Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Dňa 23.6.2021 (streda) bude Úrad SOPK a Rozhodcovský súd, Grösslingová 4, Bratislava, z technických príčin uzavretý

Kontakty - Úrad SOPK:

Ústredie
Dr.h.c. doc. Ing Peter Mihók, CSc.
- predseda SOPK
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54131228
email: predseda@sopk.sk
Ing. Martin Hrivík
- generálny tajomník SOPK
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54433291
email: martin.hrivik@sopk.sk
JUDr. Iveta Šteffeková
- tajomníčka predsedu SOPK
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54131159
email: iveta.steffekova@sopk.sk
Rozhodcovský súd
JUDr. Elena Mihoková
- generálna tajomníčka RS SOPK
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54131168
email: rozsud@sopk.sk
Úradné hodiny
- Pondelok – štvrtok: 08.30 hod. – 15.30 hod.
- Piatok: 08.30 hod. – 15.00 hod.
Útvar medzinárodnej spolupráce
Ing. Jozef Rajtár
- riaditeľ útvaru
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54433272
email: jozef.rajtar@sopk.sk
Útvar informatiky a komunikácie
Ing. Viliam Gonda
- riaditeľ útvaru
Adresa: Viedenská cesta 5-7, Bratislava, poštová adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 62410147
email: viliam.gonda@sopk.sk
Ing. Bibiána Gunišová
- tlačová tajomníčka
Adresa: Viedenská cesta 5-7, Bratislava, poštová adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 67202614
email: bibiana.gunisova@sopk.sk
Útvar ekonomiky a správy
Ing. Mária Štrbová
- riaditeľka útvaru
Adresa: Viedenská cesta 5-7, Bratislava, poštová adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 67202621
email: maria.strbova@sopk.sk
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora