Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Kategória článkov: Projekt EEN - článok
 
Verejné obstarávanie na európskej úrovni
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:20.03.2018 (189x prečítané)
 
Verejné obstarávanie - prečo áno, prečo nie
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:20.03.2018 (243x prečítané)
 
Dotácie z fondov EÚ - sprievodca projektom
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:12.04.2016 (692x prečítané)
 
Fondy Európskej únie na roky 2014-2014
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:08.03.2016 (616x prečítané)
 
Nestačí o inováciách len hovoriť
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:02.06.2014 (1413x prečítané)
 
Služby a možnosti využitia projektu EEN v rokoch 2013-2014
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:20.03.2013 (2454x prečítané)
 
Úspešný príbeh spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom
(článok v anglickom jazyku)
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:17.12.2012 (1725x prečítané)
 
Projekt zameraný na materiálové technológie a inžinierstvo - FLAME
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:07.02.2012 (1875x prečítané)
 
Výzva – inovačné šeky pre firmy z Trnavského regiónu
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:10.01.2012 (1599x prečítané)
 
Výzva na predkladanie návrhov - Znalostné aliancie / partnerstvá
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:17.05.2011 (3678x prečítané)
 
Splatnosť faktúr vo svetle smernice Európskej únie
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:09.03.2011 (2980x prečítané)
 
Európska značka kvality pre vydávanie Osvedčení o pôvode
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:22.02.2011 (2989x prečítané)
 
Európsky Hospodársky a Sociálny Výbor
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:01.10.2010 (2198x prečítané)
 
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:23.09.2010 (1965x prečítané)
 
Štrukturálne fondy – príležitosť pre podnikateľov
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:08.07.2010 (2665x prečítané)
 
Ponúkame Vám možnosť pripomienkovať Smernicu EP 2003/88/ES o pracovnom čase
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:02.07.2010 (2082x prečítané)
 
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 265/2010, ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie č. 562/2006
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:19.04.2010 (3562x prečítané)
 
Európska Centrálna Banka
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:03.03.2010 (3085x prečítané)
 
Podávanie a hodnotenie projektov - Siedmy rámcový program
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:15.02.2010 (1934x prečítané)
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:30.10.2009 (3961x prečítané)
 
Priemyselné vlastníctvo – patenty
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:07.09.2009 (3026x prečítané)
 
Smernica Európskeho parlamentu a rady ktorým sa mení a  dopĺňa nariadenie (ES) č.  1080/2006 o  Európskom fonde regionálneho rozvoja
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:29.05.2009 (2552x prečítané)
 
Verejné obstarávanie
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:24.03.2009 (13155x prečítané)
 
Spolupráca v oblasti inovácií
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:08.12.2008 (2672x prečítané)
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:31.10.2008 (3560x prečítané)
 
Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja 2007-2013
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:18.08.2008 (2792x prečítané)
 
Smernica Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:30.06.2008 (5084x prečítané)
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora