Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nové znenie Pravidiel INCOTERMS 2010
Kategória: Informácie Vydané dňa:23.09.2010; Aktualizované:25.11.2010 (18903x prečítané)

Ponuka SOPK na nové znenie Pravidiel INCOTERMS® 2010 - balíček publikácií za zvýhodnenú cenu

Medzinárodná obchodná komora (ICC/MOK) schválila v septembri 2010 nové znenie Pravidiel Incoterms® 2010, ktoré v anglickom a francúzskom oficiálnom znení možno si objednať priamo na ICC Publishing od októbra 2010.

Národný výbor ICC/MOK Slovenskej republiky ( NC ICC SR) v spolupráci so SOPK pripravilo vydanie slovenského prekladu obchodných Pravidiel Incoterms® 2010, ktoré bude vydané len ako bilingválna (ang. + slov.) publikácia k 10.12.2010. Publikácia bude distribuovaná odberateľom cez RK SOPK ( vo všetkých krajských mestách SR) v čase od 13.12. – 20.12.2010.

Slovenské vydanie Pravidiel Incoterms® 2010 bude po rozhodnutí vedenia SOPK znova len bilingválne (anglicko – slovenské), ako tomu bolo v r. 2000 pri vydaní Incoterms® 2000. Dôvodom zmeny vydavateľského zámeru je skutočnosť, že začiatkom novembra ICC zmenila výšku licenčných poplatkov z pôvodných á 20€/ publikácia na štandardný 10 % licenčný poplatok z ceny slovenskej publikácie. Nové, nižšie (50%) ceny bilingválnej publikácie Pravidiel Incoterms® 2010 voči akčnej cene pôvodného balíčka sú nasledovné:

 • pre člena SOPK: 23,90€ + 10% DPH = 26,29€
 • pre nečlena SOPK: 39,90€ + 10% DPH = 43,89€

Publikácie možno zakúpiť:
 • Úrad SOPK: Grösslingová 4, Bratislava
  Daniela Širáňová, č.tel.: +421 2 54433272
 • a vo všetkých regionálnych komorách SOPK

Pravidlá Incoterms® celosvetovo reflektujú praktické vzťahy medzi podnikateľmi (business-to-business, B2B) a preto sú opakovane začleňované do kúpnych zmlúv na celom svete za účelom presného vymedzenia zodpovedností kupujúcich a predávajúcich pri dodaní tovaru. Tieto globálne uznávané obchodné pravidla umožňujú previazať obchodný a súdny systém, hoci ich uplatňovanie sa môže vo veľkom rozsahu líšiť v jednotlivých krajinach. Preto tieto medzinárodné pravidlá spôsobili senzáciu v medzinárodnom obchodnom svete, keď ich Medzinárodná obchodná komora po prvý krát predstavila pred 75 rokmi podnikateľskej komunite.

Pravidelne aktualizované publikácie o Pravidlách MOK/ICC Incoterms® sa stali nutnosťou pre každého, kto sa zaoberá tuzemským alebo medzinárodným obchodovaním. Toto nové vydanie zohľadňuje najnovšom vývoj v obchodnom prostredí a prichádza s vylepšenými prvkami, ako sú orientačné poznámky, nová klasifikácia, ako aj revidované a konsolidované znenie jednotlivých obchodných podmienok.

11 Obchodných podmienok (tzv. dodacích doložiek):

 • Skupina E: Doložka odobratia:
  • EXW Ex Works - Zo závodu (...dohodnuté miesto)
 • Skupina F: Hlavné prepravné nevyplatené:
  • FCA Free Carrier - Vyplatené dopravcovi (...dohodnuté miesto)
  • FAS Free Alongside Ship - Vyplatené k boku lode (...dohodnutý prístav nalodenia)
  • FOB Free on Board - Vyplatené na loď (...dohodnutý prístav nalodenia)
 • Skupina C: Hlavné prepravné vyplatené:
  • CFR Cost and Freight - Náklady a prepravné (...dohodnutý prístav určenia)
  • CIF Cost, Insurance and Freight - Náklady, poistenie a prepravné (...dohodnutý prístav určenia)
  • CPT Carriage Paid to - Preprava platená do (...dohodnuté miesto určenia)
  • CIP Carriage and Insurance Paid to - Preprava a poistenie platené do (..dohodnuté miesto určenia)
 • Skupina D: Doložky s dodaním:
  • DAP Delivered at Place - S dodaním na miesto (...dohodnuté miesto)
  • DAT Delivered at Terminal - S dodaním v terminale (...dohodnutý prístav určenia)
  • DDP Delivered Duty Paid - S dodaním clo platené (...dohodnuté miesto určenia)

Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora