Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Zoznam garantov COVaP

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 82673 Bratislava
Ing. Miroslav Zimek
č.tel.: +421 2 48291202

Banskobystrická regionálna komora SOPK
Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Marína Spirová, PhD.
č.tel.: +421 48 4125 633

Košická regionálna komora SOPK
Bačíkova 5, 040 01 Košice
č.tel.: +421-55-6220640

Nitrianska regionálna komora SOPK
Akademická 4, 949 01 Nitra
Ing. Miroslav Masarik
č.tel.: +421-37-6535466

Prešovská regionálna komora SOPK
Vajanského 10, 080 01 Prešov
Ing. Helena Virčíková
č.tel.: +421 51 7599952

Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Ing. Ján Václav
č.tel.: +421 32 6523834

Trnavská regionálna komora SOPK
Trhová 2, 917 01 Trnava
Ing. Natália Štrbíková
č.tel.: 033/55 12 745

Žilinská regionálna komora SOPK
Hálkova 31, 010 01 Žilina
Ing. Ján Mišura
č.tel.: +421-41-7235 655

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora