Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzva na pripojenie sa k projektu I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations)
Kategória: Projekty Vydané dňa:26.11.2018 (854x prečítané)

Slovenská obchodná a priemyselná komora prostredníctvom útvaru Európskej únie a Agro-potravinárskej sekcie SOPK v Trnave aktívne participuje na projekte I-CON, ktorý sa realizuje v rámci programu Interreg Central Europe. Je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je súčasťou kohéznej politiky EÚ v období 2014-2020, ktorej cieľom je prispievať k dosiahnutiu cieľov a základných pilierov rozvoja európskych regiónov, ktorými sú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Obdobie trvania projektu I-CON je od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019 a je určený pre malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti agropotravinárstva. Partnerskými krajinami projektu sú Slovenská republika v zastúpení SOPK, Taliansko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko. Vedúcim partnerom projektu je Pomurský technologický park zo Slovinska. Desať skúsených partnerov z týchto krajín so svojimi znalosťami a kompetenciami ponúka v rámci projektu spoluprácu na zlepšenie podnikateľských schopností malých a stredných podnikov v potravinárskom priemysle, a tým výmenu ich skúseností a vedomostí a generovanie nových pracovných miest v problematických regiónoch. Zároveň podporu inovatívnych potravinárskych produktov, služieb a  zlepšenie kultúry podnikania.

Hlavné VÝHODY vyplývajúce zo zapojenia sa do projektu I-CON sú:

  • súčasť nadnárodného programu pre potravinárske MSP
  • výmena skúseností a vzájomné učenia sa partnerov s cieľom zlepšiť kompetencie a postavenie na trhu
  • databáza zozbieraných inteligentných riešení najčastejších problémov, s ktorými sú konfrontované potravinárske MSP
  • zlepšenie podnikateľského povedomia a podnikateľských možností
  • rozšírenie možností vstupu malých a stredných podnikov na nové európske trhy
  • získanie prístupu k zoznamu produktových dizajnérov a možnosť využiť ich služby prostredníctvom platformy "Crowd design platform"

Projektoví partneri vypracovali platformu s názvom „Atlas mapping tool“, do ktorej sa môžu zapojiť slovenské malé a stredné podniky s cieľom propagácie, zlepšenia možností medzinárodnej spolupráce.

Touto cestou by sme Vás radi vyzvali, aby ste sa stali súčasťou projektu I-CON s možnosťou zapojenia sa do platforiem projektu, získať prístup k databázam, prezentovať dobrú prax podniku, nadviazať spoluprácu so zapojenými organizáciami projektových partnerov a rozšíriť možnosti vstupu na nové európske trhy.

Viac dostupných informácií môžte nájsť na

V prípade otázok alebo doplňujúcich informácií o prebiehajúcom projekte kontaktujte prosím:
Ing. Kristína Juríková
Útvar Európskej únie SOPK
e-mail: kristina.jurikova@sopk.sk
tel.č.: +421 2 5413 1136

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora