Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Interreg Central Europe I - CON
Kategória: Projekty Vydané dňa:02.11.2016 (1705x prečítané)

Program CENTRAL EUROPE je jedným zo 14 nadnárodných programov podporovaných v rámci cieľa “Interreg - Európska územná spolupráca”. Je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je súčasťou kohéznej politiky EÚ v období 2014-2020, ktorej cieľom je prispievať k dosiahnutiu cieľov a základných pilierov rozvoja európskych regiónov, ktorými sú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

V rámci programu je v období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019 pre malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti agropotravinárstva určený nový projekt I – CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations). Partnerskými krajinami projektu sú Slovenská republika v zastúpení SOPK, Taliansko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Poľsko. Desať partnerov z týchto krajín so svojimi znalosťami a kompetenciami ponúka v rámci projektu spoluprácu na zlepšenie podnikateľských schopností malých a stredných podnikov v potravinárskom priemysle, a tým generovanie nových pracovných miest v problematických regiónoch. Zároveň podporu inovatívnych potravinárskych produktov, služieb a  zlepšenie kultúry podnikania.

Možnosti inovácií v oblasti dizajnu, bezpečnosti a mechatroniky potravín v danej oblasti budú hodnotené prostredníctvom novej stratégie RIS3 - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu, ktorú vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Úlohou stratégie RIS3 je definovať víziu, ciele a opatrenia na základe komplexnej analytickej časti a stanovených priorít špecializácie hospodárstva a oblasti výskumu a vývoja SR. Projekt ponúka spolufinancovanie vo výške 85%.

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora