osobám:
V roku 1995:
1.Jürgen SEIDL, SRNnavrhovateľ: Martimex,a.s., Martin
2.DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SRnavrhovateľ: SOPK
3.Ing. Ivan IVANIČ, gen. riaditeľ Palma-Tumys,a.s. BAnavrhovateľ: Palma-Tumys,a.s.
4.KERAMETAL,a.s. Bratislavanavrhovateľ: SOPK
5.MARTIMEX,a.s., Martinnavrhovateľ: SOPK
6.TECHNOPOL, a.s. Bratislavanavrhovateľ: SOPK
7.Milan J. DOKA, Švajčiarskonavrhovateľ: Technopol,a.s.
8.Denge Yapri URUNLERI, Tureckonavrhovateľ: Technopol,a.s.
9.Paul Hermann KÜBLER, SRNnavrhovateľ: VD Vzor Zvolen
10.KRUG Moskva, Ruská federácianavrhovateľ: Chirana-Prema,a.s.
11.CHIRANA-PREMA,a.s. Stará Turánavrhovateľ: SOPK
12.Ing.Jozef MUDRÍK, člen Predstavenstva SOPKnavrhovateľ: SOPK
13.EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislavenavrhovateľ: SOPK
V roku 1996:
14.INCHEBA,a.s. Bratislavanavrhovateľ: SOPK
15.OMNIA,a.s. Bratislavanavrhovateľ: SOPK
16.Vebhi YAZICI, Tureckonavrhovateľ: Omnia,a.s.
17.HYDROSTAV,a.s. Bratislavanavrhovateľ: SOPK
V roku 1997:
18.Antonius Marius Josefus MORSMAN,Holandskonavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
19.Ing.František DOBRODENKA, riaditeľ RK TNnavrhovateľ: SOPK
V roku 1998:
20.Prof.Ing.Anton RAŠKO,CSc., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
21.DOPRASTAV,a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
22.Vojenský opravárenský podnik 027, Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
23.SLOVENSKÉ LODENICE,a.s. Komárnonavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
24.Ing. Milan VRŠKOVÝ, Tatrabanka,a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
25.SLOVENSKÝ ROZHLAS, Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
26.Slovenské energetické závody,š.p. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
V roku 1999:
27.Milan FINDOR, prezident Agrofinal,s.r.o.Hlohovecnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
28.ELEKTROVOD,a.s., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
29.Ing.Jozef ŠIROTŇÁK, člen Predstavenstva SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
30.Ing.Jozef UHRÍK,CSc.,člen Predstavenstva SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
31.VÁHOSTAV,a.s., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
32.Thomas KITTEL, SRN, ZŤS Dubnica n/Váhomnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
33.MAKYTA,a.s. Púchovnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
34.Ing. Ján BOČKAY, člen P SOPKnavrhovateľ: Ing.Junas, Br RK SOPK
V roku 2000:
35.Ing.Juraj BOROVSKÝ, člen P SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
36.Ing.Vladimír CHLEBO,CSc.,člen P SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
37.OZETA, odevné závody, a.s., Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
38.MATADOR,a.s., Púchovnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
39.SOLIVARY, a.s., Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
40.Ing. Pavol BARANECnavrhovateľ: predseda SOPK
41.Prof. Ing. Juraj STERN, CSc.navrhovateľ: predseda SOPK
42.Johannes H. HILBIG, Nemeckonavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
43.MAYTEX, a.s. Liptovský Mikulášnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
44.MODEX, a.s. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
45.SCP, a.s. Ružomberoknavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
46.TESLA, a.s. Liptovský Mikulášnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
47.TATRAĽAN, a.s. Kežmaroknavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
V roku 2001:
48.Prof. JUDr. Juraj CÚTH, DrSc., predseda RS SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
49.Ing. Igor JUNAS, člen P SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
50.Ivan MIKULA, poverený predseda RK SOPK TTnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
51.SOFTIP, a.s. Banská Bystricanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
52.SES, a.s. Tlmačenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
53.SMREČINA Holding I., a.s. Banská Bystricanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
54.PIVOVAR URPÍN, s.r.o. Slovenská Ľupčanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
55.CASTOR & POLLUX, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
56.Ing. Július KOSTOLNÝ, člen P SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
57.Ing. Štefan BRATKO, člen P SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
58.Ing. Milan HRDLÍK, CSc.navrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
59.SLOVENA, a.s. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
60.VION, a.s. Zlaté Moravcenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
V roku 2002:
61.Ing. Emília TÓTHOVÁ, Senická mliekareň, Senicanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
62.PLASTIKA, a.s. Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
63.EUROSPEDIT, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
64.ŽOS, a.s. Vrútkynavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
65.GLASKOCH-B.KOCH jr.GmbH & CO, Nemeckonavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
Ing.Biroš, RONA Crystal L.Rovne
66.SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
V roku 2003:
67.Ing. Vincent PILLÁR, Dr.h.c., gen.riad.SE,a.s.navrhovateľ: predseda SOPK
68.SOU Strojárske, Čadcanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
69.KRASPLAST, spol. s r.o. Terchovánavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
70.NEOGRAFIA, a.s. Martinnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
71.ELKOP, s.r.o. Dolný Kubínnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
72.AMI, spol. s r.o. Nové Zámkynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
73.DUSLO, a.s. Šaľanavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
74.ZDRUŽENIE automobilového priemyslu SRnavrhovateľ: predseda SOPK
75.KOVOTVAR, výrobné družstvo, Kútynavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
76.PAL-INALFA, a.s. Vráblenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
77.Adriaan Berend RUTGERS, Holandsko, Heineken,navrhovateľ: predseda SOPK
V roku 2004:
78.Ing. Jozef ŠKODNÝ, člen P SOPK, ELTEC, a.s.navrhovateľ: predseda SOPK
79.GEBRÜDER WEISS, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
80.VEBEL SK, s.r.o. Martinnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
81.BECKER - ANTRIEBE GmbH, Nemeckonavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
82.SAUER – DANFOSS, a.s. Považská Bystricanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
83.TEXICOM, a.s. Ružomberoknavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
84.POKROK, v. d. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
85.ADACOM, s.r.o Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
86.ng. Štefan Sivák – KOMPLEX Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
87.TOPVAR, a.s. Topoľčany navrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
88.KÜSTER HOLDING GmbH, SRNnavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
V roku 2005:
89.TELEFLEX Automotive Slovakia, s.r.o. Vráblenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
90.EKOS PLUS, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
91.MINERFIN, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
92.KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
V roku 2006:
93.Ján Milan SÝKORA, Thorma – výroba Fiľakovonavrhovateľ: Lučenecká RK SOPK
94.Dpt. Celestín HADIDOM, Kovotvar, v.d. Kútynavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
95.MODEX, a.s. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
96.COLSPEDIA, s.r.o. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
97.STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
98.PROMA, s.r.o. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
99.IPV-Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
100.Ing. Anna TÓTHOVÁ, riaditeľka RK Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
101.BRENNTAG Slovakia, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
102.Ing. Stanislav FOLTÍN, riaditeľ RK Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
103.Karol HUSÁR, ATLAS, s.r.o Veľký Krtíšnavrhovateľ: Lučenecká RK SOPK
104.Ing. František KAJÁNEK, SOU strojárske, Čadcanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
105.I. TRAN, s.r.o. Turzovkanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
106.ALCATEL Slovakia, a.s. Liptovský Hrádoknavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
107.MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. Dolný Kubínnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
108.Združená stredná škola obchodu a služieb, Ružomberoknavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
V roku 2007:
109.FORMIGA, spol. s r. o. Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
110.Ing. Adrián ĎURČEK, COOP Jednota Bratislava,s.d.navrhovateľ: predseda SOPK
111.Ing. Pavol ANTALIČ, EXIMA, a.s. B. Bystricanavrhovateľ: predseda SOPK
112.ORANGE Slovensko, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
113.SEZ, a.s. Dolný Kubínnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
114.Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s.navrhovateľ: Lučenecká RK SOPK
115.Ing. Alexander ZAČKA, Levitex, a.s. Levicenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
116.JUDr. Pavol KENDRA, člen Predstavenstva SOPKnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
117.HYDREX, s.r.o. Hriňová navrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
118.KÜSTER – automobilová technika, s.r.o. Vlkanovánavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
119.HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE, a.s. Hriňovánavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
120.de MICLÉN, a.s. Levicenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
121.ProCS, s.r.o. Šaľanavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
122.FENESTRA Sk, spol. s r.o. Zlaté Moravcenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
123.AERO SLOVAKIA, a.s. Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
124.Tomáš WEISS, B.M. Kávoviny, s.r.o. Sereďnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
125.SOU energetické v Trnavenavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
126.ISTROBANKA, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
127.OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
128.Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
V roku 2008:
129.Ing. Stanislav ČOREJ, RoTTel, s.r.o. Prešovnavrhovateľ: predseda SOPK
130.Ing. arch.Juraj DOBROCKÝ, predseda RK Lučenecnavrhovateľ: predseda SOPK
131.JUDr. Mária GROCHOVÁ, IQ Service, a.s. Košicenavrhovateľ: predseda SOPK
132.Ing. Vladimír MASÁR, Deloitte, Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
133.Ing. Ivan BEBLAVÝ, Palma-Tumys, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
134.Ing. Dušan BERNHAUSER, Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
135.TRANSPETROL, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
136.SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
137.ELCHEM SR, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
138.TRADEPETROL, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
139.TECHCELL, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
140.SIEMENS, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
141.WITZENMANN Slovakia, spol. s.r.o. Vlkanovánavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
142.PETROCHEMA , a.s. Nemeckánavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
143.SLOVPUMP – TRADE, s.r.o. Závadka nad Hronomnavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
144.KROŠLÁK, s.r.o. Nitrianska Blatnicanavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
145.NITRAGOLD, s.r.o Nitrianske Hrnčiarovcenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
146.ORGECO, s.r.o. Nové Zámkynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
147.PASTORKALT, a.s. Nové Zámkynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
148.HTP Slovakia Vráble, s.r.o. Vráblenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
149.AVC – ZŤS, a.s. Vysoká nad Kysucounavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
150.Ing. Matúš MURAJDA, Gemor Fashion, s.r.o. Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
151.LUMARKT, s.r.o. Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
152.EMBRACO Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Vesnavrhovateľ: Košická RK SOPK
153.Mag. Volker PICHLER, Rakúsko, Istrobanka, a.s.navrhovateľ: predseda SOPK
154.Ing. Štefan KILÁRSKY, Purgine, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
155.Ing. Vladimír MACHÁČ, Inprokom, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
156.SOU pre telesne postihnutú mládež, Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
157.OPTIMA, a.s. Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
158.HRIADEĽ, s.r.o. Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
159.Ing. Stanislav ŠVAJDA, Plasted, s.r.o. N. Zámkynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
160.COOP Jednota, s.d. Bratislava navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
161.Ing. Jozef FEDERIČ, Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
162.ŠRZ Drienok, s.r.o. Mošovcenavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
163.AUTO MARTIN, a.s. Martinnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
164.OBCHODNÁ AKADÉMIA, Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
165.POLY, spol. s r.o. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
166.SPOJENÁ ŠKOLA, Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
167.ELEKTROVOD Holding, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
V roku 2009:
168.VÚZ – Priemyselný inštitút SR, Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
169.JUDr. Martin KATRIAK, COOP Jednota Slovensko,s.d.navrhovateľ: JUDr. M.Grochová
170.Jan TELENSKY, Bc. h. c. AQUAPARK Popradnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
171.Ing. Imrich ALAXA, Heineken Slovensko, a.s.navrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
172.SLOVAKODATA, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
173.PPA ENERGO, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
174.OPTOCON Technologies, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
175.Ing. Tomáš MALATINSKÝ, Elektrovod – holding,a.s.navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
176.Ing. Dušan KRÁĽ, AXA, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
177.VULKAN, a.s. Partizánskenavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
178.Ján SVÍBA, S.A.F.A. Hlohovecnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
179.OBCHODNÁ AKADÉMIA v Trnavenavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
180.Ing. Milan CAGALA, ZSP SRnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
181.Ing. Miroslav LAPUNÍK, SPP, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
182.Ing. Viliam KRAJČOVIČ, WESTAR, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
183.Ing. Ladislav VAŠKOVIČ, CSc. AGAS, s.r.o. BAnavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
184.Ing. Lubomír LIŠKA, Univolt-Remat, s.r.o. BAnavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
185.Ing. Jaroslava MACEKOVÁ, SLZ Chémia, a.s. Hnúšťanavrhovateľ: Lučenecká RK SOPK
186.POVAŽSKÉ CEMENTÁRNE, a.s. Ladcenavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
187.Hotel Lux B&B, s.r.o. Banská Bystricanavrhovateľ: Ing. Pavol Antalič
V roku 2010:
188.Ing. Jozef TKÁČ, J&T Finance Group,a.s. BAnavrhovateľ: predseda SOPK
189.J&T Finance Group, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
190.Tatra Banka, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
191.UniCreditBank Slovakia, a.s. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
192Darina VOZÁROVÁ, Stenhal, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
193Ing. Gustáv ČESNOCHA, ELV Product,a.s. Senecnavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
194Ing. Alexander ROZIN, Incheba, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
195KON-RAD, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
196KOVEX, v.d. Plavecký Štvrtoknavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
197TENZONA Bratislava, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
198HÍLEK a spol., a. s. Senicanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
199PPA ZEPAX, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
200ELBA, a.s. Kremnicanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
201PANASONIC AVC Networks Slovakia, s.r.o.Krompachynavrhovateľ: Košická RK SOPK
202U.S. STEEL Košice, s.r.o. Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
203WAGON Slovakia Košice, a.s. Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
204Ing. Miloš JOCHMAN, Andritz-Jochman,s.r.o. Sp.Nová Vesnavrhovateľ: Košická RK SOPK
205DELTA – NZTRANS, s.r.o. Nové Zámkynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
206ENERGONET Nitra, s.r.o. Nitra – Dolné Krškanynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
207PSL, a.s. Považská Bystricanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
208KOVOTEX, v.d. Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
209Ing. Marián JAVORKA, Tatrachema,v.d. Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
210PRAMET Slovakia, s.r.o. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
211SOŠ obchodu a služieb Galantanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
212GRAFOBAL, a.s. Skalicanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
213TATRACHEMA, v.d. Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
214VÚTCH CHEMITEX, s.r.o. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
215STK-MIKO, s.r.o. Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
216Q-EX, a.s. Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
217Ing. Ján LIŠKA, Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberoknavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
218Ing. Ivan CVENGROŠ, TSÚ, š.p. Piešťanynavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
219AGROFINAL, spol. s r.o. Hlohovecnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
220SOŠ stavebná, Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
221SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Městonavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
222.Ing. Bohdan WOJNAR, Volkswagen Slovensko, a.s.navrhovateľ: predseda SOPK
223.KABELSCHLEPP-SYSTEMATIK, spol. s r.o., Nové Zámkynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
224.Prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD., rektor EU v BAnavrhovateľ: predseda SOPK
V roku 2011:
225.Prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, CSc., RS SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
226.Ing. Juraj ČAJKO, Euro-Brew. s.r.o. Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
227.Ing. Milan NOVOTNÝ, Auto Martin,a.s., Martinnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
228.Ing. Tibor BÔRIK, UNION poisťovňa, a.s. BAnavrhovateľ: Bratislavská RK
229.JUDr. Gábor ZÁSZLOS, Tri Gránit Centrum, a.s. BAnavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
230.Ing. Ján STRELECKÝ,CSc., BIC Group, s.r.o. BAnavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
231.Ing. Václav MALIŠKA, APL, a.s. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
232.Doc. Ing. Jozef BUDAY, CSc., EVPÚ,a.s., N.Dubnicanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
233.NITRASKLO, a.s., Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
234.IDO EET – Levické strojárne, s.r.o., Levicenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
235.HAGARD:HAL, a.s., Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
236.SIGNUM, a.s., Popradnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
237.Ing. Mária Majerská – ANEX, Malženicenavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
238.MOBILIER, s.r.o. Piešťanynavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
239.Viliam Ondrejka - ViOn, a.s. Zlaté Moravcenavrhovateľ: predseda SOPK
240.Ing. Juraj Lelkes - Kooperatíva Poisťovňa, a.s. BAnavrhovateľ: predseda SOPK
241.Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
242.Západoslovenská energetika, a. s., Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
243.VOLKSBANK Slovensko, a.s., Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
244.REAKTORTEST, spol. s r. o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
245.INA Skalica, spol. s r. o., Skalicanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
246.AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Popradnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
247.ELCOM, spol. s r. o. Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
248.ALUMA ČS, s.r.o. Krasňanynavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
249.IN-ECO, spol. s r. o., Ružomberoknavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
250.INTERAUDIT BENETIP, s.r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
251.KODAS, v. o. s., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
252.Jozef Gál,Microcomp - Computersystém,s.r.o.Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
253.Ing. Imrich Smaržík - SEZ Krompachy, a.s.navrhovateľ: Košická RK SOPK
254.SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikulášinavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
255.Ipeľské tehelne, a.s., Lučenecnavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
256.prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., RS SOPKnavrhovateľ: predseda SOPK
257.PLASTED, spol. s r.o. Nové Zámkynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
258.BIOMIN, a.s. Cífernavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
259.Olli Matti Tahvanainen, MBA, Metsä Tissue Slovakianavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
260.Spojená škola, Tvrdošínnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
V roku 2012:
261.EXIMBANKA SR Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
262.OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
263.VÚB, a.s., Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
264.Spojená škola Banská Bystricanavrhovateľ: Banskobystrická RK
265.BIOTIKA, a.s., Slovenská Ľupčanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
266.THERMO/SOLAR Žiar nad Hronom, s.r.o.navrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
267.OP-TIM, spol. s r.o., Krupinanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
268.AVIS, s.r.o., Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
269.Ing. Ján Eľko, MOTOSAM, a.s., Myjavanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
270.ENVItech, s.r.o., Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
271.KRUG.ooo., Moskva, partner Mediaprogress Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
272.EEC GROUP, spol. s r.o., Senicanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
273.TAX AUDdIT Slovensko, spol. s r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
274.HE-TEST, spol. s r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
275.VEREX Žilina, a.s., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
276.SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádoknavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
277.Ing. Ján Kuchárik, CSc., VÚIS Mosty, s.r.o., BAnavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
278.Ing. Emil Krajčí, F&N Agro Slovensko, s.r.o., BAnavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
279.JUDr. Jozef Hrobák, Signum, a.s., Popradnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
280.Ing. Andrej KULLA – Ing. Katarína Kullová, BAnavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
281.SCHENKER, s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
282.TRITON, s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
283.FONTIS, s.r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
284.SOŠ dopravná, Martin – Priekopanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
285.Ing. Mária Srncová, Techservis, a.s. Nové Mesto n/Vnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
286.Ing. Karol Podhora, CEMMAC, a.s., Horné Sŕnienavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
287.RNDr. Ing. Pavol Mikuláš, Keramoprojekt Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
288.Ing. Eugen EIBEN, EIBEN, s.r.o., Zvolennavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
289.Ing. František ALBERTY, CSM Tisovecnavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
290.VZOR, výrobné družstvo, Zvolennavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
291.Trnavská univerzita v Trnavenavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
292.Súkromná stredná odborná škola Via Humana, TTnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
293.ELSTER, s.r.o., Stará Turánavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
294.Juraj Štefúň – GEORG, Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
295.Kúpele LÚČKY, a.s., Lúčkynavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
V roku 2013:
296.Ing. Vladimír Slezák, Siemens, s.r.o. Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
297.JUDr. Oszkár Világi, Slovnaft, a.s., Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
298.ODEVA, spol. s r.o. Lipanynavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
299.Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
300.ENERGOMONT, s. r. o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
301.ŠVEC a SPOL., s. r. o., Vráblenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
302.Ing. Emil Dobiáš, Výstavisko EXPO Center, a.s. Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
303.Ing.Miroslav Korniet,TA Triumph–Adler Slovakia, s.r.o.,Banská Bystricanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
304.Ing. Mária Jančušková, Drevosen, Považská Bystricanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
305.Marián Lexman, JHL – Produkt, Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
306.Ing. Miloš Radosa, Continental Matador Rubber, Púchovnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
307.Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislavanavrhovateľ: RK Bratislava
308.SMZ, a.s., Jelšavanavrhovateľ: RK B.Bystrica
309.ŠPED-TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Levicenavrhovateľ: RK Nitra
310.Docugroup Slovakia, s.r.o., Nové Zámkynavrhovateľ: RK Nitra
311.Ing. Vladimír Chovan, EuroGen, s.r.o., Plavecké Podhradienavrhovateľ: RK Trnava
312.RNDr. Ľudovít Boleček, BOMAT, s.r.o., Veľké Orvištenavrhovateľ: RK Trnava
313.APIAGRA, klimatizácia a vetranie, spol.s.r.o., Zubrohlavanavrhovateľ: RK Žilina
314.DELTA-ML, s. r. o., Štiavnické Banenavrhovateľ: RK Žilina
315.ELMAX ŽILINA, a.s., Žilinanavrhovateľ: RK Žilina
316.INSPEKTA SLOVAKIA, a.s., Bratislavanavrhovateľ: RK Bratislava
317.Ing. Anton Bezák, INGSTEEL, s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: RK Bratislava
318.SEZ Krompachy, a.s., Krompachynavrhovateľ: Košická RK SOPK
319.Ing. Boris Paulen, PhD., Strojstav CM, s.r.o., Nové Mesto nad Váhomnavrhovateľ: predseda SOPK
320.Ing. Pavol Čech, MAKRO, spol. s r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
321.AQUAFLOT, spol. s r.o., Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
322.Ing. Jozef Krivošík, SOŠ elektrotechnická, Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
323.ARES, s. r.o., Bratislavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
V roku 2014:
324.RBR, spol. s r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
325.Ing. Igor Kováč, PhD., KINEX BEARINGS, a.s., Bytčanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
326.Ing. Viliam Kupec, PhD., EKOPRAKTIK, s.r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
327.Ján Svíba, S.A.F.A., Hlohovecnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
328.NITRAZDROJ, a.s., Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
329.SPINEA, a.s., Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
330.Stredná odborná škola podnikania, Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
331.Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľounavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
332.FYTOFARM, s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
333.ROBEX Co., Ltd. Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
334.S POWER PRODUCT, s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
335.Ing. Peter Havlovič, IMOS – Systemair, s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
336.Ing. Ľubomír Pecha, RONA, a.s., Lednické Rovnenavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
337.Ing. Eva Vanková,VETROPACK Nemšová, s.r.o.,Nemšovánavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
338.Marián Kováč, Trnavská NAD, a.s., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
339.Ing. Miroslav Wöllner, MENERT – THERM, s.r.o., Šaľanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
340.Ing. Peter Beňo, HE – TEST, spol. s r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
341.PIVNICA RADOŠINA, s.r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
342.OBCHODNÁ AKADÉMIA v Liptovskom Mikulášinavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
343.PhDr. Jarmila Matejíčková, SOŠ dopravná,Martin-Priekopanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
344.Jozef Štalmach, ELMAX Žilina, a.s., Žilina – Bytčicanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
345.SAROR BROKER, a.s., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
346.Ing. Gabriel Csollár, COOP Jednota Slovensko,s.d. BAnavrhovateľ: predseda SOPK
347.Ing. Miloslav Karaffa, ELCOM, spol. s r.o., Prešovnavrhovateľ: predseda SOPK
348.Schauer, spol. s r.o., Nitranavrhovateľ: RK Nitra
349.Miba Steeltec, s.r.o., Vráblenavrhovateľ: RK Nitra
350.Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Zlaté Moravcenavrhovateľ: RK Nitra
351.Ing. Margita Sirotná, eterna, s.r.o., Bánovce nad Bebravounavrhovateľ: RK Trenčín
352.Vladimír Bielik, BOST – SK, a.s., Trenčínnavrhovateľ: RK Trenčín
353.Ing. Martin Gerlich, VALICARE, s.r.o., Trenčínnavrhovateľ: RK Trenčín
354.Ing. Károly Hodossy, Evergreen Consulting, Dunajská Stredanavrhovateľ: RK Trnava
355.Ing. Vít Pavlovič, Agrofinal, s.r.o., Hlohovecnavrhovateľ: RK Trnava
356.TIP – TOP Services, s.r.o., Trnavanavrhovateľ: RK Trnava
357.Ing. Juraj Chochúľ, MONTSERVIS, s.r.o., Žilinanavrhovateľ: RK Žilina
358.Ing. Ján Koleják, POKROK, v.d., Žilinanavrhovateľ: RK Žilina
359.Ing. Jozef Maťaťa, DOLKAM ŠUJA, a.s., Rajec navrhovateľ: RK Žilina
360.Ing. Jaroslav Míšek, TDC, s.r.o., Žilinanavrhovateľ: RK Žilina
361.Ing. Pavol Vítek, ALUMA ČS, s.r.o., Krasňanynavrhovateľ: RK Žilina
362.Mgr. Jozef Zanovit, Spojená škola, Martinnavrhovateľ: RK Žilina
363.Stredná odborná škola podnikania, Žilinanavrhovateľ: RK Žilina
364.Ing. Jozef Mihálik, PhD., Holiday Kongres Hotel, Žilinanavrhovateľ: RK Žilina
365.Ing. Peter Filipp, Áčko, a.s., Ružomberoknavrhovateľ: RK Žilina
366.Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martinnavrhovateľ: RK Žilina
V roku 2015:
367Ing. Július Kriváň, Železiarne Podbrezová a.s.navrhovateľ: predseda SOPK
368Margita Valovičová, KOVEX v.d., Plavecký Štvrtok navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
369Ing. Stanislav Lupták, TRITON s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
370WTC – MACRO, s.r.o., Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
371AWU Precision Slovakia k.s., Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
372PLOSKON AT, s.r.o., Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
373BWG k.s., Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
374Ing. Bohuslav Plačko, Pružiny a.s., Brezová pod Bradlomnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
375Ing. Vladimír Mojto, SOŠ podnikania, Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
376Ing. Milan Duroška, SOŠ Stará Turánavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
377Ing. Ján Neméth, MACCAFERRI MAGYARORSZÁG, Kft., Budapešť navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
378NOVING s. r. o., Novákynavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
379Microstep – PA, spol. s r.o., Partizánskenavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
380NOVAS MACHINERY s.r.o., Brezová pod Bradlomnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
381G. V. Pharma, a. s., Hlohovec navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
382GENERICA, SPOL. S R. O., Piešťany navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
383SEDOS, s. r. o. Krakovany navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
384PATRIA INVEST, a. s. Bratislava navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
385Alena Gécziová, Lunatex, s.r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
386MONT IRP, s.r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
387ELTEK, s.r.o., Liptovský Hrádok navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
388PRAMET Slovakia, spol. s.r.o., Žilina navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
389.GeLiMa, a.s., Liptovský Mikulášnavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
390.Ing. Ján Gabriel, Plastic People, s.r.o., Bratislava navrhovateľ: predseda SOPK
391.Ing. Tibor Lazarovič, MBA, BC Torsion spol. s r.o., Brezová pod Bradlomnavrhovateľ: predseda SOPK
392.INTAS, s.r.o., Košice navrhovateľ: Košická RK SOPK
393.JUDr. Igor Cap, WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Košice navrhovateľ: Košická RK SOPK
394. Monarflex s.r.o., Štúrovonavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
395.Ing. Miloš Kraus, Danfoss Power Solutions a.s., Považská Bystricanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
396.Agnesa Schillerová Praktikmóda, Žilinanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
397.Trnavská NAD, a.s., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
398.Ing. Michal Marek, PhD., DEXTRADE, s.r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
399.PROMA, s.r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
400.Ing. Milan Surovec, NITRAZDROJ, a.s., Nitranavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
401.Ing. Dušan Haluška, FBH, s.r.o., Čadcanavrhovateľ: predseda SOPK
402.J.E. Pan Weifang, veľvyslanec ČLR v SRnavrhovateľ: Slovensko-čínska podnikateľská rada SOPK
403.ŽIAROMAT a.s., Kalinovo navrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
404.Ing. Martin Dováľ, IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Lučenec navrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
405.Wolfgang Karner, Küster – automobilová technika spol. s r.o., Vlkanovánavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
406.Stredná Odborná škola automobilová, Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
407.Gemtex , a.s, Rožňavanavrhovateľ: Košická RK SOPK
408.Termostav-Mráz s.r.o., Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
409.ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.navrhovateľ: Košická RK SOPK
410. SPEED LINE, s.r.o., Štúrovonavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
411.TOMARK, s.r.o., Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
412.HEITEC Slovensko, spol. s r.o., Drietoma navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
413.RONA, a.s., Lednické Rovne navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
V roku 2016:
414.Ing. Jozef Brhel, PATRIA INVEST, a.s., Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
415.Ing. Peter Hric, ELBA, a.s., Kremnicanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
416.Ing. Vladimír Mužila, AGRO CS Slovakia, a.s., Lučenecnavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
417.Ing. Vojtech Miklós, ŠPORT PROGRESS, spol. s.r.o. Bratislava navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
418.SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s., Michalovcenavrhovateľ: Košická RK SOPK
419.Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice navrhovateľ: Košická RK SOPK
420.SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Spišská Nová Ves navrhovateľ: Košická RK SOPK
421.Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves navrhovateľ: Košická RK SOPK
422.DNA Slovakia, spol. s r.o. , Nové Zámkynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
423.RENOJAVA s.r.o., Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
424.Ing. Slavomír Kožár, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
425.Ing. Anton Barcík, Považská cementáreň, a.s., Ladce navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
426.JUDr. Ing. Peter Pacalaj, Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
427.Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
428.Ing. Ladislav Šebo, CSc., METSÄ TISSUE SLOVAKIA, s.r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
429.Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
430.IN-ECO, spol. s r.o., Ružomberok navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
431.CWT Metal s.r.o., Brzotínnavrhovateľ: Košická RK
432.L and L TRADING spol. s r.o., Košice navrhovateľ: Košická RK
433.Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy navrhovateľ: Košická RK
434.Stredná odborná škola, Prakovce 282 navrhovateľ: Košická RK
435.Stredná odborná škola technická, Michalovce navrhovateľ: Košická RK
436.Klevitrans - Kombi group, s.r.o. , Štúrovonavrhovateľ: Nitrianska RK
437.Ing. Július Pinter, MAJOMAX, spol. s r.o. Považská Bystrica navrhovateľ: Trenčianska RK
438.Mgr. Josef Rapant, LIFE HELP, s.r.o. Trenčín navrhovateľ: Trenčianska RK
439.He - TEST, spol. s r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK
440.Ing. Michal Sedlák, CSc., SEDOS, s.r.o., Krakovany navrhovateľ: Trnavská RK
441.Ing. Anastázia Mičková, KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčkynavrhovateľ: Žilinská RK
442.Ing. Jozef Ďuriník, SPŠ stavebná, Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK
443.Ing. Ladislav Kováčov, INGEO,a. s., Žilina navrhovateľ: Žilinská RK
444.Ing. Jaroslav Horečný, A-TRANS spol. s.r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK
445.A X A, spol. s r.o., Žilinanavrhovateľ: Žilinská RK
446.Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou navrhovateľ: Žilinská RK
447.KC MULTIPLAST, s.r.o., Žilina navrhovateľ: Žilinská RK
448.Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves navrhovateľ: Košická RK
449.Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košicenavrhovateľ: Košická RK
450.EUROSPAN, s.r.o., Michalovcenavrhovateľ: Košická RK
451.U. S. Steel Košice, s.r.o., Košicenavrhovateľ: Košická RK
452.KOMES PLUS, s.r.o., Rozhanovce navrhovateľ: Košická RK
453.Ing. Stanislav Biroš, RONA, a.s., Lednické Rovnenavrhovateľ: Trenčianska RK
454.EuroGen, spol. s r.o., Prievalynavrhovateľ: Trnavská RK
455.MEDIPROGRESS, s.r.o., Piešťanynavrhovateľ: Trnavská RK
456.SEGUM s. r. o., Bratislavanavrhovateľ: Trnavská RK
457.Mgr. Štefan Capák, SOŠ strojnícka, Považská Bystrica navrhovateľ: Žilinská RK
V roku 2017:
458.Poštová banka, a.s., Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
459.CHÉMIA – SERVIS, a.s., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
460.DOPRASTAV EXPORT s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
461.Ing. Miloslav Mikula, CHÉMIA – SERVIS, a.s., Bratislava navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
462.Dipl. Ing. Ilija Koprena, Biomedica Slovakia, s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
463.Ing. Pavol Konštiak, PhD., KON - RAD spol. s r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
464.JUDr. Juraj Pivovárči, TATRATOUR Slovakia, s.r.o., Piešťanynavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
465.Ing. Anton Letko, ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s., Nitranavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
466.RNDr. Štefan Varkonda, CSc., FYTOFARM, spol. s r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
467.KIMEX Group s.r.o., Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
468.BBF elektro s.r.o., Spišská Nová Vesnavrhovateľ: Košická RK SOPK
469.TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA s. r. o., Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
470.SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrkanavrhovateľ: Košická RK SOPK
471.Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Krompachynavrhovateľ: Košická RK SOPK
472.Hotel DUKLA, a.s. Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
473.CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Svitnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
474.ProTech Service, s.r.o., Prešovnavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
475.Ing. Július Homola, ZZPO - Priemyselný technologický park, CHIRANA-PREMA ENERGETIKA, s.r.o., Stará Turá navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
476.Ing. Jozef Kašuba, EBONA, s.r.o., Považská Bystricanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
477.ZTS-KABEL, s. r. o., Dubnica nad Váhom navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
478.BOZPO, s.r.o., Prievidza navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
479.KERAMOPROJEKT Trenčín a.s. navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
480.HF NaJUS, a.s., Dubnica nad Váhom navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
481.Ing. Roman Fixek, TATRACHEMA, v.d., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
482.TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
483.Wang Jinsong, ekonomický a obchodný radca veľvyslanectva ČĽRnavrhovateľ: Slovensko-čínska podnikateľská rada SOPK
484.ZTS – ŠPECIÁL, a.s., Dubnica nad Váhomnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
485.Ing. Vladimír Bakeš, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
486.Ing. Ľubomír Olejár, GOHR, s.r.o., Veľký Šariš navrhovateľ: predseda SOPK
487.Ing. Ivan Šramko, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Bratislavanavrhovateľ: predseda SOPK
488.Inžinierske stavby, a. s., Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
489.TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o., Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
490.VOD – EKO a.s., Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
491.VIPO a. s., Partizánskenavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
492.EXPO CENTER a.s., Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
493.TRENS SK, a.s., Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
494.Ing. Roman Ušiak, KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Dubnica nad Váhomnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
495.SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Sereďnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
496.MENERT - THERM, s.r.o., Šaľanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
497.Ing., Dipl..Paed. Zoltán Bihary, DUNATEX ,a.s., Dunajská Stredanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
498.AVEX electronics, s.r.o., Oravská Lesná navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
499.Spojená škola, Nižná navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
500.Ing. Richard Duda, MBA, HERN s.r.o., Námestovonavrhovateľ: Žilinská RK SOPK
501.Marián Murín, OMOSS spol. s r.o., Trstená navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
502.Antik technology, s.r.o., Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
503.SGS Slovakia spol. s r.o., Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
504.AMO - PLUS, s.r.o., Topoľčanynavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
505.eterna, s. r. o., Bánovce nad Bebravou navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
506.AGROTRADE, s. r.o., Dunajský Klátovnavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
507.Technickému skúšobnému ústavu Piešťany, š.p.navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
508.Trnavskej univerzite v Trnavenavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
509.Ing. Vladimír Hafiňák, GELIMA, a. s., Liptovský Mikuláš navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
V roku 2018:
510.Ing. Soňa Horváthová, finančná riaditeľka SCHENKER s.r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
511.ULBRICH Slovensko, s.r.o., Bratislava navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
512.T.O.D. spol. s r.o., Bratislava navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
513.MILKING, spol. s r.o., Bratislava navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
514.Schuller Eh klar spol. s r.o, Bratislava navrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
515.ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o., Bratislavanavrhovateľ: Bratislavská RK SOPK
516. TA Triumph – Adler Slovakia s.r.o., Banská Bystricanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
517.PPS Vesta International spol. s r.o., Detvanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
518.Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupčanavrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
519. IQ METAL, s.r.o., Košicenavrhovateľ: Košická RK SOPK
520.JOHN GARFIELD SK s.r.o., Spišská Nová Vesnavrhovateľ: Košická RK SOPK
521.JUDr. Marián Melichárek, podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ STABILITA, d.d.s., a.s., Košice navrhovateľ: Košická RK SOPK
522.JUDr. Vladimír Švigár, spoločník SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o., Malá Idanavrhovateľ: Košická RK SOPK
523.Ing. Miloš Zachar, VÚEZ, a.s., Levicenavrhovateľ: Nitrianska RK SOPK
524.Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov navrhovateľ: Prešovská RK SOPK
525.Spojená škola Juraja Henischa v Bardejovenavrhovateľ: Prešovská RK SOPK
526.Logman - Považan, akciová spoločnosť, Púchovnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
527.TABAT spol. s r.o., Považská Bystricanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
528.MAJOMAX spol. s r.o., Považská Bystricanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
529.EKOSYSTÉMY, s.r.o., Prievidzanavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
530.REVYSA, s.r.o., Trenčínnavrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
531.EURO-BREW,s.r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
532.Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Trnavanavrhovateľ: Trnavská RK SOPK
533.REGADA, s.r.o., Prešovnavrhovateľ: navrhovateľ: Prešovská RK SOPK
534.RNDr. Ľudovít Boleček, BOMAT,s.r.o., Veľké Orvištenavrhovateľ: navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
535.VÍNO DIOUS, spol. s r.o., Horné Orešanynavrhovateľ: navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
536.Ing. Milan Daniš, SOŠ elektrotechnická, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádoknavrhovateľ: navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
537.Mgr. Vladimír Pančík, SOŠ polytechnická, Sládkovičova ul. 104, 034 01 Ružomberoknavrhovateľ: navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
538.PaedDr. Ján Palko, SOŠ drevárska a stavebná č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucounavrhovateľ: navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
539.Spojená škola, Československej armády 24, Martinnavrhovateľ: navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
540.ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilinanavrhovateľ: navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
541.Tadeusz Donocik, Honorárny Prezident Regionalnej Izby Gospodarczej v Katoviciach a I. Viceprezident Krajovej izby Gospodarczej vo Varšavenavrhovateľ: navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
542.Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubínnavrhovateľ: navrhovateľ: Žilinská RK SOPK
543.ARES, spol. s r.o., Bratislavanavrhovateľ: navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
V roku 2019:
544.Ing. PhD. Milan Vašanič, predseda predstavenstva, SAROR BROKER, a.s.navrhovateľ: navrhovateľ: predseda SOPK
545.Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystricanavrhovateľ: navrhovateľ: Banskobystrická RK SOPK
546.Novitech Partner s.r.o., Košicenavrhovateľ: navrhovateľ: Košická RK SOPK
547.Ing. Alexander Zemančík, riaditeľ globálneho marketingu a plánu, U. S. Steel Košice, s.r.o, Košicenavrhovateľ: navrhovateľ: Košická RK SOPK
548.ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešovnavrhovateľ: navrhovateľ: Prešovská RK SOPK
549.SALTRA, s.r.o., Bardejovnavrhovateľ: navrhovateľ: Prešovská RK SOPK
550.OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., Bardejovnavrhovateľ: navrhovateľ: Prešovská RK SOPK
551.EBONA, s.r.o., Považská Bystricanavrhovateľ: navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
552.MOTOSAM, a.s., Myjavanavrhovateľ: navrhovateľ: Trenčianska RK SOPK
553.ENGO, s.r.o., Trnavanavrhovateľ: navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
554.HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s., Bratislavanavrhovateľ: navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
555.Elektrosvit Vrakúň, a.s., Vrakúňnavrhovateľ: navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
556.Ján Svíba, konateľ, Ján Svíba –S.a.F.a., Hlohovecnavrhovateľ: navrhovateľ: Trnavská RK SOPK
557.Ing. Peter Smolár, riaditeľ, Spojená škola Nižnánavrhovateľ: navrhovateľ: Žilinská RK SOPK

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora